Jak wypełnić druk ZUS EKP?

jak wypełnić druk zus ekp wniosek o kapitał początkowy

Czym jest kapitał początkowy? Jak złożyć wniosek o przeliczenie kapitału początkowego lub o ponowne przeliczenie kapitału początkowego? Kto występuje z takim wnioskiem? Zapraszamy do lektury.

Druk ZUS EKP stanowi podstawę do poczynienia przez organ rentowy ustaleń w zakresie wartości kapitału początkowego – po raz pierwszy lub wtórny oraz do ostatecznego sformułowania przez niego swojej decyzji. Informacja o stanie kapitału początkowego jest następnie uwidoczniona na indywidualnym koncie ubezpieczonego w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych i stanowi bazę do obliczenia należnej emerytury.

Czym jest kapitał początkowy?

Przed przybliżeniem kwestii technicznych związanych z wypełnianiem formularza ZUS EKP, warto odpowiedzieć na pytanie co to jest kapitał początkowy.

Kapitał początkowy to suma środków zgromadzonych na koncie emerytalnym wyliczona w oparciu o uiszczane przed 1999 rokiem składki. Suma ta stanowi jednocześnie podstawę przy szacowaniu wysokości przysługującej danej osobie emerytury.

Rok 1999 nie pojawia się w tym kontekście przypadkowo – wcześniej Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie był zobligowany do prowadzenia indywidualnych kont osób podlegających ubezpieczeniu. Dlatego też za czas pracy wykonywanej przed rokiem 1999 przez osoby urodzone po 1948 roku, naliczana jest modelowa, teoretyczna składka w oparciu o dane, takie jak staż pracy oraz uzyskiwane zarobki. Składkę tę kształtuje się właśnie na drodze obliczenia kapitału początkowego.  

Im szybciej, tym lepiej – zwlekanie ze złożeniem wniosku o naliczenie kapitału początkowego może skutkować trudnościami w dotarciu do wymaganej dokumentacji. Jednak w sytuacji, gdy został złożony wniosek o emeryturę, dodatkowe wnioskowanie w sprawie kapitału początkowego jest zbędne. Wówczas to po stronie organu znajduje się inicjatywa w zakresie obliczenia kapitału – czyni to z urzędu. 

Kogo dotyczy kapitał początkowy?

Wśród osób, których dotyczy kwestia kapitału początkowego, znajdują się: 

 • osoby urodzone po 1948 roku, które pracowały w późniejszym okresie lub uiszczały składki na ubezpieczenie społeczne we własnym zakresie aż do roku 1998 włącznie,
 • osoby urodzone przed 1949 rokiem, które jednocześnie osiągnęły wiek emerytalny przed 1999 rokiem, wystąpiły z wnioskiem o emeryturę po raz pierwszy w roku 2009 lub później, zawnioskowały o obliczenie emerytury wg nowych zasad, dysponują co najmniej 20-letnim (kobiety) lub 25-letnim (mężczyźni) stażem ubezpieczeniowym oraz mimo osiągnięcia wieku emerytalnego, kontynuowały pracę, odprowadzając równolegle składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. 

O ponowne obliczenie kapitału początkowego wnioskować zaś można w następujących przypadkach: 

 • w razie dysponowania dokumentacją istotną dla określenia stażu lub zarobków, która nie została wcześniej złożona organowi, 
 • w razie zmiany regulacji prawnych odnoszących się do sposobu obliczania uprzednio obliczonego kapitału początkowego.

Jak wypełnić druk ZUS EKP – wniosek o naliczenie kapitału początkowego?

Wnioskując o ustalenie kapitału początkowego lub o ponowne przeliczenie kapitału początkowego, konieczne jest wypełnienie stosownej dokumentacji. Obok druków ERP-6, E 207 PL oraz dokumentów, na których podstawie obliczany jest staż pracy (umowy, legitymacje, świadectwa itd.), należy złożyć wniosek w sprawie kapitału początkowego – ZUS EKP. Jak go wypełnić? Podpowiadamy, co wpisać w kolejnych sekcjach druku ZUS EKP: 

Dane wnioskodawcy

Tu należy wskazać swoje dane identyfikujące, wśród których znajdują się kolejno: PESEL, dane identyfikujące dokument tożsamości, imię, nazwisko, data urodzenia, płeć, nazwisko rodowe, wcześniej używane nazwiska, imiona rodziców oraz numer telefonu, dzięki któremu załatwienie sprawy może przebiegać znacznie sprawniej.

zus ekp wniosek o kapitał początkowy

Adres zameldowania, zamieszkania, do korespondencji

W tych sekcjach należy podać swoje dane adresowe, w tym ulicę, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, gminę lub dzielnicę oraz nazwę państwa. Jeśli adres zamieszkania różni się od adresu zameldowania, należy wypełnić obie te części.

zus ekp adresy

Zakres wniosku ZUS EKP

W tej sekcji pola wyboru należy oznaczyć znakiem „X” – odpowiednio precyzując czy wniosek dotyczy ustalenia kapitału początkowego, czy też jego ponownego ustalenia. W razie uprzedniego złożenia dokumentów, na których podstawie ustalany ma być kapitał początkowy, należy ten fakt zaznaczyć we wniosku, wskazując, do jakiego wniosku dołączono potrzebną dokumentację, a także placówkę ZUS, w której ją złożono wraz z numerem przyporządkowanym do danej sprawy.

ekp zakres wniosku

Załączniki

W tej części należy wskazać liczbę załączonych do wniosku dokumentów.

wniosek o kapitał początkowy - załączniki

Sposób odbioru odpowiedzi

W tym miejscy możemy wybrać, w jaki sposób chcemy odebrać informację zwrotną – czy stacjonarnie, czy pocztowo lub elektronicznie.

wniosek o kapitał początkowy - sposób odbioru odpowiedzi

Oświadczenia

W ostatniej części wpisujemy datę oraz podpisujemy się, jednocześnie poświadczając o prawdziwości zawartych we wniosku danych pod groźbą odpowiedzialności karnej. 

oświadczenia

Tak uzupełniony wniosek o kapitał początkowy, wraz z resztą dokumentacji, należy złożyć w placówce ZUS – stacjonarnie, drogą pocztową lub drogą elektroniczną za pośrednictwem Programu Płatnik lub aplikacji ePłatnik. 

Najważniejsze pytania

 1. 🔸Co to EKP?

  EKP to formularz, na którym można wnioskować o ustalenie lub ponowne ustalenie kapitału początkowego. 

 2. 🔸Czym jest kapitał początkowy?

  Kapitał początkowy to suma środków zgromadzonych na koncie emerytalnym wyliczona w oparciu o uiszczane przed 1999 rokiem składki, na których podstawie ustala się wysokość emerytury. 

 3. 🔸Kto składa EKP?

  EKP składają osoby urodzone po 1948 roku, które pracowały w późniejszym okresie lub uiszczały składki na ubezpieczenie społeczne we własnym zakresie do roku 1998 włącznie, osoby urodzone wcześniej, które jednocześnie: osiągnęły wiek emerytalny przed 1999 rokiem, wystąpiły z wnioskiem o emeryturę po raz pierwszy w roku 2009 lub później, zawnioskowały o obliczenie emerytury wg nowych zasad, dysponują co najmniej 20-letnim (kobiety) lub 25-letnim (mężczyźni) stażem ubezpieczeniowym oraz mimo osiągnięcia wieku emerytalnego, kontynuowały pracę, odprowadzając równolegle składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. EKP składają również osoby wnioskujące o zrewidowanie wysokości kapitału początkowego w związku z dysponowaniem nieujawnioną do tej pory dokumentacją lub w związku z nowelizacją przedmiotowych regulacji prawnych. 

Klauzula/ zastrzeżenie prawne na ifirma.pl

Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.

księgowość biuro rachunkowe online księgowość biuro rachunkowe online
Księgowość Internetowa i biuro rachunkowe online Księgowość Internetowa i biuro rachunkowe online Księgowość Internetowa i biuro rachunkowe online

O księgowości wiemy wszystko,
żebyś Ty nie musiał

Daj się zaskoczyć profesjonalnej wiedzy naszych księgowych i oddaj swoje rozliczenia w dobre ręce. A może wolisz samodzielną księgowość? Nasz program do księgowania online jest wyjątkowo prosty i intuicyjny w obsłudze, podobnie jak narzędzie do wystawiania faktur. Wybierz to, co najlepiej odpowiada Twoim potrzebom - ręczymy za każdą z usług ifirma.pl.

Romek

z ifirma.pl

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami

Załóż darmowe konto i testuj ifirmę bez zobowiązań

Nowoczesna

Rzetelna

Księgowość