Blog ifirma.pl

Czy lepiej założyć działalność i zatrudnić małżonka czy może lepiej założyć z nim spółkę cywilną

|
|
6 minut czytania
Zastanawiasz czy zatrudnić małżonka, czy może założyć z nim spółkę cywilną? Przeczytaj artykuł, w którym szukamy odpowiedzi na te dylematy.
Biuro rachunkowe - ifirma.pl

Osoby pozostające w związku małżeńskim niekiedy podejmują decyzję o wspólnym prowadzeniu działalności gospodarczej. Taki krok wymaga zastanowienia a podjęcie ostatecznej decyzji nie jest takie proste, tym bardziej, że wspólna praca może się również odbić na relacjach rodzinnych. W dzisiejszej publikacji będziemy szukali odpowiedzi na pytanie, czy lepiej założyć działalność i zatrudnić małżonka czy może lepiej założyć z nim spółkę cywilną.

Ustrój majątkowy małżeński

Zanim jednak przejdziemy do meritum napiszemy kilka słów na temat ustroju małżeńskiego. Pozostawanie w związku małżeńskim rodzi określone skutki prawne, chodzi między innymi o ustrój majątkowy. Na ten temat wypowiada się ustawa Kodeks rodzinny i opiekuńczy, w którym można przeczytać m.in.:

Z chwilą zawarcia małżeństwa między małżonkami powstaje z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny)
Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków
Każdy z małżonków może samodzielnie zarządzać majątkiem wspólnym, chyba że przepisy stanowią inaczej
Przedmiotami majątkowymi służącymi małżonkowi do wykonywania zawodu lub prowadzenia działalności zarobkowej małżonek zarządza samodzielnie. W razie przemijającej przeszkody drugi małżonek może dokonywać niezbędnych bieżących czynności
Oboje małżonkowie mają równe udziały w majątku wspólnym
Małżonkowie mogą przez umowę zawartą w formie aktu notarialnego ustanowić rozdzielność majątkową lub rozdzielność majątkową z wyrównaniem dorobków (umowa majątkowa). Umowa taka może poprzedzać zawarcie małżeństwa.
W razie umownego ustanowienia rozdzielności majątkowej każdy z małżonków zarządza samodzielnie swoim majątkiem

Zobaczmy więc jak będzie wyglądało zatrudnienie małżonka w firmie.

Zatrudnienie małżonka w firmie

Przepisy nie zabraniają zatrudnienia małżonka w firmie współmałżonka, nie regulują również w sposób szczególny podstawy takiego zatrudnienia. Można więc to zrobić na takich samych zasadach, jak w przypadku każdego innego pracownika. W grę wchodzi umowa o pracę, umowa zlecenie czy umowa o dzieło. Oczywiście nie można zapominać o tym, że szczególnie z punktu widzenia ubezpieczeń społecznych, należy właściwie zdefiniować charakter umowy, co wiąże się z odpowiednimi obowiązkami w zakresie naliczania i odprowadzania składek do ZUS. Począwszy od 2019 roku wynagrodzenie współmałżonka na gruncie podatku dochodowego może być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, jeżeli przedsiębiorca wybrał opodatkowanie na zasadach ogólnych i prowadzi PKPiR.

Zatrudniając współmałżonka na umowę warto wiedzieć, że:
Wynagrodzenie małżonka znajdzie się w kosztach uzyskania przychodów w kwocie brutto w kol. 12 PKPiR
Przedsiębiorca musi prowadzić i przechowywać akta pracownicze przez okres 50 lat
Małżonek musi być zgłoszony do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego
Najczęściej ZUS traktuje współmałżonka, jako osobę współpracującą a to oznacza składki społeczne w wysokości dużego ZUS
Podstawa wymiaru składki zdrowotnej osoby współpracującej od 1 lipca 2022 roku wynosi 75% kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w IV kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku
W trakcie roku podatkowego należy odprowadzać zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzeń
Po zakończonym roku podatkowym należy złożyć do urzędu skarbowego rozliczenie roczne PIT-4R i informację PIT-11
Zatrudnienie małżonka wiąże się z ponoszeniem wysokich kosztów podatkowych
Przedsiębiorca może mieć niekiedy problem z egzekwowaniem wydawanych poleceń współmałżonkowi

Założenie ze współmałżonkiem spółki cywilnej

Założenie spółki cywilnej ze współmałżonkiem odbywa się na takich samych zasadach jak w przypadku pozostałych osób, z tym że dodatkowo należy wziąć pod uwagę ustrój majątkowy małżeński, jaki łączy strony – czy jest to wspólność majątkowa małżeńska czy może rozdzielność majątkowa. Na wstępie małżonkowie powinni także ustalić, czy w skład majątku spółki będzie wchodził ich majątek wspólny czy również majątki osobiste. Te ustalenia są kluczowe przy ewentualnym podziale majątku po rozwiązaniu spółki. W umowie spółki cywilnej powinien pojawić się także zapis, że wspólnicy są małżonkami. Jeżeli istnieje wspólność majątkowa małżeńska, to udziały w spółce będą jednakowe. Przy rozdzielności majątkowe udziały będą zależały od wysokości wniesionych wkładów. Wątpliwości przy zawieraniu spółki cywilnej z małżonkiem może być zdecydowanie więcej na gruncie innych przepisów niż przepisy podatkowe, dlatego zaleca się sporządzenie umowy spółki przez prawnika lub doradcę podatkowego, żeby w przyszłości nie było rozczarowań i wzajemnych pretensji.

Założenie spółki cywilnej z małżonkiem:
Określenie czy w skład majątku spółki będzie wchodził majątek wspólny małżonków czy ich majątki osobiste
Ustalenie ustroju małżeńskiego – wspólność czy rozdzielność majątkowa
Ustalenie udziałów w spółce
Opłacanie składek ZUS przez współmałżonków na zasadach obowiązujących w prowadzonej działalności gospodarczej
Małżonkowie jako wspólnicy spółki cywilnej odpowiadają solidarnie za jej zobowiązania
W przypadku zakończenia działalności spółki należy dokonać podziału majątku spółki
Rozwód nie powoduje rozwiązania umowy spółki
Podział majątku spółki cywilnej małżeńskiej jest dokonywany w oparciu o ustawę Kodeks cywilny

Podsumowanie

Decyzja o wspólnym prowadzeniu działalności gospodarczej ze współmałżonkiem jest trudna i bardzo osobista. Poza kwestią rozliczeń podatkowych i składkowych w grę wchodzą jeszcze relacje rodzinne, które mogą niekorzystnie odbijać się na związku także poza firmą, małżonkowie przed podjęciem ostatecznej decyzji nie powinni o tym zapominać. Trudno wskazać jakie rozwiązanie będzie lepsze dla małżonków, to zależy od ich pomysłu i indywidualnego spojrzenia na ten temat. W publikacji zwróciliśmy uwagę na kilka aspektów związanych z rozliczeniami podatkowo-składkowymi. W przypadku spółki cywilnej w grę wchodzą jeszcze rozliczenia po rozwiązaniu umowy spółki, które nie zawsze są proste. W dużej mierze rzutować na to będzie ustrój majątkowy, jaki jest pomiędzy małżonkami. W przypadku zatrudnienia małżonka trzeba pamiętać, że ZUS najczęściej traktuje współmałżonka jako osobę współpracującą, co najczęściej podnosi wysokość opłacanych składek. Koszt zatrudnienia małżonka może stanowić znaczne obciążenie finansowe dla firmy. Do tego dochodzi jeszcze aspekt zdolności kredytowej małżonka, ponieważ banki poddają taki dochód w wątpliwość. Jeżeli przedsiębiorca wybrał ryczałt ewidencjonowany, to nie będzie mógł uwzględniać takich kosztów, ponieważ ta forma opodatkowania tego nie przewiduje. Wspólne prowadzenie firmy z małżonkiem, bez względu na jej formę, rodzi wiele znaków zapytania i podjęcie takiej decyzji wymaga zastanowienia.

Autor ifirma.pl

Małgorzata Jagusiak

Księgowa, specjalista do spraw rozliczeń podatkowych z wieloletnim doświadczeniem pracy w organach podatkowych. Przez kilka lat prowadziła własne biuro rachunkowe. Praca w sektorze prywatnym pozwoliła na zmianę perspektywy postrzegania obowiązujących przepisów podatkowych. Zdobyte doświadczenia pozwalają na łączenie wiedzy teoretycznej z wieloletnią praktyką w zawodzie.

Chętnie dzieli się posiadaną wiedzą z innymi, stara się ją przekazywać w dostępnej dla każdego formie. Z pasja poświęca się pisaniu artykułów o tematyce podatkowej. Częste zmiany przepisów wymagają otwartej głowy, kreatywności i dużej elastyczności, co jest dodatkowym atutem tej pracy, nie ma miejsca na nudę. Większość jej publikacji dotyczy rozliczeń z zakresu podatku dochodowego i podatku VAT, ale nie unika wyzwań z obszarów o innej tematyce.

Dodatkowo jest wykładowcą i szkoleniowcem z zakresu zagadnień o tematyce podatkowej. Ciągle podnosi swoje kwalifikacje, śledzi na bieżąco zmieniające się przepisy podatkowe, żeby przekazywać zawsze aktualne i sprawdzone informacje.

Z biurem rachunkowym IFIRMA masz i czas, i firmę

Już za 149 zł

miesięcznie

 • Pomagamy w przeniesieniu dokumentów i formalnościach
 • Przydzielamy dedykowaną księgową
 • Wygodnie dostarczasz dokumenty,
a księgowa rozlicza miesiąc i wysyła deklaracje
Zleć księgowość
Myślisz o zmianie księgowego?

Zostaw swój numer telefonu, a my znajdziemy księgowego dla Ciebie.

  Dodaj komentarz

  Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.

  Biuro rachunkowe - ifirma.pl
  Twój znajomy zakłada firmę Blog banner

  Mobilnie. Wszędzie

  Z ifirma.pl masz księgowość w swoim telefonie. Wysyłaj dokumenty, sprawdzaj salda i terminy online, gdziekolwiek jesteś. Aplikację znajdziesz na najpopularniejszych platformach.

  Mobilnie