Jak wypełnić formularz ZUS RCA – imienny raport miesięczny o składkach i wypłaconych świadczeniach

ZUS RCA jak wypełnić

ZUS RCA to przykład comiesięcznego raportu, który wskazuje należne składki oraz kwotę wypłaconych świadczeń. Jesteś zobligowany do wypełnienia tego dokumentu w sytuacji, gdy zatrudniasz pracowników. Z ZUS RCA korzystasz również wtedy, gdy chcesz dokonać korekty danych przekazanych do ZUSu w ramach wycofanego już dokumentu ZUS RNA. Jak prawidłowo wypełnić druk ZUS RCA? Poniżej znajdziesz odpowiedzi na najczęstsze pytania.

Druk RCA – co to jest i do kiedy go składać?

W ramach prowadzenia swojej firmy przedsiębiorca jest zobligowany do składania specjalnych deklaracji rozliczeniowych do ZUSu. W każdym miesiącu składa główną deklarację ZUS DRA. To jednak nie wszystko – jeżeli zatrudnia pracowników – wtedy musi też zająć się imiennymi raportami, takimi jak np. ZUS RCA, RSA oraz RZA.

Deklaracje  ZUS powinny być złożone i opłacone do 10 dnia za każdy poprzedni miesiąc, o ile przedsiębiorca nie zatrudnia pracowników. W pozostałych przypadkach – ma na to czas do 15-ego dnia miesiąca.

ZUS RCA jak wypełnić – zestawienie składek na ubezpieczenie społeczne

Początkowy etap polega na podaniu danych identyfikacyjnych w części I – Dane organizacyjne. Podczas uzupełniania formularza warto zwrócić uwagę na to, aby identyfikator raportu ZUS RCA był tożsamy z identyfikatorem, który został wcześniej podany w deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA. Pozwoli to uniknąć częstych pomyłek popełnianych przez osoby wypełniające ten formularz.

 

ZUS RCA dane organizacyjne

 

Druga część deklaracji wymaga podania szczegółowych danych identyfikacyjnych, takich jak:

– numer NIP nadany przez Urząd Skarbowy,

– numer REGON nadany przez Główny Urząd Statystyczny,

Jeżeli jesteś osobą fizyczną występującą jako płatnik składek – wówczas wpisujesz swój numer PESEL oraz numer i serię dowodu osobistego lub paszportu.

W rubryce 06 należy podać nazwę skróconą płatnika, kolejne pola wskazujesz w sytuacji, gdy jesteś płatnikiem składek – osobą fizyczną.

 

ZUS RCA dane identyfikacyjne

 

Część III dotyczy danych identyfikacyjnych osoby ubezpieczonej, należy wskazać tu imię i nazwisko, PESEL, numer i seria dowodu lub paszportu potwierdzającego tożsamość.

 

 ZUS RCA część III

 

Część III B pozwala na uzupełnienie składek na ubezpieczenia społeczne. 

Występując w roli płatnika składek masz obowiązek naliczenia składek o odpowiedniej wysokości zgodnie ze stopami procentowymi, które zostały określone w ramach ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. 

 

ZUS RCA część IIIB

 

Część III C to zestawienie należnych składek na ubezpieczenie zdrowotne – w polu 2. – kwota należnej składki finansowana przez płatnika składek należy zwrócić uwagę, by wykazać też kwotę składki finansowaną z budżetu państwa, jeśli płatnik otrzymuje taką dotację.

 

ZUS RCA III c

 

Cześć III D wypełniania jest tylko w przypadku składania korekt dokumentów, w których płatnik wykazał świadczenia finansowane z budżetu państwa należne za okres do dnia 31 sierpnia 2006 r.

 

ZUS RCA część III d

 

W części IV A – D podaje się dane kolejnych osób ubezpieczonych lub tej samej osoby ubezpieczonej, jeśli rozliczenie następuje z różnymi tytułami ubezpieczenia.

Druk ZUS RCA kończy oświadczenie płatnika składek, z miejscem na datę i podpis oraz pieczęć płatnika składek.

 

ZUS RCA oświadczenie

 

Jak przedstawia się finansowanie składek?

 

W  przypadku ubezpieczenia emerytalnego jest to 19,52% podstawy, w kwestii ubezpieczenia rentowego – 8% podstawy wymiaru z 1.02.2012 r. Niższe oprocentowanie dotyczy składek na ubezpieczenie chorobowe – jest to bowiem 2,45% podstawy wymiaru i jest całkowicie finansowane przez ubezpieczonego, a na ubezpieczenie wypadkowe – to 1,67% podstawy wymiaru.

ZUS RCA – o czym szczególnie warto pamiętać?

Podczas ustalania podstawy wymiaru składek w ramach ubezpieczenia wypadkowego oraz chorobowego nie wskazuje się ograniczeń wspomnianych w kwestii podstawy wymiaru składek w ramach ubezpieczeń emerytalnych oraz rentowych.

Kolejna sprawa dotyczy wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe tych osób, które przystąpiły do niego w sposób dobrowolny. Comiesięcznie nie może ono przekraczać 250% uśrednionego miesięcznego wynagrodzenia uzyskanego w minionym kwartale. 

Ubezpieczony pracownik jest dodatkowo objęty także ubezpieczeniem zdrowotnym, dzięki któremu może korzystać z przysługujących mu świadczeń leczniczych. Wysokość składki zdrowotnej ulega opłacaniu od przychodu uzyskiwanego przez pracownika, jaki otrzymał w ciągu miesiąca, który jest zredukowany o wysokość składek na ubezpieczenia emerytalne, chorobowe oraz rentowe.

Najważniejsze pytania

  1. 🔸 ZUS RCA  - co to jest?

    Jest to jedna z obowiązkowych i comiesięcznych deklaracji. ZUS RCA wypełniany jest wtedy, gdy przedsiębiorca dokonuje zatrudnienia pracowników.

  2. 🔸Co różni ZUS RCA od RCA cz. II?

    Druk  ZUS  RCA cz. II dotyczy osób fizycznych, które prowadzą działalność gospodarczą na niedużą skalę jak i korzysta z obniżenia składek na ubezpieczenie społeczne.

  3. 🔸Do kiedy składać deklarację RCA i RCA cz. II?

    Na rozliczenie i opłacenie tego dokumentu masz czas do 15-ego dnia poprzedzającego miesiąca. W przypadku RCA cz. II składa się go raz w roku.

Klauzula/ zastrzeżenie prawne na ifirma.pl

Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.

księgowość biuro rachunkowe online księgowość biuro rachunkowe online
Darmowy program do faktur online Darmowy program do faktur online Darmowy program do faktur online

O księgowości wiemy wszystko,
żebyś Ty nie musiał

Daj się zaskoczyć profesjonalnej wiedzy naszych księgowych i oddaj swoje rozliczenia w dobre ręce. A może wolisz samodzielną księgowość? Nasz program do księgowania online jest wyjątkowo prosty i intuicyjny w obsłudze, podobnie jak narzędzie do wystawiania faktur. Wybierz to, co najlepiej odpowiada Twoim potrzebom - ręczymy za każdą z usług ifirma.pl.

Romek

z ifirma.pl

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami

Załóż darmowe konto i testuj ifirmę bez zobowiązań

Nowoczesna

Rzetelna

Księgowość