Lista zmian w aplikacji: kwiecień 2011

Po aktualizacji z 30-03-2011 została zautomatyzowana kłopotliwa procedura amortyzowania i zaliczania w koszty odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych, których zakup był finansowanych lub współfinansowanych z dotacji.

Poprawiona została rejestracja transakcji eksportu usług w „Ewidencji sprzedaży VAT” oraz zmienione nazwy plików pdf z ewidencjami KPIR i VAT.

datazmiana
4.04.2011
  • amortyzacja środków trwałych finansowanych i współfinansowanych z dotacji
  • pozycje „Ewidencji sprzedaży VAT” dla transakcji eksportu usług
  • nazwa miesięcznych wydruków PDF z ewidencji KPIR i Ewidencji VAT
  • poprawka stawek VAT na fakturze korygującej do WNT i importu usług

Pełna lista zmian w aplikacji ifirma.pl: