Kwoty ujemne w Ewidencji Zakupu VAT

Pojawienie się kwot ujemnych w Ewidencji Zakupów VAT związane jest ze zmianami podatkowymi dotyczącymi przeterminowanych płatności. Ponieważ zmiany weszły w życie 1 stycznia 2013 roku, pierwszymi możliwymi dokumentami, które maja wpływ na podatek VAT, są koszty z terminem płatności od 4 sierpnia 2012 roku. Zgodnie z nowymi przepisami, każdy dłużnik, który nie ureguluje należności w okresie księgowym, na który przypada 150. dzień od terminu płatności, będzie musiał dokonać korekty VAT naliczonego (art. 89b ust. 1 i 2 ustawy o VAT), który wcześniej został przez niego odliczony. W serwisie ifirma.pl taka korekta wykonywana jest automatycznie. Korygowany jest każdy dokument zakupu, który będzie nieopłacony lub nieopłacony całkowicie do końca okresu księgowego, na który wypada 150. dzień od terminu płatności. Korekta uwzględniona będzie w deklaracji VAT za okres rozliczeniowy w którym przypadał 150. dzień od terminu płatności. Przy ustalaniu, które wydatki podlegają korekcie, odnosimy się do statusu wydatku (opłacony, nieopłacony, opłacony częściowo) oznaczonego w zakładce „kalendarz” ➡ „agenda” ➡ „wydatki”. Wydatki są umieszczone w miesiącach, na który przypadał termin ich płatności.  

Co zrobić w sytuacji gdy skorygowano wydatek uregulowany?

W przypadku gdy wydatek został uregulowany, ale z dowolnego powodu jego status nie został zmieniony i dokument został uwzględniony w korekcie VAT, należy w agendzie oznaczyć wydatek jako opłacony, a następnie jeszcze raz wygenerować deklarację VAT-7. Przypominamy, że ważne jest rzetelne podawanie terminu płatności, który w 2012 roku był polem nieobowiązkowym. W przypadku gdy przy wprowadzaniu faktury nie została podana data „terminu płatności” wynikająca z faktury, domyślnie jako „termin płatności” była przyjmowana data wystawienia faktury. Może to powodować, że VAT z faktury niezapłaconej zostanie skorygowany za szybko, ponieważ podany termin płatności jest niezgodny z fakturą. Więcej na temat przeterminowanych płatności.
BezpiecznaKsiegowoscPan

Bezpieczna księgowość bez wychodzenia z domu

jesteś w stałym kontakcie telefonicznym i mailowym z dedykowaną księgową

*zapomnij o papierkowej robocie, wystaw faktury i zaksięguj koszty w aplikacji ifi

IFIRMA nowoczesna rzetelna księgowość #zostanwdomu

ZLECAM KSIĘGOWOŚĆ
Przetestuj nasz program do faktur
bez zobowiązań