Czy w przypadku usług ciągłych należy stosować MPP?

Wiele pojęć, które pojawiają się w ustawach podatkowych nie jest jasnych i precyzyjnych. Tak też jest w odniesieniu do usług o charakterze ciągłym. Takie nieoczywiste zapisy ustawowe budzą spory z organami podatkowymi. Często w takich sytuacjach konieczna jest interwencja sądów a nawet Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Usługi ciągłe a ustawa o VAT

Pojęcie usług o charakterze ciągłym pojawia się w art. 19a ust. 3 ustawy o VAT, a więc w przepisie mówiącym o momencie powstania obowiązku podatkowego.

Taką usługę traktuje się za wykonaną z upływem okresów, do których odnoszą się płatności lub rozliczenia do momentu zakończenia świadczenia takiej usługi. Sformułowanie z ustawy o VAT nie precyzuje jakie to powinny być usługi.

Bogata i barwna historia orzeczeń sądów WSA i NSA wskazuje na niejednoznaczny charakter problematyki, z jaką mamy do czynienia. Najczęściej w wydawanych wyrokach sądy odnoszą się do specyfiki usług czy spełniają one kryteria ciągłości jak również momentu powstania obowiązku podatkowego. Dla przykładu w wyroku NSA I FSK 150/17 z dnia 22.02.2019 roku sąd wskazał, że takie usługi mogą również wynikać z umów o współpracę jeżeli ustalono w nich następujące po sobie terminy płatności.

Każda sprawa może mieć charakter unikatowy i będzie podlegać indywidualnej ocenie co również jest podnoszone w wydawanych wyrokach sądowych.

Usługi ciągłe a split payment

Aby móc odpowiedzieć na pytanie czy usługi ciągłe podlegają obowiązkowemu mechanizmowi podzielonej płatności (MPP) należy odpowiedzieć na pytanie jakie warunki determinują płatność w MPP.

Dla przypomnienia split payment jest obowiązkowy:

 1. Dla dostawy towarów i usług z załącznika nr 15 do ustawy o VAT.
 2. Jeżeli kwota transakcji jest równa lub wyższa 15.000 zł brutto.
 3. Faktura jest wystawiona przez czynnego podatnika VAT.

W załączniku nr 15 jeżeli chodzi o usługi to występują jedynie usługi budowlane. A więc w tym miejscu należałoby sobie odpowiedzieć na pytanie czy mogą one być kwalifikowane jako usługi o charakterze ciągłym? Na pytanie skierowane do Krajowej Informacji Podatkowej (KIP):

Czy usługi budowlane mieszczą się w katalogu usług o charakterze ciągłym (art. 19a ust. 3)?

KIP odpowiada:

“Natomiast odnosząc się do tematu usług ciągłych informujemy, że jeżeli każdą transakcję można wyodrębnić jako samodzielną, która jest określona jednoznacznie co do przedmiotu oraz czasu jej realizacji, to pomimo tego, że transakcje te są powtarzalne i stałe, nie stanowią sprzedaży o charakterze ciągłym a zatem obowiązek podatkowy powstanie osobno w odniesieniu do każdej z nich. Również fakt zawarcia umowy, z której wynika zobowiązanie do dokonywania stałych dostaw towarów lub usług na konkretne zamówienie kontrahenta, nie przesądza o uznaniu danej sprzedaży za sprzedaż o charakterze ciągłym.

Kwestia, czy dana usługa będzie uznana za usługę ciągłą musi być oceniana każdorazowo na tle konkretnego stanu faktycznego. Zasadnicze znaczenie będzie tu miała ocena stosunku zobowiązaniowego łączącego strony, jako że opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają jedynie te czynności (dostawy, usługi) które wynikają ze stosunku zobowiązaniowego. Jego analiza jest zatem konieczna dla ustalenia, czy usługodawca realizuje jedną usługę w sposób ciągły, w drodze wykonania świadczeń częściowych, czy kilka odrębnych usług.”

Oczywiście powyższa informacja nie stanowi indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w rozumieniu ustawy Ordynacja podatkowa. Zaprezentowane stanowisko ma jedynie charakter poglądowy i z uwagi na złożoność problematyki usług ciągłych i split payment nie może dać jednoznacznej odpowiedzi na poruszaną problematykę. Nie pozostaje nic innego jak bieżące monitorowanie tego zagadnienia.

Polecamy również: Faktura korygująca sprzedaż po zmianie przepisów w odwrotnym obciążeniu i wprowadzeniu split payment.
▲ wróć na początek

Popularne posty:

UWAGA

Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress oraz Disquss. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane wyłącznie w celu opublikowania komentarza na blogu. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. Dane w systemie Disquss zapisują się na podstawie Twojej umowy zawartej z firmą Disquss. O szczegółach przetwarzania danych przez Disquss dowiesz się ze strony.

Program do faktur

0.00 zł

ZA DARMO DO 10 FAKTUR/MC

Powyżej: 100 zł/rok (Faktura+)

 • Wszystkie rodzaje faktur
 • Szablony dokumentów
 • CRM
 • Magazyn
 • Wsparcie techniczne
 • Zawsze aktualny
 • JPK Faktura (w pakiecie Faktura+)

WYSTAW PIERWSZĄ FAKTURĘ
pełna lista funkcji

Księgowość internetowa

37.50 zł

KSIĘGUJ SAMODZIELNIE, AUTOMATYCZNIE

45 zł/mc lub 37.50 zł/mc przy płatności za 6 miesięcy

 • 30 dni za darmo i bez zobowiązań!

 • Księgowanie – KPiR i Ryczałt
 • Fakturowanie
 • CRM
 • Magazyn
 • Wsparcie księgowe
 • JPK

WYPRÓBUJ ZA DARMO
pełna lista funkcji

Biuro rachunkowe

99.00 zł

PRZYDZIELIMY CI KSIĘGOWĄ

Wybierz pakiet MINI lub MIDI

 • Pełna obsługa księgowa – KPIR i Ryczałt
 • Dedykowana księgowa
 • CRM
 • Magazyn
 • Wsparcie księgowe
 • JPK

ZLEĆ KSIĘGOWOŚĆ
pełny cennik i zakres usługi

Podane kwoty są kwotami netto za jeden miesiąc. Od 19 lat cena księgowości internetowej nie uległa zmianie. Wszystkie nasze usługi spełniają wymagania RODO.

Przetestuj nasz program do faktur
bez zobowiązań