Lista zmian w aplikacji: grudzień 2022

Nowości/ ulepszenia:
data zmiana
14.12.2022
  • Zmiany na 2023 rok dotyczące pracowników
   • Zmiany w wynagrodzeniach w 2023 roku,
   • Formularz PIT-2,
   • Zmiana w księgowaniu składek ZUS pracodawcy
  • Nowa wersja e-deklaracji PIT-11
  • Nowa wersja deklaracji DSF-1
  • Zmiana kwoty diety delegacji krajowej od stycznia 2023
  • Numer telefonu kontrahenta na wydruku faktury
  • Zakończenie amortyzacji nieruchomości mieszkalnych w 2023 roku (Nowy Ład)

Pełna lista zmian w aplikacji ifirma.pl: