Lista zmian w aplikacji: lipiec 2009

Zmiany w aplikacji ifirma.pl:

data zmiana
16.07.2009
 • duplikowanie danych kontrahenta,
 • ograniczenie możliwości zaksięgowania faktury zakupu towarów handlowych,
 • lista zdefiniowanych uwag pojawiających się na fakturze lub rachunku,
 • formularz „Zakup pojazdu ciężarowego”,
 • protokół likwidacji ŚT,
 • zmiana stawki amortyzacyjnej ST w trakcie amortyzacji,
 • zmiana zasad ustalania współczynnika VAT na nowych kontach,
 • dodanie pola “Zgoda na otrzymywanie informacji od serwisu mailem” w „Danych firmy”,
 • poprawa w procedurze amortyzacyjnej mająca na celu zlikwidowanie dowodu umorzenia środka trwałego,
 • poprawa procedury w deklaracji VAT-7 umożliwiającej przeniesienie kwoty zobowiązania podatkowego lub zwrotu z poprzedniej deklaracji,
 • poprawa błędu usuwania pustych pozycji w liście standardowych towarów i usług,
 • zmiana sposobu sortowania protokołów likwidacji środka trwałego,
 • poprawa wyświetlania statusu e-deklaracji VAT-7 przekazanej do podpisu,
 • poprawa pliku xml w e-deklaracji PIT-4R,
 • poprawa wyliczania wartości początkowej środka trwałego w sytuacji gdy edytowana jest kwota podatku,
 • zmiany na formularzach dodawania i edycji pojazdów,
 • poprawa wyświetlania wartości początkowej pojazdu zakupionego na fakturę związanego ze sprzedażą zwolnioną,
 • poprawa wyświetlania komponentów do wprowadzania danych poprzez przeglądanie przychodów w przeglądarce IE,
 • poprawa zaokrągleń kwot na formularzu edycji deklaracji PIT-11,
 • poprawa ceny nabycia wyposażenia dodanego lub zakupionego na inny dokument na wydruku rejestru wyposażenia.

Pełna lista zmian w aplikacji ifirma.pl: