Lista zmian w aplikacji: styczeń 2010

Zmiany w aplikacji ifirma.pl:
data zmiana
21.01.2010
 • nowa deklaracja ZUS DRA wraz z wydrukiem PDF,
 • nowa wersja modułu ‘Pracownicy’.
06.01.2010
 • aneksy do umów o pracę,
 • umowy archiwalne,
 • umowa o dzieło z własnym pracownikiem,
 • mechanizm wydruku umów,
 • modułu ‘Zobowiązania’ (ulepszony modul ‘Przelewy’),
 • PIT 4R – deklaracja elektroniczna,
 • automatyczne wyliczanie wynagrodzenia chorobowego,
 • automatyczne wyliczanie wynagrodzenia urlopowego,
 • korekta do deklaracji PIT 4R,
 • zaktualizowana podstrona z informacjami na temat zakładki pracowników.

Pełna lista zmian w aplikacji ifirma.pl: