Blog ifirma.pl

Czym jest program „Doktorat wdrożeniowy?

|
|
5 minut czytania
Program „Doktorat wdrożeniowy” stanowi alternatywną drogę do uzyskania stopnia doktora. Program ten jest dedykowany osobom, które chcą uczestniczyć na tradycyjne studia doktoranckie oraz skorzystać z tego programu. W Polsce program ten został pierwszy raz w prowadzony w 2017 roku i w maju każdego roku uruchamiany jest nabór.
Biuro rachunkowe - ifirma.pl

Więcej na temat programu „Doktorat wdrożeniowy”, przeczytasz poniżej.

Przedmiot programu „Doktorat wdrożeniowy”

Jak wskazuje się na stronie rządowej Przedmiotem programu jest tworzenie warunków do rozwoju współpracy podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki z otoczeniem społeczno-gospodarczym, prowadzonej w ramach szkół doktorskich i polegającej na kształceniu doktorantów we współpracy z zatrudniającymi ich przedsiębiorcami albo innymi podmiotami, której efektem będzie wdrażanie w tych podmiotach wyników prowadzonej przez doktorantów działalności naukowej.

Kto jest uprawniony do udziału w programie?

Do udziału w programie są uprawnione podmioty prowadzące szkoły doktorskie, tj.:

 • uczelnie akademickie;
 • instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk;
 • instytuty badawcze;
 • Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego;
 • międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych ustaw, działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dla których przyznanie środków finansowych stanowiących wsparcie w ramach programu nie stanowiłoby pomocy państwa zgodnie z art. 107 i art. 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zwane dalej „wnioskodawcami”.

Z czego składa się pogram?

Program „Doktorant wdrożeniowy” składa się trzech modułów:

 • „Doktorat wdrożeniowy I”, w ramach którego jest wspierane przygotowywanie rozpraw doktorskich przez doktorantów prowadzących działalność naukową w zakresie innym niż określony w pkt 2;
 • „Doktorat wdrożeniowy II – sztuczna inteligencja i technologie kwantowe”, w ramach którego jest wspierane przygotowywanie rozpraw doktorskich przez doktorantów prowadzących działalność naukową w zakresie wykorzystania sztucznej inteligencji w procesach technologicznych lub społecznych, w tym związanych z cyberbezpieczeństwem;
 • „Doktorat wdrożeniowy III – metrologia”, w ramach którego jest wspierane przygotowywanie rozpraw doktorskich przez doktorantów prowadzących działalność naukową w zakresie wykorzystania metrologii w procesach technologicznych i społecznych, w tym związanych z rozwojem technologii cyfrowych oraz najnowszych technologii w obszarach zdrowia, środowiska, energii i zaawansowanych technik pomiarowych.

Stypendium doktoranckie

W przepisie art. 209 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o szkolnictwie wyższym i nauce uregulowana jest kwestia związana ze stypendium doktoranckim, wobec tego wskazać należy, że:

 • Doktorant nieposiadający stopnia doktora otrzymuje stypendium doktoranckie [ustęp 1];
 • Stypendium doktoranckiego nie otrzymuje doktorant pobierający wynagrodzenie w wysokości co najmniej 150% wysokości stypendium doktoranckiego przysługującego mu zgodnie z ust. 4 z tytułu zatrudnienia w związku z realizacją projektu badawczego, o którym mowa w art. 119 ust. 2 pkt 2 i 3, przez podmiot prowadzący szkołę doktorską, w której kształci się doktorant, w okresie tego zatrudnienia [ustęp 1a];
 • Łączny okres otrzymywania stypendium doktoranckiego w szkołach doktorskich nie może przekroczyć 4 lat [ustęp 2];
 • Doktorant posiadający orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie, o którym mowa w art. 5 oraz art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, otrzymuje stypendium doktoranckie w wysokości zwiększonej o 30% kwoty wskazanej w ust. 4 pkt 1 [ustęp 7];
 • Stypendium doktoranckie wypłaca podmiot prowadzący szkołę doktorską [ustęp 9].

Co więcej roczna kwota dofinansowania, stanowi 15% iloczynu liczby 12, kwoty 3 450,00 zł zwiększonej o koszty ubezpieczenia społecznego, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 7b ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych i współczynnika kosztochłonności prowadzenia działalności naukowej w dyscyplinie naukowej albo artystycznej, w której doktorant przygotowuje rozprawę doktorską, określonego w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie współczynników kosztochłonności (Dz. U. poz. 202, z późn. zm.).

Korzyści dla przedsiębiorstwa w związku z udziałem w programie

Wśród korzyści z udziału w programie dla przedsiębiorstwa należy wskazać przede wszystkim szansę na zatrudnienie najlepszego specjalisty z danej branży, co zapewni przewagę biznesową na rynku.

Na stronie rządowej wskazano, że Zagraniczne ewaluacje efektów tego programu udowadniają, że przedsiębiorstwa, które uczestniczyły w programie, wykazują wyższą aktywność patentową i szybciej zwiększają zatrudnienie w porównaniu z podobnymi przedsiębiorstwami, które do programu nie przystąpiły. Takie dane płyną np. z Danii. Przedsiębiorcy nawiązują relację z uczelnią lub instytutem w celu prowadzenia prac B+R. Mogą też odliczyć od podstawy opodatkowania 100% kosztów osobowych związanych z zatrudnieniem.

Korzyści dla doktoranta – pracownika w związku z udziałem w programie

Wśród korzyści z udziału w programie dla pracownika-doktoranta należy wskazać:

 • podwójne wynagrodzenie, tj. jedno za pracę w przedsiębiorstwie, a drugie w ramach stypendium z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Stypendium wynosi 3 450 zł. Po przeprowadzeniu pozytywnej oceny śródokresowej planu badawczego stypendium wzrasta do 4 450 zł;
 • osiągnięcie wyższych dochodów o ok. 10 % od absolwentów tradycyjnych studiów doktoranckich w tych samych obszarach nauk, co pokazują doświadczenia innych państw;
 • praca pod opieką dwóch opiekunów, tj. naukowego i pomocniczego i przygotowywanie rozprawy doktorskiej, która ma usprawnić działanie przedsiębiorstwa.

Korzyści dla uczelni w związku z udziałem w programie

Wśród korzyści z udziału w programie dla uczelni należy wskazać przede wszystkim uzyskiwanie ryczałtowego dofinansowania kosztów wykorzystania infrastruktury badawczej. Co oznacza, że jeśli doktorant będzie chciał korzystać przykładowo ze sprzętu laboratoryjnego do swojej pracy dla firmy, uczelnia dostanie za to od Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dodatkowe fundusze.

Kto może złożyć wniosek?

Wnioskodawcami w programie mogą być uczelnie akademickie lub instytuty prowadzące szkołę doktorską (instytuty naukowe PAN, instytuty badawcze, międzynarodowe instytuty naukowe działające w Polsce).

Osobą zgłoszoną do udziału w programie może być osoba z tytułem zawodowym magistra lub równorzędnym, przyjęta do szkoły doktorskiej. Kolejnym warunkiem jest konieczność zatrudnienia kandydata w pełnym wymiarze czasu pracy przez przedsiębiorcę.

Czy wiesz, że w kontekście komercjalizacji badań naukowych, w szczególności tych wypracowanych przez uczelnie wyższe, pojawia się pojęcie spółek typu spin-off i spin-out. Jeśli chcesz wiedzieć co się kryje pod pojęciem przedsiębiorstw spin off i spin out, to przeczytaj ten artykuł.

Autor ifirma.pl

Adrianna Glapiak

Autorka tekstów prawnych na ifirma.pl. Prawnik posiadająca wieloletnie doświadczenie w doradztwie prawnym oraz podatkowym. Na co dzień swoją wiedzę i doświadczenie poszerza dzięki pracy jako specjalista do spraw prawnych, a czas wolny poświęca na podnoszeniu kwalifikacji w zakresie aspektów prawnych w e-commerce i social mediach oraz szeroko pojętym prawie autorskim.

Z biurem rachunkowym IFIRMA masz i czas, i firmę

Już za 149 zł

miesięcznie

 • Pomagamy w przeniesieniu dokumentów i formalnościach
 • Przydzielamy dedykowaną księgową
 • Wygodnie dostarczasz dokumenty,
a księgowa rozlicza miesiąc i wysyła deklaracje
Zleć księgowość
Myślisz o zmianie księgowego?

Zostaw swój numer telefonu, a my znajdziemy księgowego dla Ciebie.

  Dodaj komentarz

  Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.

  Biuro rachunkowe - ifirma.pl
  Twój znajomy zakłada firmę Blog banner

  Mobilnie. Wszędzie

  Z ifirma.pl masz księgowość w swoim telefonie. Wysyłaj dokumenty, sprawdzaj salda i terminy online, gdziekolwiek jesteś. Aplikację znajdziesz na najpopularniejszych platformach.

  Mobilnie