Dlaczego zarządzanie można nazwać zarówno sztuką jak i nauką?

zarządzanie jako nauka

Sprawne kierowanie firmowymi procesami wewnętrznymi przyczynia się do generowania zysków, dzięki czemu firma może się ustawicznie rozwijać i rozrastać. Bycie „dobrym w zarządzaniu” wymaga nie tylko posiadania odpowiedniej wiedzy, wieloletniej praktyki, ale także otwartego umysłu, zdolnego do kreatywnego tworzenia. Czym tak naprawdę jest zarządzanie: sztuką czy nauką, a może jednym i drugim?

Zarządzanie jako sztuka. Jakie są argumenty za?

Sztuka, według definicji encyklopedycznych, to pewna możność i umiejętność do wytworzenia dzieła, która nakazuje posiadanie niecodziennych lub specjalnych zdolności indywidualnych. Kierowanie przedsiębiorstwem, albo przynajmniej grupą osób działającą w ramach określonego podmiotu, wymaga posiadania biegłej wiedzy, wprawy w działaniu i talentu do bycia menedżerem. W tym rozumieniu zarządzanie jak najbardziej może być rozumiane jako sztuka.

Kierowanie zespołem wymaga połączenia nabytych umiejętności z personalnymi predyspozycjami. Nawet najpojemniejszy umysł, który posiadł ogromną część wiedzy dotyczącej liderowania zespołem, nie będzie wykonywał skutecznie swoich działań, jeśli nie będzie uzdolniony do przewodzenia grupą osób. Zarządzanie będzie sztuką znaczeniowo podobną do sztuki przewidywania czy organizowania, nie zaś do sztuki sensu strico – muzyki, teatru, filmu.

Sztuka zarządzania to również umiejętności wrodzone

Umiejętność sprawnego zarządzania jest zatem wielowątkowym, zróżnicowanym zestawem cech połączonych ze sobą w spójną całość. Osoba, która nie ma talentu do śpiewania, nigdy nie zostanie dobrym piosenkarzem. Również w kontekście pozostania menedżerem nie każdy osiągnie sukces. Zarządzanie jako sztuka to zdolność do zachwycania, wzruszania czy kreowania innych emocji na podstawie odtwarzania rzeczywistości.

Menedżer musi posiadać umiejętności techniczne, społeczne, koncepcyjne, komunikacyjne, decyzyjne i organizacyjne. To zaś wymaga od niego nie tylko szerokiej wiedzy, ale także i talentu, określanego mianem sztuki.

Zarządzanie jako nauka. Czy można tak określić ten proces?

Nauka z kolei to bardzo szerokie pojęcie, różnie definiowane w kontekście źródeł. Według Encyklopedii PWN to ogół wiedzy ludzkiej, zespół systemowych poglądów, czy dyscyplina odnosząca się do określonego obszaru wiedzy.

Zarządzanie w tym kontekście może być łączone z nauką: tym bardziej że jest ono przedmiotem nie tylko debat naukowych, ale także wyodrębnioną dziedziną studiów wyższych.

Zarządzanie jako nauka spełnia swoje definicyjne założenia odnosząc się do samego procesu podejmowania decyzji. W tym rozumieniu zarządzanie stanowi całość, zorientowaną na sukcesywne poszerzanie wiedzy, bazowanie na obserwacji i analizie (metody naukowe), zbieranie doświadczenia.

Czy bycie menedżerem to bycie naukowcem?

Osoba zarządzająca przedsiębiorstwem staje się nie tylko odtwórcą zdobytej już wiedzy, ale także jej oryginalnym kreatorem. Dzisiejsi menedżerowie wyznaczają trendy, formułują nowe wnioski, ulepszają zastane systemy zarządzania.

Innowacyjne zarządzanie może być płynne, wówczas zmienia się w zależności od okoliczności i uwarunkowań. Tradycyjnie rozumiane zarządzanie charakteryzuje się zaś silnym gruntem teoretycznym, a zatem posiada więcej cech nauki, niż sztuki. Na podstawie zgromadzonej wiedzy buduje się sieci organizacyjne, strategie gospodarcze czy modele zarządzania. Naukowość zarządzania zauważalna jest w kontekście planowania układów technologicznych, m.in. w budownictwie.

Zarządzanie: nauka czy sztuka?

Spuścizna nauki to baza zarządzania. W naukach o zarządzaniu chętnie korzysta się z osiągnięć całościowego dorobku naukowego. Zaczerpnięta wiedza służy do kreowania modeli w kontekście wytworzenia systemów zarządzania o charakterystyce praktycznej. Modele zarządzania zostały oparte na pojęciach i paradygmatach bezpośrednio łączących je z nauką. To zaś świadczy o tym, że zarządzanie w pierwszej kolejności jest nauką, gdyż bezsprzecznie korzysta z jej dorobku.

Zdaniem wielu naukowców, zarządzanie nie może być nazwane sztuką. Ale czy to jedyne, dobre podejście?

Zarządzanie jako sztuka i nauka jednocześnie

Trudno sobie wyobrazić zarządzanie jako sztukę w tworzeniu modeli zarządzania kryzysowego, czy kreowania planów budownictwa mieszkalnego.

Zarządzanie jest jednak tak szeroką dziedziną wiedzy, że bez problemu można przypisać jej cechy sztuki. Mowa przede wszystkim o sytuacjach związanych z zarządzaniem firmą. Dobry menedżer musi być wizjonerem, mieć smykałkę i posiadać wrodzone umiejętności przywódcze.

Świadczy to o tym, że zarządzanie jako nauka i zarządzanie jako sztuka mogą iść w parze, nie wykluczając się wzajemnie. Podwaliną jest jednak nauka, czyli usystematyzowana wiedza teoretyczna, bez której nie da się osiągnąć w zarządzaniu sukcesu.

Najważniejsze pytania

  1. 🔸Dlaczego zarządzanie może zostać określone sztuką?

     Sprawne zarządzanie grupą osób wymaga spersonalizowanych umiejętności personalnych, których nabycie nie zawsze jest możliwe. Z tego też powodu zarządzanie może być sztuką łączenia różnorakich umiejętności, którą nie każdy potrafi wcielić w życie.

  2. 🔸Dlaczego naukowcy niechętnie odnoszą się do określania zarządzania "sztuką"?

    Wielość modeli matematycznych, informatycznych i analitycznych wykorzystywanych w zarządzaniu, czy też czerpanie z wyodrębnionych teorii naukowych sprawia, że zarządzanie jest bardziej nauką, niż sztuką. Zwolennicy tego poglądu podkreślają, że coraz częściej korzysta się w ogólnie pojętym zarządzaniu m.in. z dorobku nauki, np. sztucznej inteligencji, co wypiera element "sztuki".

  3. 🔸Czym jest zarządzanie?

    Zarządzanie stanowi jeden z podsystemów funkcjonowania przedsiębiorstwa. To zestaw działań, decyzji, poleceń, procesów, których stosowanie ma zapewnić osiąganie wyznaczonych celów firmy.

Klauzula/ zastrzeżenie prawne na ifirma.pl

Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.

księgowość biuro rachunkowe online księgowość biuro rachunkowe online
Darmowy program do faktur online Darmowy program do faktur online Darmowy program do faktur online

O księgowości wiemy wszystko,
żebyś Ty nie musiał

Daj się zaskoczyć profesjonalnej wiedzy naszych księgowych i oddaj swoje rozliczenia w dobre ręce. A może wolisz samodzielną księgowość? Nasz program do księgowania online jest wyjątkowo prosty i intuicyjny w obsłudze, podobnie jak narzędzie do wystawiania faktur. Wybierz to, co najlepiej odpowiada Twoim potrzebom - ręczymy za każdą z usług ifirma.pl.

Romek

z ifirma.pl

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami

Załóż darmowe konto i testuj ifirmę bez zobowiązań

Nowoczesna

Rzetelna

Księgowość