Lista zmian w aplikacji: październik 2012

Aktualizacja z 1 października 2012 r. to przede wszystkim wprowadzenie pieczęci prewencyjnej na fakturze. Pieczęć jest ostrzeżeniem przed konsekwencjami nieterminowych płatności.

data zmiana
01.10.2012
  • Pieczęć prewencyjna – to nowa i bezpłatna usługa IFI, kolejny element programu “Bezpieczne e-faktury”.
    Pieczęć taką można dołączyć podczas wystawiania faktury lub wybrać opcję automatycznego sygnowania pieczęcią każdej faktury. Usługa zostanie połączona z opcją windykacji należności. Dzięki pieczęci prewencyjnej właściciele np. sklepów online dadzą do zrozumienia swoim kontrahentom, że ich faktury są monitorowane i mogą podlegać windykacji.
  • Zadania kalendarza dla paczek.
  • Podgląd danych kontrahenta przy dodawaniu wydatku.
  • Ustawienia adresu odbioru przez kuriera (“administracja” ➡ “ustawienia”).
16.10.2012
  • Wezwanie do zapłaty przez firmę windykacyjną. Z poziomu “faktury” ➡ “przypomnienia” ➡ “dodaj przypomnienie” ➡ “wezwanie”, można wysłać maila do firmy windykacyjnej ze zleceniem wezwania do opłacenia faktury.
  • Pieczęć prewencyjna na zamówieniach z e-sklepów.
  • Kod pocztowy kontrahenta może zawierać do 8 znaków.
  • Przycisk „przełącz” na wydatku zbiorczym. Dzięki niemu można wprowadzić VAT (jeśli różni się od wyliczonego przez serwis).

Pełna lista zmian w aplikacji ifirma.pl: