Zmiana formy opodatkowania PIT oraz VAT

Poniżej znajdziesz instrukcję wyjaśniającą jak, w ifirma.pl, zmienić formę opodatkowania działalności gospodarczej.

Zmiana formy opodatkowania oraz trybu rozliczenia podatku

1. Z podatku na zasadach ogólnych (PIT-5) na podatek liniowy (PIT-5L) lub odwrotnie:

 • menu „deklaracje” > „deklaracje” > „Deklaracje PIT-5/PIT-5L” > „Wybierz tryb rozliczenia”,
 • zmiana trybu rozliczenia, PIT

  lub

 • menu „pulpit” > „konfiguracja” > „Deklaracje” > „PIT/Podatek dochodowy” > „edytuj”.
 • zmiana trybu rozliczenia, podatek ogólny, podatek liniowy

2. Z zasad ogólnych (PIT-5/PIT-5L) na podatek ryczałtowy PIT-28 lub odwrotnie:

Uwaga. Operacja wymaga założenia nowego konta i dokonania jego konfiguracji.
 • menu „deklaracje” > „deklaracje” > „Deklaracje PIT-5/PIT-5L/PIT-28 > „Wybierz tryb rozliczenia”,
 • lub
 • „pulpit” > „konfiguracja” > „Deklaracje” > „PIT/Podatek dochodowy” > „edytuj”.

Zmiana ustawień księgowych – rejestracja jako podatnik VAT-UE

 • menu „pulpit” > „konfiguracja” > „Dane firmy” > „Ustawienia księgowe”,
 • zaznacz checkbox „Firma została zarejestrowana jako podatnik VAT na terenie Unii Europejskiej” (u vatowca),
 • rejestracja firmy, VAT-UE

 • zaznacz checkbox „Firma złożyła w Urzędzie Skarbowym VAT-R rejestrujący ją do dokonywania sprzedaży i nabywania usług poza terytorium kraju” (u nievatowca),
 • rejestracja firmy, VAT-R

 • zaznacz checkbox „Firma złożyła w Urzędzie Skarbowym VAT-R rejestrujący ją do nabywania towarów na terytorium Unii” (wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów).
 • rejestracja firmy, WNT, wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów

Uwaga. Deklaracje VAT-UE i VAT-27 od stycznia 2017 r. – możliwość składania do urzędu skarbowego tylko w trybie miesięcznym.

Wysyłka deklaracji w formie elektronicznej

 • menu „deklaracje” > „deklaracje,”
 • otwórz wygenerowaną deklarację i wybierz opcję „wyślij do urzędu” podpisując danymi autoryzującymi lub podpisem kwalifikowanym,
 • więcej o e-deklaracjach.
Uwaga. Jeśli nie wysyłasz deklaracji w formie elektronicznej za pośrednictwem ifirma.pl sprawdź kogo dotyczy obowiązek składania e-deklaracji.

Zmiana trybu rozliczenia VAT z kwartalnego na miesięczny lub odwrotnie

 • menu „deklaracje” > „deklaracje” > „deklaracje VAT-7” > „wybierz tryb rozliczenia”,
 • lub
 • menu „pulpit” > „konfiguracja” > „Deklaracje” > „VAT” > „edytuj”.

Uwaga. Sprawdź kto ma obowiązek zmiany trybu rozliczenia VAT z kwartalnego na miesięczny.