Lista zmian w aplikacji: marzec 2022

Nowości/ ulepszenia:
data zmiana
31.03.2022
    • Faktura zaliczkowa w walucie obcej.
    • Nowa wersja JPK EWP.
    • Nowa wersja JPK FA oraz zestaw poprawek i usprawnień.

Pełna lista zmian w aplikacji ifirma.pl: