Blog ifirma.pl

Czym jest ulga konsolidacyjna?

|
|
4 minut czytania
W polskim systemie prawnym od dnia 1 stycznia 2022 roku obowiązuje ulga konsolidacyjna. Ulga ta została przewidziana wyłącznie dla podatników podatku dochodowego od osób prawnych i przewiduje możliwość odliczenia od podstawy opodatkowania wydatków na nabycie udziałów (akcji) w spółce posiadającej osobowość prawną do wysokości dochodu uzyskanego przez podatnika, jednak nie więcej niż w wysokości 250 000 zł w roku podatkowym.
Biuro rachunkowe - ifirma.pl

Ulga konsolidacyjna – dla kogo i na jakich warunkach?

Ulga konsolidacyjna została uregulowana w przepisie art. 18ec ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej jako ustawa o CIT).

Zgodnie z tą regulacją podatnik będący przedsiębiorcą, uzyskujący przychody inne niż przychody z zysków kapitałowych, odlicza od podstawy opodatkowania kwoty wydatków na nabycie udziałów (akcji) w spółce posiadającej osobowość prawną, do wysokości dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym z przychodów innych niż przychody z zysków kapitałowych, nie więcej jednak niż 250 000 zł w roku podatkowym, jeżeli łącznie są spełnione następujące warunki:

 • spółka, której udziały (akcje) są nabywane, ma siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo w innym państwie, z którym Rzeczpospolita Polska zawarła umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania, zawierającą podstawę prawną do uzyskania przez organ podatkowy informacji podatkowych od organu podatkowego tego innego państwa;
 • główny przedmiot działalności spółki jest tożsamy z przedmiotem działalności podatnika lub działalność takiej spółki może być racjonalnie uznana za działalność wspierającą działalność podatnika, przy czym działalność takiej spółki nie jest działalnością finansową;
 • działalność była przez spółkę i przez podatnika prowadzona przed dniem nabycia w niej przez podatnika udziałów (akcji) przez okres nie krótszy niż 24 miesiące;
 • w okresie dwóch lat przed dniem nabycia udziałów (akcji) spółka i podatnik nie byli podmiotami powiązanymi;
 • podatnik w jednej transakcji nabywa udziały (akcje) spółki w ilości stanowiącej bezwzględną większość praw głosu.

Aby skorzystać z ulgi konsolidacyjnej, to powyższe warunki muszą zostać spełnione łącznie.

WAŻNE – przedsiębiorca, podatnik podatku CIT, po nabyciu udziału (akcji) polskiej lub zagranicznej spółki kapitałowej będzie mógł pomniejszyć swoją podstawę opodatkowania o poniesione wydatki w roku, w którym faktycznie je poniósł.

Co należy uznać za wydatki na nabycie udziałów?

Za wydatki na nabycie udziałów (akcji) w spółce będącej osobą prawną, uznaje się wydatki związane bezpośrednio z transakcją nabycia udziałów (akcji) w tej spółce na:

 • obsługę prawną nabycia udziałów i akcji oraz ich wycenę;
 • opłaty notarialne, sądowe i skarbowe;
 • podatki i inne należności publicznoprawne zapłacone w Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą,

– z wyłączeniem ceny zapłaconej za nabywane udziały (akcje) oraz ponoszonych w związku z tą transakcją kosztów finansowania dłużnego.

WAŻNE — odliczeniu podlega kwota wydatków faktycznie poniesionych w roku podatkowym na nabycie udziałów (akcji) w spółce posiadającej osobowość prawną, do wysokości dochodu uzyskanego w roku podatkowym przez podatnika z przychodów innych niż przychody z zysków kapitałowych, nie więcej jednak niż 250 000 zł w roku podatkowym. Z kolei samego odliczenia dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy, w którym zostały nabyte udziały (akcje).

Jeśli natomiast dojdzie do zbycia przez podatnika lub przez jego następcę prawnego udziałów (akcji) albo ich umorzenia przed upływem 36 miesięcy, licząc od dnia nabycia udziałów (akcji) w spółce, podatnik albo jego następca prawny jest obowiązany w rozliczeniu za rok podatkowy, w którym doszło do takiego zbycia lub umorzenia, zwiększyć podstawę opodatkowania o kwotę dokonanego odliczenia. Zwiększenie podstawy stosuje się odpowiednio w przypadku, gdy podatnik lub jego następca prawny przed upływem 36 miesięcy, licząc od dnia nabycia udziałów (akcji), zostanie postawiony w stan likwidacji, zostanie ogłoszona jego upadłość lub zaistnieją inne, przewidziane prawem okoliczności zakończenia działalności podatnika lub następcy prawnego.

WAŻNE — warunkiem skorzystania z ulgi konsolidacyjnej jest posiadanie udziałów nabytej spółki przez podatnika, który skorzystał z ulgi, przez okres co najmniej 36 miesięcy. Z kolei korekta odliczenia będzie wymagana, jeżeli przed upływem 36 miesięcy od dnia nabycia udziałów (akcji) przedsiębiorca zostanie postawiony w stan likwidacji albo zostanie ogłoszona jego upadłość.

Podsumowanie

Ulga konsolidacyjna przysługuje wyłącznie podatnikom na gruncie podatku CIT, czyli przedsiębiorcom uiszczającym podatek dochodowy od osób prawnych. Jest to preferencja podatkowa dedykowana przedsiębiorcom, którzy planują nabyć udziały (akcje) innej spółki kapitałowej, aby mogli w związku z tym odliczyć związane z tym wydatki do wysokości osiągniętego dochodu uzyskanego w roku podatkowym przez podatnika z przychodów innych niż przychody z zysków kapitałowych, nie więcej jednak niż 250 000 zł. Pamiętać należy, że wydatki odliczone od podstawy opodatkowania podlegają zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów zgodnie z ustawą o CIT.

Autor ifirma.pl

Adrianna Glapiak

Autorka tekstów prawnych na ifirma.pl. Prawnik posiadająca wieloletnie doświadczenie w doradztwie prawnym oraz podatkowym. Na co dzień swoją wiedzę i doświadczenie poszerza dzięki pracy jako specjalista do spraw prawnych, a czas wolny poświęca na podnoszeniu kwalifikacji w zakresie aspektów prawnych w e-commerce i social mediach oraz szeroko pojętym prawie autorskim.

Z biurem rachunkowym IFIRMA masz i czas, i firmę

Już za 149 zł

miesięcznie

 • Pomagamy w przeniesieniu dokumentów i formalnościach
 • Przydzielamy dedykowaną księgową
 • Wygodnie dostarczasz dokumenty,
a księgowa rozlicza miesiąc i wysyła deklaracje
Zleć księgowość
Myślisz o zmianie księgowego?

Zostaw swój numer telefonu, a my znajdziemy księgowego dla Ciebie.

  Dodaj komentarz

  Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.

  Biuro rachunkowe - ifirma.pl
  Twój znajomy zakłada firmę Blog banner

  Mobilnie. Wszędzie

  Z ifirma.pl masz księgowość w swoim telefonie. Wysyłaj dokumenty, sprawdzaj salda i terminy online, gdziekolwiek jesteś. Aplikację znajdziesz na najpopularniejszych platformach.

  Mobilnie