Miejsce świadczenia usług – VAT 2011

Od 1 stycznia 2011 roku wszedł w życie art. 28g ustawy o VAT (VAT 2011), który modyfikuje miejsce świadczenia usług w dziedzinie kultury, sztuki, sportu, nauki, edukacji i rozrywki. Jak również podobnych usług, takich jak targi i wystawy, oraz usług pomocniczych do tych usług. W tym świadczenia usług przez organizatorów usług w tych dziedzinach, świadczonych na rzecz podatników.

Miejsce świadczenia usług

Do tej pory, miejscem świadczenia powyższych usług świadczonych dla podatników. Jak i dla podmiotów niebędących podatnikami, było miejsce faktycznego świadczenia usług. Obecnie zasada ta obowiązuje jedynie wobec wspomnianych usług świadczonych na rzecz podmiotów, które nie są podatnikami.

Usługi świadczone dla podatników

W odniesieniu do usług świadczonych na rzecz podatników wyodrębniono usługi wstępu na imprezy kulturalne, artystyczne, sportowe, naukowe, edukacyjne, rozrywkowe lub podobne, takie jak targi i wystawy, oraz usług pomocniczych związanych z usługami wstępu na te imprezy. Art. 28g ust. 1 ustawy o VAT mówi, iż miejscem świadczenia usług w zakresie wspomnianych usług wstępu świadczonych na rzecz podatnika, jest miejsce, w którym te imprezy faktycznie się odbywają.

Zmiana wprowadzona od 1 stycznia 2011 rok dotyczy określania miejsca świadczenia usług (oprócz usług wstępu) w dziedzinie kultury sztuki, sportu, nauki, edukacji, rozrywki, które są świadczone dla podatnika. Zgodnie z zasadą ogólną określoną w art. 28b ust. 1 ustawy, miejscem świadczenia usługi jest miejsce, w którym podatnik – usługobiorca posiada siedzibę lub stałe miejsce zamieszkania (lub stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej bądź miejsce, w którym podatnik zwykle prowadzi działalności lub w którym ma miejsce zwykłego pobytu – art. 28b ust. 2-3 ustawy).

Zostaw
komentarz

Nasi eksperci również chętnie
uczestniczą w dyskusji i odpowiadają
na Wasze komentarze.

ifirma.pl program do księgowania - tablet biuro@2xDzielimy się wiedzą nie tylko na bloguifirma.pl program do księgowania - tablet biuro@2x

30 porad księgowych

POBIERZ E-BOOK