Lista zmian w aplikacji: lipiec 2011

W aktualizacji z 12 lipca 2011 udostępniliśmy kolejne nowe funkcje, jak nota uznaniowa do rachunku oraz dostawa, z tytułu której podatnikiem jest nabywca.

datazmiana
12.07.2011
  • nota uznaniowa do rachunku,
  • dostawa, z tytułu której nabywca jest podatnikiem (wystawiana w przypadku nabycia złomu, nabycia praw do emisji gazów cieplarnianych czy nabycia towaru/usługi od podatnika zarejestrowanego na terenie Polski, ale nie mającego w kraju siedziby lub miejsca prowadzenia działalności).

Pełna lista zmian w aplikacji ifirma.pl: