Lista zmian w aplikacji: marzec 2010

Zmiany w aplikacji ifirma.pl dotyczą:
data zmiana
29.03.2010
 • seryjne wydruki faktur w PDF-ie,
 • zmiana sposobu usuwania błędnie wprowadzonych Środków Trwałych.
18.03.2010
 • faktura wewnętrzna do WNT,
 • faktura wewnętrzna do importu usług,
 • automatyczne wyliczanie częściowych składek ZUS,
 • nowe generowanie duplikatów faktur sprzedaży,
 • poprawki w danych pracownika na wydrukach rachunków.
02.03.2010
 • pod zakładką “Przeglądanie” w “Pracownikach”,
 • rozliczanie programów partnerskich serwisu,
 • import “Listy kontrahentów” na konta nowych użytkowników serwisu,
 • poprawienie oznaczenia okresu rozliczeniowego na VAT-7K,
 • “Pracownicy” – wyliczanie podatku, gdy KUP są większe od przychodu,
 • modernizacja strony “Wyniki za poprzedni miesiąc”.

Pełna lista zmian w aplikacji ifirma.pl: