Choroby zawodowe

elektroniczne zwolnienie chorobowe

Do tej pory przepisy poświęcone problemowi chorób zawodowych znajdowały się w rozporządzeniu Rady Ministrów z 30 lipca 2002 r. w sprawie wykazu chorób zawodowych, szczegółowych zasad postępowania w sprawach zgłaszania podejrzenia, rozpoznania i stwierdzania chorób zawodowych oraz podmiotów właściwych w tych sprawach.

Do tej pory przepisy poświęcone problemowi chorób zawodowych znajdowały się w rozporządzeniu Rady Ministrów z 30 lipca 2002 r. w sprawie wykazu chorób zawodowych, szczegółowych zasad postępowania w sprawach zgłaszania podejrzenia, rozpoznania i stwierdzania chorób zawodowych oraz podmiotów właściwych w tych sprawach. Jednak to rozporządzenie jak i przepisy kodeksu pracy, na podstawie których zostało ono wydane ( art.237 par.1 pkt 2 i 3 k.p.) zostały uznane przez Trybunał Konstytucyjny z dnia 19 czerwca 2008 r. za niezgodne z Konstytucją RP. Wyrok w tej sprawie został wydany 3 czerwca 2008 r. i w jego konsekwencji uchwalona została nowelizacja kodeksu pracy.

Ustawa

W wyniku nowelizacji w dniu 3 lipca 2009 r. weszła w życie ustawa z dnia 22 maja 2009 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw ( Dz. U. z 2009 r. nr. 99, poz. 825, dalej zwana „ ustawą”). Ustawa wprowadza do kodeksu pracy definicje choroby zawodowej oraz określa zasady zgłaszania chorób zawodowych.

Co zawiera nowa ustawa

Wg nowo dodanego artykułu do kodeksu pracy za chorobę zawodową będzie uważana choroba która będzie znajdowała się w wykazie chorób zawodowych. Wg ustawy pracodawca będzie miał obowiązek zgłosić inspektorowi sanitarnemu i właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy każdy przypadek podejrzenia choroby zawodowej. Ustawa ta stanowi, że w każdym przypadku podejrzenia choroby zawodowej lekarz, który podczas badania pacjenta zaobserwuje u niego taką chorobę będzie zobowiązany skierować go na badania w celu wydania orzeczenia o rozpoznaniu choroby zawodowej albo o braku podstaw do jej rozpoznania. Nowością w ustawie jest też to, że do zgłaszania choroby zawodowej uprawnieni są również lekarze dentyści. Jeżeli lekarz dentysta podczas wizyty pacjenta zaobserwuje u niego takie podejrzenie to wówczas kieruje go również na badania w celu wydania orzeczenia o rozpoznaniu choroby zawodowej lub o jej braku. Jeśli pracownik który zaczyna podejrzewać, że występujące u niego objawy mogą wskazywać na taką chorobę, zgłasza takie podejrzenie za pośrednictwem lekarza sprawującego nad nim profilaktyczną opiekę zdrowotną. Zgłoszenia takiego może dokonać też były pracownik.

Rozporządzenie Rady Ministrów

Równocześnie z Ustawą weszło w życie nowe rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie chorób zawodowych z 30 czerwca 2009 roku. ( Dz. U.nr 105, poz.869 ), w którym zawarty jest zamknięty wykaz chorób zawodowych ( co oznacza w praktyce, że za chorobę zawodową nie będzie można uznać przypadłości opisanej w innych przepisach ) oraz procedura dotycząca zgłoszenia podejrzenia , rozpoznania i stwierdzania takich chorób. W nowym rozporządzeniu znajduje się wykaz chorób zawodowych, do którego dopisano nowe schorzenia z wymaganym okresem, w którym wystąpienie udokumentowanych objawów chorobowych upoważnia do postawienia diagnozy, że jest to choroba zawodowa. Do chorób zawodowych dodano min. dodatkowe pylice płuc oraz nowotwory krtani , nosa i zatok przynosowych. Rozporządzenie wskazuje, że do instytutu medycyny pracy pracodawca ma przesyłać zawiadomienie o skutkach choroby zawodowej. Określa też terminy jego przekazania. Plusy wprowadzonych zmian Plusem jest przede wszystkim to, że teraz o chorobach zakaźnych mogą orzekać poradnie chorób zakaźnych w wojewódzkich ośrodkach medycyny pracy. Na nowym rozwiązaniu skorzystają przede wszystkim osoby najbardziej narażone na choroby zakaźne tj. leśnicy i pracownicy ochrony zdrowia. Małgorzata Michalak
Klauzula/ zastrzeżenie prawne na ifirma.pl

Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.

księgowość biuro rachunkowe online księgowość biuro rachunkowe online
Biuro Rachunkowe Biuro Rachunkowe Biuro Rachunkowe

O księgowości wiemy wszystko,
żebyś Ty nie musiał

Daj się zaskoczyć profesjonalnej wiedzy naszych księgowych i oddaj swoje rozliczenia w dobre ręce. A może wolisz samodzielną księgowość? Nasz program do księgowania online jest wyjątkowo prosty i intuicyjny w obsłudze, podobnie jak narzędzie do wystawiania faktur. Wybierz to, co najlepiej odpowiada Twoim potrzebom - ręczymy za każdą z usług ifirma.pl.

Romek

z ifirma.pl

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami

Załóż darmowe konto i testuj ifirmę bez zobowiązań

Nowoczesna

Rzetelna

Księgowość