Aneks do umowy – co można nim zmienić?

Aneks do umowy, to zmiana warunków umowy na podstawie porozumienia pomiędzy stronami, które taką umowę zawarły. Dokument wymaga obustronnej akceptacji. Pracodawca występuje z propozycją zmiany warunków umowy, a pracownik w określonym czasie przyjmuje i zgadza się z proponowanymi zmianami. Przy pomocy aneksu można wprowadzić zmiany nawet dla pracownika, który podlega szczególnej ochronie np. kobiecie, która jest w ciąży.

Czym jest aneks do umowy?

Aneks to obustronne oświadczenie woli, które powinno być sporządzone w formie pisemnej, gdzie strony składają swoje podpisy.

Elementy jakie powinien posiadać aneks do umowy:

 • w tytule powinien się znaleźć zapis, że jest to aneks do umowy
 • data zawarcia
 • miejsce podpisania
 • informacja jakiej to dotyczy umowy (data zawarcia pierwotnej umowy)
 • data wchodzących zmian
 • zapis, że pozostałe warunki umowy nie ulegają zmianie

Propozycję zmiany do umowy może złożyć pracodawca lub pracownik.

Zmiana warunków umowy o pracę może być bezterminowa lub określona na konkretny czas. Za pomocą aneksu można zmienić wysokość wynagrodzenia, ale nie może ono być niższe od wynagrodzenia zagwarantowanego przez przepisy.

Można zmienić wymiar czasu pracy lub stanowisko. Można też za porozumieniem stron (aneksem) zmienić rodzaj umowy, czyli z umowy na czas nieokreślony na czas określony. Jeśli w umowie wynagrodzenie jest określone kwotowo jako płaca minimalna i zmienia się minimalne wynagrodzenie, to pracownik powinien otrzymać aneks do umowy, który będzie informować o zmianie tej płacy.

Poprzez aneks do umowy, można dokonywać zmian:

 • wysokości wynagrodzenia
 • zmiana stanowiska pracy
 • wysokości etatu

Pracownik może nie zgodzić się z proponowaną zmianą i wtedy obowiązują dotychczasowe warunki umowy.

Czego nie można zmienić za pomocą aneksu do umowy:

 • nałożyć na pracownika dodatkowych obowiązków, które nie są ujęte w przepisach prawa pracy,
 • skrócić okresu wypowiedzenia jaki obowiązuje zgodnie z przepisami,
 • zabrać pracownikowi prawa do dodatkowego wynagrodzenia za pracę w nadgodzinach,
 • przedłużyć trzeciej umowy na czas określony.

Takie aneksy są nieważne z mocy prawa pomimo, że strony zawarły takie porozumienie w formie aneksu.

Przykład 1

Pracownik Jan Nowak miał następujące umowy na czas określony od 01.01.2014 do 31.12.2014, drugą umowę od 01.01.2015 do 31.12.2015 i trzecią umowę od 01.01.2016 do 31.07.2016. Pracodawca zaproponował, aby kończącą się trzecią umowę na czas określony aneksować i przedłużyć ją jeszcze na okres jednego roku.
Jest to przykład aneksu, który jest niedopuszczalny, ponieważ wynika, to wprost z przepisów kodeksu pracy. Mówi o tym art. 25 pkt 1 § 1, który brzmi:
“Okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony, a także łączny okres zatrudnienia na podstawie umów o pracę na czas określony zawieranych między tymi samymi stronami stosunku pracy, nie może przekraczać 33 miesięcy, a łączna liczba tych umów nie może przekraczać trzech”.

Przykład 2

Pracownikowi Adamowi Rakowi zaproponowano podpisanie zmiany warunków wynagrodzenia. Do tej pory pracownik miał określone w umowie wynagrodzenie w kwocie brutto 2000 zł. Od 1 lipca 2016 wynagrodzenie tego pracownika ma wynieść 2600 zł brutto. Pozostałe warunki umowy nie uległy zmianie.

Ten przykład przedstawia poprawny sposób zawarcia aneksu do umowy o pracę.

W kodeksie pracy czy rozporządzeniach wykonawczych nie ma określonego wzoru aneksu. Pobierz aneks do umowy.

Autor: Aneta Sobkowicz – ifirma.pl

 

UWAGA

Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

Zostaw
komentarz

Nasi eksperci również chętnie
uczestniczą w dyskusji i odpowiadają
na Wasze komentarze.

ifirma.pl program do księgowania - tablet biuro@2xDzielimy się wiedzą nie tylko na bloguifirma.pl program do księgowania - tablet biuro@2x

Ponad 30 porad księgowych

POBIERZ E-BOOKI