Lista zmian w aplikacji: wrzesień 2022

Nowości/ ulepszenia:
data zmiana
29.09.2022
    • Możliwość definiowania domyślnej waluty oraz rachunku bankowego dla kontrahenta.
    • Obsługa nowego formatu faktur z xkom, tmobile, allegro, blue media.
    • Usprawnienia w weryfikacji kontrahentów VAT-UE.
    • Remanent śródroczny.
    • Inne poprawki i usprawnienia.

Pełna lista zmian w aplikacji ifirma.pl: