Lista zmian w aplikacji: marzec 2011

Udostępniliśmy dwie nowości: automatyczne księgowanie rat leasingu samochodu osobowego i pilnowanie limitu zobowiązującego do założenia kasy fiskalnej.

Oprócz tego zmieniony został sposób generowania przypomnień o płatnościach do wystawionych faktur i rachunków oraz sposób pokazywania remanentów w zakładce “Majątek”.

data zmiana
16.03.2011
  • limit dla kasy fiskalnej
  • leasing samochodu osobowego
  • dodanie możliwości przypomnienia o płatności z poziomu faktury
  • faktura za serwis ifirma.pl z załącznikiem xml
  • wartość remanentu widoczna na liście remanentów (nowa kolumna)
  • zmiana na wydruku przypomnień
  • historia opcji amortyzacji dla środków trwałych

Pełna lista zmian w aplikacji ifirma.pl: