Przerwy w czasie pracy – jakie zmiany czekają pracowników w 2023 roku?

przerwy w czasie pracy

Jak powszechnie wiadomo wciąż trwają pracę nad zmianą dotychczasowych przepisów prawa pracy. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej przygotowało projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (UC118).

Oznacza to, że wkrótce ustawę z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy czeka szereg zmian, które wejdą w życie, w tym zmiana przepisów dotyczących przerw w czasie pracy.

O tym jakie konkretnie zmiany w tym zakresie zakłada projekt ustawy nowelizujący przepisy prawa pracy, przeczytasz poniżej.

Prawo do wypoczynku jako podstawowe prawo pracownika

Jednym z podstawowych uprawnień pracownika jest prawo do wypoczynku, które uregulowane jest nie tylko w Kodeksie pracy, ale wynika również z samej Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Zasada prawa pracownika do wypoczynku zamieszczona w art. 14 Kodeksu pracy stanowi emanację regulacji konstytucyjnej, zgodnie z którą pracownik ma prawo do określonych w ustawie dni wolnych od pracy i corocznych płatnych urlopów. Maksymalne normy czasu pracy określa ustawa [por. art. 66 ust. 2 Konstytucji RP].

Z kolei wspomniany powyższe przepis art. 14 Kodeksu pracy stanowi, że Pracownik ma prawo do wypoczynku, który zapewniają przepisy o czasie pracy, dniach wolnych od pracy oraz o urlopach wypoczynkowych.

Regulacja ta gwarantuje pracownikom prawo do wypoczynku, który zapewniają określone w innych przepisach dni wolne od pracy oraz odpowiednie okresy odpoczynku od pracy. Przepis ten nie zawiera natomiast nakazu wypoczywania, dlatego też pracownicy mają swobodę decyzyjną w zakresie sposobu przysługującego im czasu wolnego od pracy.

Jeśli chcesz zaś wiedzieć więcej na temat najnowszego poselskiego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ustanowienia 35-godzinnego tygodnia pracy, który przewiduje skrócenie tygodniowego systemu pracy z 40 godzin do 35 bez wpływu na wysokość dotychczasowego wynagrodzenia, to zajrzyj tutaj.

Przerwy w czasie pracy

Zgodnie z przepisem art. 134 Kodeksu pracy Jeżeli dobowy wymiar czasu pracy pracownika wynosi co najmniej 6 godzin, pracownik ma prawo do przerwy w pracy trwającej co najmniej 15 minut, wliczanej do czasu pracy.

Przerwa w pracy oznacza, że pracownik może opuścić wyznaczone stanowisko pracy. Udzielenie przerwy jest powszechnym obowiązkiem pracodawców zależnym tylko od dobowego wymiaru czasu pracy pracownika. Pracodawca obowiązany jest do wprowadzenia 15-minutowej przerwy w pracy, gdy dobowy wymiar czasu pracownika wynosi co najmniej sześć godzin. Przerwa ta wliczana jest do czasu pracy pracownika i jest opłacana z funduszu pracodawcy tak jak czas pracy.

WAŻNE – zasady korzystania przez pracowników z przerw w czasie pracy ustala pracodawca, co oznacza, że pracownik nie może w sposób dowolny nimi dysponować.

Rodzaje przerw w czasie pracy według obowiązujących przepisów prawa

Ustawodawca w przepisach prawa wyróżnił następujące przerwy w czasie pracy (zarówno te wliczające się do czasu pracy, jak te i dodatkowe), tj.:

  • obowiązkowa przerwa 15-minutowa – art. 134 Kodeksu pracy;
  • dodatkowa przerwa 15-minutowa dla pracownika niepełnosprawnego –art. 17 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
  • 5-minutowa przerwa przy pracy na komputerze –§ 7 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe;
  • dwie przerwy po 45 minut każda dla karmiących dziecko piersią pracownic – art. 187 Kodeksu pracy;
  • jedna (niewliczana do czasu pracy) przerwa wynosząca 60 minut przeznaczona na spożycie posiłku – art. 141 Kodeksu pracy.

Chcesz wiedzieć czy pracodawca może zmienić termin urlopu wypoczynkowego? Zajrzyj do tego artykułu, w którym wyjaśniamy tę kwestię.

Proponowane zmiany przepisów dotyczących przerw w czasie pracy

W przedstawionych powyżej zasadach dotyczących przerw w pracy zmianę czeka obowiązkowa przerwa przewidziana w przepisie art. 134 Kodeksu pracy. Po nowelizacji Kodeksu pracy, zgodnie z założeniami projektu przedmiotowej ustawy, jeśli dobowy wymiar czasu pracy pracownika:

  • wynosi co najmniej 6 godzin – pracownik będzie miał prawo do przerwy w pracy trwającej co najmniej 15 minut, wliczanej do czasu pracy;
  • będzie dłuższy niż 9 godzin – pracownik będzie miał prawo do dodatkowej przerwy w pracy trwającej co najmniej 15 minut, wliczanej do czasu pracy;
  • będzie dłuższy niż 16 godzin – pracownik uzyska prawo do kolejnej przerwy w pracy trwającej co najmniej 15 minut, również wliczanej do czasu pracy.

Informacja o przerwach do wiadomości pracownika

Zgodnie z implementacją na grunt polskiego prawa pracy dyrektyw unijnych, a przede wszystkim dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1152 z 20 czerwca 2019 r. w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE z 2019 r. L 186, s. 105, dalej: Dyrektywa) wraz z nowelizacją Kodeksu pracy wejdą w życie przepisy regulujące minimalne wymogi dotyczące informowania o zasadniczych aspektach stosunku pracy oraz dotyczące warunków pracy.

WAŻNE – przepisy te będą miały zastosowanie do wszystkich pracowników, tak aby zagwarantować każdemu z nich na terenie Unii Europejskiej odpowiedni stopień przejrzystości i przewidywalności co do ich warunków pracy.

Zgodnie zatem z proponowaną zmianą przepisu art. 29 § 3 Kodeksu pracy pracodawca będzie miał obowiązek informować pracownika w postaci papierowej lub elektronicznej nie później niż w terminie 7 dni od dnia dopuszczenia pracownika do pracy o przysługujących pracownikowi przerwach w pracy.

Podsumowanie

Przygotowywana nowelizacja Kodeksu pracy najprawdopodobniej wejdzie w życie dopiero z dniem 1 stycznia 2023 roku, jednakże już dziś warto zapoznać się z proponowanymi zmianami obecnych przepisów.

Zastanawiasz się, czy zmiany w Kodeksie pracy wpłyną na zwiększenie sporów sądowych? Kliknij w ten artykuł, w którym wyczerpująco omówiliśmy to zagadnienie.

Klauzula/ zastrzeżenie prawne na ifirma.pl

Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.

księgowość biuro rachunkowe online księgowość biuro rachunkowe online
księgowość biuro rachunkowe online księgowość biuro rachunkowe online Biuro Rachunkowe Biuro Rachunkowe Biuro Rachunkowe

O księgowości wiemy wszystko,
żebyś Ty nie musiał

Daj się zaskoczyć profesjonalnej wiedzy naszych księgowych i oddaj swoje rozliczenia w dobre ręce. A może wolisz samodzielną księgowość? Nasz program do księgowania online jest wyjątkowo prosty i intuicyjny w obsłudze, podobnie jak narzędzie do wystawiania faktur. Wybierz to, co najlepiej odpowiada Twoim potrzebom - ręczymy za każdą z usług ifirma.pl.

Romek

z ifirma.pl

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami

Załóż darmowe konto i testuj ifirmę bez zobowiązań

Nowoczesna

Rzetelna

Księgowość