Lista zmian w aplikacji: wrzesień 2012

Aktualizacja z 17 września 2012 r. wnosi wiele zmian. Najważniejsze to wdrożenie usług kurierskich, ale również integracja IFI z Basecamp czy chociażby wprowadzenie adresu korespondencyjnego dla kontrahentów.

data zmiana
17.09.2012
 • Usługi kurierskie – proste zamawianie przesyłki i kuriera (również z poziomu faktury). Wygodny wydruk protokołu przekazania oraz etykiet. Możliwość dołączenia faktury do przesyłki.
 • Integracja z Basecamp – dla ułatwienia pracy freelancerom.
 • Wydruk dokumentu polecenie przelewu wpłata gotówkowa.
 • Remanent po zmianie statusu na vatowca.
 • Autouzupełnianie danych po podaniu kodu pocztowego w innych miejscach.
 • Zapłata częściowa w agendzie.
 • Różnice kursowe do faktur korygujących faktury wewnętrzne.
 • Możliwość wyszukiwania kontrahenta po e-mailu.
 • Przypisanie nowego kontrahenta do istniejącej grupy.
 • Wydruk rachunków pracownika w .pdf.
 • Automatyczne przeliczanie VAT na przychodach.
 • Umowa zlecenie i o dzieło do 200 zł.
 • Adres korespondencyjny do kontrahentów.
 • Automatyczne księgowanie faktur odebranych przez e-mail.
 • E-faktury neste i play.
 • Możliwość wykazywania przychodu uniwersalnego VAT jako sprzedaży bezrachunkowej.
 • Pokazywanie składek ZUS na wydruku umowy zlecenia/dzieło.
 • Sortowanie w tabeli z wysyłkową sprzedażą nieudokumentowaną.

Pełna lista zmian w aplikacji ifirma.pl: