Lista zmian w aplikacji: październik 2010

Zmiany w aplikacji ifirma.pl zakresie faktur VAT.

data zmiana
14.10.2010
  • raporty imienne ZUS dla spółek.
09.12.2010
  • dodanie kolumny “Rabat” na fakturze sprzedaży,
  • dodatkowy adres prowadzenia działalności na fakturze sprzedaży.

Pełna lista zmian w aplikacji ifirma.pl: