Lista zmian w aplikacji: styczeń 2013

Aktualizacja z 2 stycznia 2013 r. związana jest ze zmianami w ustawie deregulacyjnej.

datazmiana
02.01.2013
  • zmiany na wydatkach – wymagany termin płatności oraz wprowadzenie płatności za wydatki,
  • zmiany w oznaczeniu faktury VAT marża – od 1 stycznia 2013 r. zmieni się oznaczenie faktur VAT marża. Zamiast „Faktura VAT marża” trzeba będzie użyć jednej z fraz: „procedura marży – towary używane”, „procedura marży – dzieła sztuki”, „procedura marży – przedmioty kolekcjonerskie i antyki”, w zależności od zastosowanej procedury.
08.01.2013
  • nowa faktura „Świadczenie usług dla podatników VAT-UE w trybie art. 28b”,
  • nowa faktura „Świadczenie usług poza terytorium kraju”,
  • dodanie na fakturach komunikatu „odwrotne obciążenie”.

Pełna lista zmian w aplikacji ifirma.pl: