Lista zmian w aplikacji: lipiec 2010

Zmiany w aplikacji ifirma.pl dotyczące.

data zmiana
21.07.2010
 • faktury proforma dla sprzedaży krajowej i eksportowej,
 • automatyczne pobieranie kursu walut dla faktur eksportowych oraz wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów i importu usług,
 • seryjne wysyłanie faktur e-mailem do kontrahentów,
 • logi rejestrujące aktywność użytkownika,
 • możliwość wprowadzenia PKD firmy,
 • wprowadzenie kodów tytułu ubezpieczeń dla pracowników oraz współpracowników,
 • mechanizm zapamiętywania liczby wyświetlanych pozycji w tabelach dla poszczególnych stron,
 • dodanie nowych sposobów zapłaty na fakturze: karta oraz czek,
 • możliwość sortowania listy kontrahentów i pojazdów,
 • nowy rodzaj dokumentu dla wydatków: faktura VAT-marża,
 • poprawka wydruku faktury bez podpisu odbiorcy,
 • możliwość sortowania listy kontrahentów i pojazdów,
 • informacja na wydruku faktur eksportowych o obowiązującym kursie walut.

Pełna lista zmian w aplikacji ifirma.pl: