Czy paragon za przejazd taksówką może być kosztem firmy?

Przedsiębiorca może zaksięgować paragon za przejazd taksówką w podatkowej księdze przychodów i rozchodów, jeśli paragon ten można uznać za tzw. fakturę uproszoną.

Przejazd taksówką jako koszt?

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 26 kwietnia 2016 r. IBPP2/4512-38/16/IK stwierdził, że jeśli sprzedawca zamieści na paragonie NIP nabywcy, a kwota transakcji nie przekracza 450 zł lub 100 euro i transakcja może być udokumentowana fakturą uproszczoną, to paragon taki można uznać za fakturę uproszczoną stosownie do art. 106e ust. 5 pkt 3 ustawy oraz art. 106h ust. 4 ustawy o Vat. Co oznacza, że dokument ten może być ujęty w podatkowej książce przychodów i rozchodów oraz kwalifikuje się do odliczenia Vat.

Ale otrzymanie „zwykłego” paragonu przez przedsiębiorcę za przejazd TAXI nie uprawnia ani do zaksięgowania tego wydatku w księdze przychodów i rozchodów ani do odliczenia Vat. Ponieważ paragon taki nie jest fakturą.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, aby można było zakwalifikować wydatek za przejazd TAXI do kosztów podatkowych powinny one być udokumentowane wyłącznie fakturą lub rachunkiem. Koszty przejazdu TAXI ujmuje się do wysokości faktycznie poniesionej i księguje się w kolumnie 13 „Pozostałe wydatki” w podatkowej książce przychodów i rozchodów.

Warto zaznaczyć, że przejazd przedsiębiorcy z dworca PKP do siedziby firmy nie będzie już podróżą służbową, ponieważ ta skończyła się wraz z przyjazdem pociągu na dworzec PKP. Jeśli przejazd TAXI z dworca do firmy związany jest bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą wówczas można będzie ten wydatek ująć w kosztach podatkowych. Kosztami podatkowymi są te wydatki, które poniesione zostały w celu osiągnięcia przychodów, a więc są związane z prowadzoną działalnością gospodarczą i jednocześnie nie zostały wyłączone na mocy art. 23 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

 

Autor: Mariusz Łoś – ifirma.pl

Zostaw
komentarz

Nasi eksperci również chętnie
uczestniczą w dyskusji i odpowiadają
na Wasze komentarze.

ifirma.pl program do księgowania - tablet biuro@2xDzielimy się wiedzą nie tylko na bloguifirma.pl program do księgowania - tablet biuro@2x

Ponad 30 porad księgowych

POBIERZ E-BOOKI