Lista zmian w aplikacji: styczeń 2014

Styczeń to w ifirma.pl przede wszystkim wdrożenie usług windykacyjnych.

data zmiana
28.01.2014
  • usługi windykacyjne (pieczęć prewencyjna, list windykacyjny, ponaglenie, monit, nota odsetkowa, windykacja polubowna i sądowa),
  • ulepszone księgowanie e-faktur z Oragne,
  • nowa skórka klasyczna (menu u góry),
  • poprawka PIT-11 (umowa o dzieło z 50% KUP),
  • nowy widok podczas przeglądania faktur,
  • PIT-28R u ryczałtowca.

Pełna lista zmian w aplikacji ifirma.pl: