Lista zmian w aplikacji: wrzesień 2014

datazmiana
09.09.2014
  • kalkulator w polach na przychodach/wydatkach,
  • ZUS ZWUA, ZUA, ZZA dla właściciela firmy,
  • pozycje deklaracji imiennych ZUS dodawane ręcznie (brak wypłaty wynagrodzenia, macierzyński, wychowawczy),
  • zbiorczy import efaktur i skanów dokumentów,
  • automatyczne księgowanie faktur z ifirmy do ifirmy,
  • aplikacja offline do wystawiania faktur,
  • faktura korygująca do WDT,
  • logowanie kontami Google i Facebook.

Pełna lista zmian w aplikacji ifirma.pl: