Lista zmian w aplikacji: czerwiec 2015

data zmiana
18.06.2015
  • eksport zobowiązań w formacie elixir do przelewów bankowych,
  • program partnerski Biura Rachunkowego,
  • wydatki w walucie – przycisk “zapłata bez różnic kursowych”,
  • import towaru – przycisk “brak dokumentu”,
  • dodatkowe ulepszenia: walidacje na dokumentach e-ZUS, uprawnienia użytkownika do magazynu, walidacja kontrahenta na fakturach świadczenie usług dla podatników VAT-UE.

Pełna lista zmian w aplikacji ifirma.pl: