Lista zmian w aplikacji: listopad 2009

Zmiany w aplikacji ifirma.pl dotyczą:

datazmiana
12.11.2009
 • faktury zaliczkowe i końcowe,
 • nowe funkcje „Pomocy” multimedialnej (w zakładkach aplikacji),
 • import danych z „Listy towarów i usług” do Dowodu sprzedaży nieudokumentowanej,
 • deklaracja ZUS DRA dla pracowników w spółkach cywilnych,
 • PIT-4R – nowa wersja formularza,
 • usuwanie z listy pojazdów nieużytkowanego samochodu niefirmowego,
 • powiadamianie użytkownika o nieudanej wysyłce e-maila z fakturą sprzedaży,
 • przenoszenie danych z poprzednich deklaracji do pierwszych deklaracji generowanej w serwisie (dotyczy kwartalnych deklaracji PIT-5 i PIT-5L),
 • ułatwiona „Zmiana miesiąca” w mikrofirmy.pl,
 • faktura za roczny abonament dla klientów mikrofirmy.pl,
 • opis rodzajów „Wydatków”,
 • przeglądanie faktur sprzedaży w admin.ifirma.pl.

Pełna lista zmian w aplikacji ifirma.pl: