Blog ifirma.pl

Czy w roku 2023 rozliczenie kwartalne lub zaliczek uproszczonych ma nadal sens?

|
Opłacasz zaliczki kwartalne lub uproszczone i zastanawiasz się, czy ma to jeszcze sens? W dzisiejszej publikacji odpowiemy na to pytanie.
Biuro rachunkowe - ifirma.pl
Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych pozwala niektórym przedsiębiorcom na rozliczanie w trakcie roku podatkowego zaliczek kwartalnie lub w sposób uproszczony. Jak się okazuje zmiany w ustawie o Polskim Ładzie w zakresie składki zdrowotnej wpłynęły także na taki sposób rozliczania zaliczek. W dzisiejszej publikacji zastanowimy się, czy w 2023 roku rozliczanie zaliczek kwartalnie lub w formie uproszczonej ma nadal sens.

Zaliczki uproszczone – kto może je wpłacać?

Każdy przedsiębiorca, który prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych – podatek według skali podatkowej lub podatek liniowy, ma prawo do wpłacania miesięcznych zaliczek w formie uproszczonej.
Zaliczki w formie uproszczonej mogą być wpłacane przez przedsiębiorcę pod warunkiem, że:
 
Wybrał opodatkowanie według skali podatkowej lub podatkiem liniowym, prowadzi PKPiR
Działalność gospodarcza musi być prowadzona co najmniej 2 lata przed rokiem, w którym przedsiębiorca zamierza płacić zaliczki uproszczone
Zaliczka miesięczna w danym roku podatkowym wynosi 1/12 kwoty podatku od dochodu wykazanego w zeznaniu rocznym złożonym:
 • w roku poprzedzającym dany rok podatkowy,
 • w roku podatkowym poprzedzającym dany rok podatkowy o dwa lata.
  Przykład Zaliczki uproszczone w 2023 roku mogą opłacać przedsiębiorcy na podstawie dochodu uzyskanego w 2021, jeśli przedsiębiorca poniósł stratę to wówczas od dochodu uzyskanego w 2020 roku.
Jeśli dochód nie będzie przekraczał kwoty stanowiącej iloraz kwoty zmniejszającej podatek oraz najniższej stawki podatku, określonych w pierwszym przedziale skali podatkowej, nie są możliwe wpłaty zaliczek w uproszczonej formie. Obecnie kwota ta wynosi 30.000 zł (3.600 zł/12%)
Dochód do obliczania zaliczek uproszczonych nie jest pomniejszany o składki na ubezpieczenia społeczne, jeśli nie były zaliczone do kosztów uzyskania przychodów ani o straty z lat ubiegłych
Przedsiębiorstwo w spadku nie skorzysta z uproszczonej formy wpłaty zaliczek
Obowiązek wpłaty zaliczek uproszczonych obowiązuje przez cały rok podatkowy
Zaliczki uproszczone wpłacane są w terminie do 20 dnia następnego miesiąca
O wyborze uproszczonej formy wpłacania zaliczek przedsiębiorca informuje w składanym zeznaniu rocznym

Kto może wpłacać zaliczki kwartalnie?

Kwartalny sposób wpłaty zaliczek mogą wybrać przedsiębiorcy, którzy spełniają określone wymogi z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT).  
  Kwartalny sposób zapłaty zaliczek w przypadku przedsiębiorców, którzy wybrali:
 • podatek według skali podatkowej,
 • podatek liniowy
jest możliwy pod warunkiem, że posiadają status małego podatnika w PIT (przychód ze sprzedaży w poprzednim roku podatkowym nie przekroczył u nich 2.000.000 euro, na 2023 r. jest to kwota 9.654.400 zł) lub dopiero rozpoczynający prowadzenie działalności gospodarczej. Kwartalne zaliczki mogą również wpłacać przedsiębiorcy na ryczałcie, o ile ich przychody w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyły kwoty 200.000 euro, limit na 2023 r. wynosi 965.440 zł.  
  Zaliczki kwartalne wpłaca się od dochodu uzyskanego w danym kwartale do 20 dnia po zakończeniu kwartału. Przedsiębiorca nie ma obowiązku informowania urzędu skarbowego wyprzedzająco, że będzie w danym roku podatkowym wpłacał zaliczki kwartalnie. Taka informacja znajdzie się w składanym zeznaniu rocznym.

Czy w roku 2023 rozliczenie kwartalne lub zaliczek uproszczonych na zasadach ogólnych ma nadal sens?

Zmiana zasad rozliczania składki zdrowotnej w prowadzonej działalności gospodarczej nie pozostaje bez wpływu również na rozliczenia zaliczek w formule kwartalnej czy uproszczonej. Trzeba wyjść od zdefiniowania, w jaki sposób ustala się miesięczną podstawę do naliczania składki zdrowotnej począwszy od 2022 roku.  
 Miesięczną podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne stanowi dochód uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc, za który opłacana jest składka. Przykładowo podstawa wymiaru składki za luty będzie wyliczona w oparciu o przychody i koszty miesiąca stycznia.
 
Ważne!
Składki na ubezpieczenie zdrowotne w przypadku skali podatkowej i podatku liniowego i tak wylicza się na podstawie dochodu uzyskanego w bieżącym roku podatkowym
Jeżeli przedsiębiorca wybierze na dany rok podatkowy opłacanie zaliczek w formie uproszczonej czy kwartalnej na podstawie dochodu z lat ubiegłych, to i tak musi dokonywać w bieżącym roku podatkowym miesięcznego obliczania dochodu na potrzeby rozliczania składki zdrowotnej
W tej sytuacji począwszy od 2022 roku wybór rozliczania kwartalnego czy zapłaty zaliczek w formie uproszczonej na zasadach ogólnych traci sens, ponieważ i tak przedsiębiorca musi rzetelnie na bieżąco ustalać dochód

Zaliczki kwartalne na ryczałcie w 2023 roku

O ile przy zaliczkach uproszczonych i kwartalnych na zasadach ogólnych przy ustalaniu zaliczki na podatek dochodowy będzie brany pod uwagę innych dochód, niż do składki zdrowotnej, to już przy wpłacie zaliczek kwartalnych na ryczałcie nie ma to aż takiego znaczenia. Ponadto na ryczałcie przepisy nie dają możliwości wpłaty zaliczek w formie uproszczonej na podstawie przychodów z lat ubiegłych. Dla ryczałtowca wpłata zaliczek miesięcznie czy kwartalnie pozostaje bez większego wpływu na wysokość składki zdrowotnej, ponieważ przy tej formie opodatkowania są one wyliczane:
 • na podstawie przychodów osiąganych w bieżącym roku podatkowym lub
 • na podstawie przychodów z roku ubiegłego – a to oznacza, że składka zdrowotna jest płacona przez cały rok w takiej samej wysokości.
Na ryczałcie przy kwartalnych wpłatach zaliczek należy jedynie na bieżąco monitorować przychody osiągane w danym roku podatkowym, jeśli przedsiębiorca w oparciu o nie wylicza składkę zdrowotną. Ważne jest pilnowanie progów, w których zmienia się wysokość składki zdrowotnej.

Podsumowanie

Jeżeli przedsiębiorca zdecyduje się, że będzie opłacał zaliczki w formie uproszczonej czy też kwartalnie na zasadach ogólnych, to musi zdawać sobie sprawę, że i tak nie zwalnia go to z bieżącego wyliczania dochodu, od którego będzie obliczał i płacił co miesiąc składkę zdrowotną. Rodzi się więc pytanie, czy w ogóle stosowanie tego typu ułatwień przy regulowaniu zaliczek na PIT ma sens. Na to pytanie każdy przedsiębiorca musi sam udzielić sobie odpowiedzi. Na pewno w takich sytuacjach w trakcie roku podatkowego dochód obliczany na potrzeby zaliczki będzie się różnił od dochodu branego pod uwagę do składki zdrowotnej. W publikacji opisano, jakie są zasady wpłaty zaliczek uproszczonych i kwartalnych a także przypomniane przepisy regulujące zapłatę składki zdrowotnej. Przedsiębiorca ma obowiązek respektować zarówno jedne, jak i drugie regulacje.

Autor ifirma.pl

Małgorzata Jagusiak

Księgowa, specjalista do spraw rozliczeń podatkowych z wieloletnim doświadczeniem pracy w organach podatkowych. Przez kilka lat prowadziła własne biuro rachunkowe. Praca w sektorze prywatnym pozwoliła na zmianę perspektywy postrzegania obowiązujących przepisów podatkowych. Zdobyte doświadczenia pozwalają na łączenie wiedzy teoretycznej z wieloletnią praktyką w zawodzie.

Chętnie dzieli się posiadaną wiedzą z innymi, stara się ją przekazywać w dostępnej dla każdego formie. Z pasja poświęca się pisaniu artykułów o tematyce podatkowej. Częste zmiany przepisów wymagają otwartej głowy, kreatywności i dużej elastyczności, co jest dodatkowym atutem tej pracy, nie ma miejsca na nudę. Większość jej publikacji dotyczy rozliczeń z zakresu podatku dochodowego i podatku VAT, ale nie unika wyzwań z obszarów o innej tematyce.

Dodatkowo jest wykładowcą i szkoleniowcem z zakresu zagadnień o tematyce podatkowej. Ciągle podnosi swoje kwalifikacje, śledzi na bieżąco zmieniające się przepisy podatkowe, żeby przekazywać zawsze aktualne i sprawdzone informacje.

Z biurem rachunkowym IFIRMA masz i czas, i firmę

Już za 149 zł

miesięcznie

 • Pomagamy w przeniesieniu dokumentów i formalnościach
 • Przydzielamy dedykowaną księgową
 • Wygodnie dostarczasz dokumenty,
a księgowa rozlicza miesiąc i wysyła deklaracje
Myślisz o zmianie księgowego?

Zostaw swój numer telefonu, a my znajdziemy księgowego dla Ciebie.

  Dodaj komentarz

  Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.

  Biuro rachunkowe - ifirma.pl

  Mobilnie. Wszędzie

  Z ifirma.pl masz księgowość w swoim telefonie. Wysyłaj dokumenty, sprawdzaj salda i terminy online, gdziekolwiek jesteś. Aplikację znajdziesz na najpopularniejszych platformach.

  Mobilnie