Polski ład

Ulga dla powracających z zagranicy a Polski Ład

ulga dla powracających z zagranicy

Przebywasz za granicą i masz zamiar wrócić do Polski? Sprawdź, jaką ulgę wprowadza Polski Ład.

Ulga dla powracających z zagranicy - omówione zagadnienia:

Wprowadzona ulga na powrót ma zachęcić osoby przebywające poza granicami kraju do powrotu do Polski. Nowy przywilej wprowadzony w Polskim Ładzie jest oczywiście obłożony pewnymi ustawowymi warunkami. W dzisiejszej publikacji opiszemy, na jakich zasadach będzie można skorzystać z ulgi na powrót z zagranicy.

Pamiętaj!


 

Nie musisz wiedzieć wszystkiego. Zaufaj ekspertom z ifirma.pl, którzy ze zmianami przepisów są zawsze na bieżąco.


 

Załóż darmowe konto i deleguj swoją księgowość specjalistom.


Zakładam konto
 

Kogo dotyczy ulga na powrót?

Osoba, która będzie chciała skorzystać z ulgi na powrót musi wiedzieć, że jest to możliwe przy spełnieniu niżej wymienionych warunków:

 • musi podlegać pod nieograniczony obowiązek podatkowy po powrocie do Polski, a więc od wszystkich swoich przychodów opłacać podatki w Polsce oraz
 • nie może zamieszkiwać na terytorium Polski w okresie ostatnich trzech lat kalendarzowych poprzedzających rok powrotu oraz
 • posiadać obywatelstwo polskie, Kartę Polaka lub obywatelstwo innego niż Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa należącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo Konfederacji Szwajcarskiej lub
 • mieć miejsce zamieszkania:
  • nieprzerwanie co najmniej przez okres 3 lat w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Konfederacji Szwajcarskiej, Australii, Republice Chile, Państwie Izrael, Japonii, Kanadzie, Meksykańskich Stanach Zjednoczonych, Nowej Zelandii, Republice Korei, Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej lub Stanach Zjednoczonych Ameryki, lub
  • na terytorium Polski nieprzerwanie przez co najmniej 5 lat kalendarzowych poprzedzających okres 3 lat, o których jest mowa w ustawie,
 • posiadać certyfikat rezydencji lub inny dowód potwierdzający miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w okresie niezbędnym do ustalenia prawa do tego zwolnienia, oraz
 • nie korzystać wcześniej, w całości lub w części, z tego zwolnienia – w przypadku podatników, którzy ponownie przeniosą miejsce zamieszkania na terytorium Polski.

Zasada obowiązywania ulgi na powrót

W ramach ulgi na powrót możliwe będzie zwolnienie od zapłaty podatku dochodowego dla osób, które osiągają przychody z następujących źródeł:

 • ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej i spółdzielczego stosunku pracy,
 • z umów zlecenia,
 • z pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej według skali podatkowej, podatkiem liniowym, zryczałtowanym podatkiem dochodowym.

Zwolnienie będzie przysługiwało w ciągu czterech kolejno po sobie następujących lat podatkowych, licząc od początku roku, w którym podatnik przeniósł miejsce zamieszkania do Polski.

Limit 85.528 zł jest wspólny dla niżej wymienionych ulg:

Osoby, które będą objęte również innymi ulgami, opisanymi powyżej, muszą o tym pamiętać.

Płatnik na podstawie pisemnego oświadczenia podatnika uprawnionego do ulgi nie będzie pobierał i odprowadzał podatku w ramach przysługującej ulgi. Nastąpi to od następnego miesiąca po miesiącu złożenia oświadczenia, które jest składane jest pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia i zawiera klauzulę o treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”

Klauzula/ zastrzeżenie prawne na ifirma.pl
Dodaj komentarz

Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.

Mobilnie. Wszędzie

Z ifirma.pl masz księgowość w swoim telefonie. Wysyłaj dokumenty, sprawdzaj salda i terminy online, gdziekolwiek jesteś. Aplikację znajdziesz na najpopularniejszych platformach.

Mobilnie