Strajk nauczycieli. Czy mogę skorzystać z zasiłku opiekuńczego?

W dniu 08.04.2019 nauczyciele rozpoczęli bezterminowy strajk, pojawia się zatem pytanie “Czy mogę skorzystać z zasiłku opiekuńczego?” Odwiedź: tak, jeśli spełniamy odpowiednie warunki!

Zasiłek opiekuńczy gwarantowany ustawą

Ustawa o ubezpieczeniach społecznych pozwala na skorzystanie przez jednego z rodziców dziecka z zasiłku opiekuńczego w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły. W tym wypadku będzie to rozpoczęty w dniu dzisiejszym strajk nauczycieli.

Z tego tytułu opiekunowi dziecka przysługuje zasiłek opiekuńczy na zdrowe dziecko, wypłacany jest w wysokości 80% podstawy wymiaru składki chorobowej. Pracownik standardowo może skorzystać z 2 dni urlopu opiekuńczego, dodatkowo przysługuje mu zasiłek opiekuńczy z tytułu nieprzewidzianego zamknięcia placówki to odpowiednik zasiłku opiekuńczego związanego z opieką nad dzieckiem w związku z jego chorobą.

  1. Jakie warunki musimy spełnić?
  2. Jak długo może trwać zasiłek opiekuńczy związany ze strajkiem?
  3. Jak wnioskować o wypłatę zasiłku opiekuńczego na zdrowe dziecko? (Termin, Dokumenty, Jak wpływa to na składki ZUS/wypłatę wynagrodzenia?)

Jakie warunki musimy spełnić aby wystąpić o świadczenie związane ze strajkiem?

 1. rodzic/opiekun dziecka podlega pod ubezpieczenie chorobowe*,
 2. dziecko nie ukończyło 8 roku życia (nie obchodziło jeszcze 8 urodzin),
 3. w czasie zamknięcia placówki nie ma innej osoby dorosłej, która mogłaby opiekować się dzieckiem**,
 4. zamknięcie placówki jest niespodziewane – czyli rodzice zostali o tym poinformowani w czasie krótszym niż siedem dni.

Wszystkie warunki muszą być spełnione łącznie.

* nie obowiązuje w tym przypadku okres wyczekiwania (czyli już od dnia zgłoszenia do ubezpieczenia chorobowego możemy wnioskować o wypłatę zasiłku opiekuńczego)
** zasiłek nie przysługuje jeśli jeśli inne osoby z rodziny, z którymi mieszkam, mogą opiekować się dzieckiem.

Z zasiłku opiekuńczego możemy skorzystać z zarówno w przypadku opieki nad dziećmi własnymi, dziećmi małżonka, jak i dziećmi przysposobionymi/przyjętymi na wychowanie i utrzymanie. Do wniosku nie dołącza się zwolnienia lekarskiego – nie jest więc potrzebna wizyta u lekarza. Niezbędne jest wyłącznie samodzielnie napisane oświadczenie o konieczności sprawowania opieki nad dzieckiem z powodu nieprzewidzianego zamknięcia placówki, np. w związku ze strajkiem nauczycieli.

Jak długo może trwać zasiłek opiekuńczy?

W ciągu całego roku kalendarzowego zasiłek opiekuńczy na zdrowe dziecko przysługuje przez maksymalnie 60 dni. Jest to łączna liczba dni do wykorzystania przez oboje rodziców na wszystkie zasiłki opiekuńcze w danym roku kalendarzowym. Limit ten obowiązuje na wszystkie dzieci pod opieką.

Nie ma znaczenia czy opiekujemy się jednym czy dwójką dzieci – łącznie przysługuje nam stała wartość: 60 dni/rok.

Jak wnioskować o wypłatę zasiłku opiekuńczego na zdrowe dziecko?

Termin

Dokumenty składamy niezwłocznie. Jeśli jednak nie zrobiliśmy tego niezwłocznie – wówczas do okresu przedawnienia, który upływa w okresie 6 miesięcy. To oznacza, że możliwe jest także złożenie wniosku o zasiłek za okres, który już minął. Wówczas wniosek należy złożyć do 6 miesięcy od ostatniego dnia, za który można było dostać zasiłek.

Przykład: jeśli opiekuję się dzieckiem od 1 do 8 lipca, to ostatni dzień, za który mogę dostać zasiłek, to 8 lipca. Czyli, żeby dostać zasiłek, muszę złożyć wszystkie dokumenty do 8 stycznia następnego roku (6 miesięcy po 8 lipca).

Dokumenty

Przedsiębiorca, składa dokumenty bezpośrednio w ZUS. Możliwe jest przesłanie ich poprzez PUE-ZUS. Złożyć należy:

 • Wniosek o zasiłek opiekuńczy – na druku Z15A + w polu UWAGI koniecznie powinniśmy uzupełnić oświadczenie: Wniosek o wypłatę zasiłku opiekuńczego związany jest z opieką nad zdrowym dzieckiem w związku z nieoczekiwanym zamknięciem placówki (żłobek, przedszkole, szkoła), o którym zamknięciu zostałam/em poinformowany w okresie krótszym niż 7 dni przed zamknięciem placówki.
 • Wypełniony druk Z-3b

Pracownik/zleceniobiorca dostarcza wniosek do swojego pracodawcy.

 • Wniosek o zasiłek opiekuńczy – na druku Z-15A . W polu UWAGI koniecznie powinniśmy uzupełnić oświadczenie: Wniosek o wypłatę zasiłku opiekuńczego związany jest z opieką nad zdrowym dzieckiem w związku z nieoczekiwanym zamknięciem placówki (żłobek, przedszkole, szkoła), o którym zamknięciu zostałam/em poinformowany w okresie krótszym niż 7 dni przed zamknięciem placówki.
 • dodatkowo pracodawca wypełnia i dostarcza do ZUS druk Z-3 (pracownik) lub Z-3a (zleceniobiorca)

W tym przypadku Z-15a do ZUS pracownik/zleceniobiorca może przekazać samodzielnie poprzez PUE-ZUS (pue-zus/ubezpieczony/usługi/katalog usług/Złożenie dokumentu ZUS Z-15).

Na PUE-ZUS nie udostępniono Druku Z-15A, dlatego też w tym przypadku obowiązującym będzie druk Z-15.

Jak wpływa to na składki ZUS/wypłatę wynagrodzenia?

Przedsiębiorca za okres przyznanego zasiłku opiekuńczego nie opłaca składek społecznych.

To oznacza, że po wypłaceniu przez ZUS zasiłku korygujemy deklarację ZUS DRA za miesiąc w którym pojawiła się opieka na dziecko + (jeśli korekta jest złożona przed terminem klonowania deklaracji) kolejną pełną deklarację ZUS DRA (która będzie się “w całości” klonowała).

Nadpłatę składek rozliczamy w najbliższym zobowiązaniu wobec ZUS. Okres zasiłku nie jest wykazywany na ZUS RSA.

Pracownik – zasiłek wypłaca ZUS, dlatego musimy pomniejszyć wynagrodzenie pracownika za dany miesiąc.

rachunek do wynagrodzenia/ wylicz wynagrodzenie chorobowe / jeśli widnieje “różowy” wiersz w części “Podstawy wymiaru wynagrodzenia chorobowego” – weryfikujemy jaką kwotę wpisać*/ w części “Pozycje wynagrodzenia chorobowego” podajemy odpowiednie daty, współczynnik 80%, opis …. , odznaczamy (zostawiamy pusty) box: “Czy naliczać wynagrodzenie za okres choroby?”/przelicz/zatwierdź.

*pełną wynikającą z umowy lub zero – to zależne jest od tego czy za dany miesiąc przepracowano więcej czy m niej niż połowę miesiąca

Okres zasiłku powinien być wykazany na ZUS RSA w miesiącu, w którym pojawiła się wypłata danego wynagrodzenia.

Brak prawa do zasiłku opiekuńczego

Zasiłek opiekuńczy nie przysługuje za okres, w którym ubezpieczony:

 1. ma prawo do wynagrodzenia na podstawie przepisów szczególnych,
 2. korzysta z urlopu bezpłatnego lub urlopu wychowawczego,
 3. jest tymczasowo aresztowany lub odbywa karę pozbawienia wolności,
 4. objęty zwolnieniem lekarskim, w czasie którego pracował lub wykorzystywał to zwolnienie niezgodnie z jego celem, co zostało stwierdzone w czasie kontroli.

Zostaw
komentarz

Nasi eksperci również chętnie
uczestniczą w dyskusji i odpowiadają
na Wasze komentarze.

ifirma.pl program do księgowania - tablet biuro@2xDzielimy się wiedzą nie tylko na bloguifirma.pl program do księgowania - tablet biuro@2x

Ponad 30 porad księgowych

POBIERZ E-BOOKI