Blog ifirma.pl

Atak hakerski – jak zabezpieczyć swoją firmę przed atakiem?

|
|
7 minut czytania
Rozwój technologii niesie ze sobą pozytywne skutki, ułatwiające codzienną pracę i prowadzenie biznesu. Jednakże nie można zapomnieć o negatywnej stronie tego trendu, jakim jest rosnąca cyberprzestępczość.
Biuro rachunkowe - ifirma.pl

Na incydenty związane z cyberbezpieczeństwem narażone są nie tylko duże korporacje, ale coraz częściej również małe i średnie przedsiębiorstwa. Zatem jak zabezpieczyć firmę przed atakiem hakerskim i uchronić się przed stratami finansowymi? Dowiesz się w tym artykule!

Co to atak hakerski?

Atak hakerski to działanie mające na celu identyfikację i wykorzystywanie słabych zabezpieczeń w sieciach, systemach czy oprogramowaniach komputerów, telefonów. Dokonuje ich się w różnych celach, takich jak oszustwa, kradzieże danych, tożsamości czy własności intelektualnej, phishing, instalowanie wirusów, szpiegostwo handlowe itd.

Według raportu firmy Exatel Cyberbezpieczeństwo 2022. Trendy i rozwiązania z uwzględnieniem perspektywy Exatel, od 2 ostatnich lat obserwuje się znaczący wzrost nielegalnych ataków. Blisko 80% przypadków dotyczyło phishingu, czyli próby wyłudzenia poufnych danych przedsiębiorstwa. Widać zatem, iż jest to realny problem i wyzwanie dla współczesnego biznesu. Zwłaszcza dla małych firm, które często mogą nie mieć chociażby wystarczających zasobów na pokrycie kosztów związanych z bezpieczeństwem informacji.

Rodzaje ataków hakerskich

Z jakimi rodzajami cyberataków można się spotkać? Są to m.in.:

Atak bait and switch – to wyświetlanie reklam produktów lub usług do stron internetowych, które skutkuje pobraniem złośliwe oprogramowania na urządzenie;

Odmowa usługi – atak, który blokuje dostęp do danej sieci lub urządzenia użytkownikom poprzez np. nadmierne spamowanie, które może doprowadzić do przeciążenia systemu;

Podsłuchiwanie – polega na pozyskiwaniu z szumu sieciowego urządzeń i zapisywaniu ich. W ten sposób atakujący może poznać treść wiadomości, e-maili, przesyłane zdjęcia i filmy, hasła itd.;

Spoofing – to podszywanie się pod różne instytucje publiczne (banki, urzędy, firmy), ale również niektóre osoby, aby uzyskać dostęp do zasobów, do których w innych okolicznościach haker nie miałby dostępu;

Phishing – w tym przypadku również często dochodzi do podszywania się pod określone podmioty w celu ujawnienia poufnych informacji, tajemnic handlowych przez np. pracowników firmy.

Zabezpieczenia przed atakiem hakerskim

Poniżej przedstawimy kilka rodzajów narzędzi służących do zabezpieczenia sieci teleinformatycznej, które powinieneś/powinnaś wdrożyć do polityki cyberbezpieczeństwa firmy.

 • Firewall (zapora sieciowa) – umożliwia kontrolę ruchu przychodzącego i wychodzącego między siecią wewnętrzną a siecią niezaufaną, określa reguły jego przepuszczania oraz blokowania;
 • Serwer VPN – pozwala na bezpieczne przesyłanie danych przez Internet i chroni prywatność użytkowników sieci poprzez ukrycie ukrycie adresu IP urządzenia;
 • System IPS – jego zadaniem jest wykrywanie prób uzyskania dostępu do danego systemu i informowanie o takich zdarzeniach, jest istotnym uzupełnieniem działania zapory sieciowej;
 • Ochrona antyspamowa – techniki mające na celu eliminowanie spamu np. Uwierzytelnianie poczty e-mail, filtrowanie spamu, czarne listy;
 • Ochrona antywirusowa – mają zapewnić ochronę przed wieloma rodzajami zagrożeń dla systemu informatycznego, rozpoznaje i zwalcza wszelkie przejawy szkodliwego oprogramowania;
 • Filtrowanie adresów URL – blokuje dostęp do określonych stron internetowych, uniemożliwiając wczytywanie adresów URL.

Jak zabezpieczyć firmę przed atakiem hakerskim?

Co możesz zrobić, aby uchronić firmę przed atakami hakerskimi? Oto kilka dobrych praktyk.

 1. Wprowadzenie ogólnych zasady bezpieczeństwa
 2. Utworzenie zasad odnośnie do bezpieczeństwa to niezbędny element ochrony przed atakami hakerskimi. Dotyczy to reguł tworzenia silnych haseł, systemu kontroli dostępu, udostępniania danych, procedur w przypadku naruszeń.

 3. Zarządzanie hasłami
 4. Używaj haseł, które będą trudne do odszyfrowania. Zakłada się, iż powinny mieć przynajmniej 14 znaków, składać się z kombinacji dużych i małych liter, cyfr i znaków specjalnych. Nie należy używać tego samego hasła do wielu różnych kont. Możesz skorzystać z menedżera haseł, czyli aplikacji do przechowywania i tworzenia bezpiecznych haseł (lub innych poufnych informacji).

 5. Wprowadzenie uprawnień administracyjnych
 6. Funkcja administratora pozwala wyznaczonej osobie na instalowanie niezbędnych programów, tworzenie nowych kont, zmienianie haseł, wprowadzać zmiany w ustawieniach. Tylko ograniczona ilość kont powinna mieć owe uprawnienia. Najlepiej, aby były one wykorzystywane do niezbędnych czynności – należy unikać przeglądania witryn internetowych, czytania e-maili z tego konta. W ten sposób ograniczysz ryzyko włamania i przejęcia kontroli nad sprzętem przez hakera.

 7. Uświadamianie pracowników
 8. Pracownicy mogą być częstymi ofiarami phishingu lub spoofingu i doprowadzić do wycieku ważnych informacji, instalacji złośliwego oprogramowania. Dlatego też należy dołożyć starań, aby każda osoba w organizacji była świadoma zagrożeń, potrafiła je rozpoznawać i reagować na nie. Szkolenia są ważne podczas zatrudniania nowych osób, ale warto też systematycznie przypominać dotychczasowym pracownikom o dobrych praktykach w dziedzinie cyberbezpieczeństwa. Szczególnie istotne są kwestie związane z tworzeniem silnych haseł czy identyfikacją spamu.

 9. Wykorzystywanie narzędzi monitorujących pracę
 10. Dostawcy oprogramowania oferują na rynku wiele narzędzi, które mogą posłużyć do nadzorowania pracy pracowników oraz zapobieganiu niebezpieczeństwom z zewnątrz. Musisz mieć jednak na uwadze kwestię ochrony prywatności i regulacji wynikających z RODO. Więcej o tym dowiesz się z tego artykułu.

 11. Tworzenie kopii zapasowych danych
 12. Pozwoli zmniejszyć szkody na wypadek włamania do systemu i odzyskać utracone informacje. Najlepiej, aby takie kopie były tworzone każdego dnia, pod koniec tygodnia, co 3 miesiące i co rok. Systematycznie sprawdzaj, czy dane są prawidłowo zapisywane. Warto rozważyć przetwarzanie danych firmy w chmurze. Zastosuj zasadę backupu 3-2-1, która polega na przechowywaniu 3 kopii danego dokumentu, pliku itp. na co najmniej 2 nośnikach informacji. Jeden z tych nośników powinien znajdować się poza siedzibą firmy.

 13. Szyfrowanie danych
 14. Szyfrowanie wybranej sieci i danych wykorzystywanych w jej obrębie polega na tworzeniu haseł i kodów zabezpieczających. Jest to ważne, ponieważ bez tego istnieje ryzyko włamania i uzyskania poufnych informacji, instalacji złośliwego oprogramowania.

 15. Konfiguracja zapory sieciowej
 16. Zapora sieciowa kontroluje wszelki ruch przychodzący i wychodzący na linii komputer-Internet. Powinna być zainstalowana na wszystkich urządzeniach wykorzystywanych do pracy w firmie, również tych przenośnych. Należy również regularnie ją aktualizować, aby były skuteczna.

 17. Filtrowanie wiadomości e-mail
 18. Zmniejszy ryzyko odbierania wiadomości ze szkodliwymi linkami, plikami, które ktoś mógłby otworzyć, prowadząc do zainfekowania urządzenia. Wykorzystaj do tego filtry antyspamowe i skonfiguruj skrzynkę pocztową wykorzystywaną w firmie do komunikacji.

 19. Filtrowanie sieci internetowych
 20. Wykorzystuj narzędzia blokujące dostęp do stron internetowych, które mogą zawierać wirusy, wyłudzać informacje lub inne formy szkodliwych działań. W ten sposób masz większą kontrolę nad tym, co robią Twoi pracownicy w czasie pracy i zmniejszasz ryzyko cyberataków.

 21. Instalacja programów antywirusowych, antyszpiegowskich
 22. Zainstalowanie zabezpieczeń na komputerach stacjonarnych czy innych urządzeniach firmy są podstawą. Na rynku jest wielu dostawców takich rozwiązań.

 23. Aktualizowanie systemu operacyjnego, programów antywirusowych, aplikacji, pakietów biurowych itp.
 24. Dzięki systematycznym aktualizacjom i naprawą luk w zabezpieczeniach możesz lepiej chronić firmowe urządzenia przed niepożądanymi działaniami. Przestępcy wciąż uciekają się do nowych sposobów pozyskiwania danych, dlatego należy być z nimi na bieżąco, aby im skutecznie przeciwdziałać. Często pomijanym urządzeniem wykorzystywanym w miejscach pracy są drukarki wielofunkcyjne. One również są elementem całej sieci i mogą być celem ataku hakerskiego jak każde inne urządzenie.

 25. Stosuj uwierzytelnianie wieloskładnikowe
 26. To proces weryfikacji tożsamości, które odbywa się przed uzyskaniem dostępu do danego urządzenia, konta. Wymaga podania przynajmniej 2 składników uwierzytelniania (dowodu, iż dana osoba jest faktycznie tą, za którą się podaje). Przykładem może być wymóg podania hasła, a następnie kodu wysłanego pod wskazany numer telefonu.

 27. Bezpieczeństwo transakcji
 28. Jeśli przyjmujesz płatności online, musisz zadbać o bezpieczny przebieg dokonywanych transakcji. Warto rozważyć wybór operatora bramek płatniczych, aby zapobiec oszustwom oraz przyspieszyć cały proces zakupowy.

 29. Ubezpieczenie od ryzyka cybernetycznego
 30. Istnieje możliwość wykupienia ubezpieczenia na wypadek wycieku danych i ataków hakerskich. Zaatakowana firma musiała pokryć koszty naprawy systemów, wymiany sprzętu, a także liczyć się z dużymi stratami finansowymi prowadzącymi nawet do jej upadłości. Zatem rozwiązaniem może być wykupienie polis ubezpieczeniowej, która pokryłaby koszty dochodzenia swoich praw (np. odszkodowanie, grzywny), naprawy dokonanych szkód, rekompensatę za utracone zyski. Przed zawarciem umowy z ubezpieczycielem należy jednak dokładnie określić jaki zakres powinna obejmować umowa i jakie są potrzeby Twojego przedsiębiorstwa.

 31. Informowanie pracowników i klientów o możliwych naruszeniach
 32. Oczywiście, najlepiej nie dopuścić do żadnego wycieku danych. Jeżeli jednak taka sytuacja będzie miała miejsce, musisz jak najszybciej powiadomić pracowników, klientów itp. o zaistniałej sytuacji. W ten sposób unikniesz kolejnych szkód i być może zapobiegniesz kolejnym wyłudzeniom.

 33. Stworzenie Discover Recovery Plan
 34. Jest to plan naprawczy, który zawiera opis kroków, jakie należy podjąć po awarii systemu teleinformatycznego (włącznie z atakiem hakerskim). Jego przygotowanie pozwala na szybkie i usystematyzowane przywrócenie stanu przed wystąpieniem błędu lub zdarzenia. Elementami, które powinny znaleźć się w Discover Recovery Plan to:

 • Spis wszystkich wykorzystywanych w firmie urządzeń i programów;
 • Ocena poszczególnych obszarów, których awaria najbardziej może wpłynąć na funkcjonowanie firmy;
 • Ocena ryzyka;
 • Plan przywrócenia stanu sprzed awarii.

Podsumowanie

W dzisiejszych czasach przedsiębiorstwa bazują na w dużej mierze na swoim zapleczu informatycznym. Z tego względu, stosowanie zabezpieczeń przed atakiem hakerskim jest kluczowym aspektem zarządzania własnym biznesem. Należy być świadomym zagrożeń oraz możliwych działań zapobiegawczych, dzięki którym skutecznie unikniesz poważnych strat finansowych czy wizerunkowych.

Autor ifirma.pl

Zespół IFIRMA

Kreatywny zespół specjalistów tworzony przez osoby wyróżniające się doświadczeniem oraz wiedzą z różnych obszarów.

Świadomi potrzeb naszych czytelników, skupiamy się na tworzeniu zrozumiałych treści, które będą w stanie przybliżyć im często zawiłe zagadnienia z zakresu rachunkowości, marketingu, ekonomii, księgowości czy zarządzania. Ostateczny dobór bieżącej tematyki uzależniany jest od preferencji docelowych odbiorców, zmian zachodzących w biznesowym środowisku, a także samych doświadczeń i umiejętności specjalistów odpowiadających za proces tworzenia tekstów.

W efekcie zespół ekspertów Ifirma bierze czynny udział w rozwoju różnego rodzaju biznesów, pomagając zarówno ich założycielom, jak i pracownikom efektywniej organizować pracę przy wykorzystaniu jak najbardziej dopasowanych do potrzeb rozwiązań.

Rozumiejąc istotę profesjonalnego podejścia do poruszanych zagadnień, każdy tekst tworzony jest w oparciu o wiarygodne dane. Dodatkowo podejmowana tematyka ujmowana jest w logiczny i przejrzysty sposób, zwiększając tak istotną jasność przekazu, co pozytywnie wpływa na podkreślenie najbardziej użytecznych treści. W efekcie podejmowane przez nasz zespół praktyki w szerszej perspektywie można rozpatrywać jako dążenie do zwiększenia świadomości i wyczucia biznesowego osób aktywnie działających na rynku.

Z biurem rachunkowym IFIRMA masz i czas, i firmę

Już za 149 zł

miesięcznie

 • Pomagamy w przeniesieniu dokumentów i formalnościach
 • Przydzielamy dedykowaną księgową
 • Wygodnie dostarczasz dokumenty,
a księgowa rozlicza miesiąc i wysyła deklaracje
Zleć księgowość
Myślisz o zmianie księgowego?

Zostaw swój numer telefonu, a my znajdziemy księgowego dla Ciebie.

  Najważniejsze pytania

  1. Co to jest atak hakerski?

   Atak hakerski to nieuprawnione działanie mające na celu dostęp do systemu lub kradzież wrażliwych informacji. Phishing to popularna metoda ataku, polegająca na podszywaniu się pod wiarygodne źródła w celu wyłudzenia danych osobowych i finansowych.
  2. Co może zrobić haker?

   Haker może: - sprzedać skradzione dane na czarnym rynku. - wykorzystać skradzione dane do kradzieży tożsamości. - przejąć konta, korzystając z wykradzionych danych logowania. - prowadzić ataki phishingowe i szantażować ofiary, posługując się wykradzionymi danymi. - wyrządzić szkody firmom, wykorzystując skradzione dane osobowe.
  3. Gdzie mogę zgłosić próbę hakowania?

   Skontaktuj się z lokalnym oddziałem policji, CERT-em, organizacjami ds. cyberbezpieczeństwa, dostawcą usług internetowych lub zespołem obsługi klienta platformy internetowej i zgłoś próbę hakowania w celu podjęcia odpowiednich działań.
  Dodaj komentarz

  Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.

  Biuro rachunkowe - ifirma.pl
  Twój znajomy zakłada firmę Blog banner

  Mobilnie. Wszędzie

  Z ifirma.pl masz księgowość w swoim telefonie. Wysyłaj dokumenty, sprawdzaj salda i terminy online, gdziekolwiek jesteś. Aplikację znajdziesz na najpopularniejszych platformach.

  Mobilnie