Chat with us, powered by LiveChat

Co można załatwić przez ePUAP: rozliczenie podatku od środków transportu

deklaracja na podatek od środków transportowych

Katalog spraw możliwych do zrealizowania przez ePUAP zawiera m.in. rozliczenie podatku od środków transportu. Jak założyć konto na ePUAP? Kto płaci podatek od środków transportu? Jak wypełnić deklarację na podatek od środków transportowych? Zapraszamy do lektury.

Platforma ePUAP stwarza duże możliwości w zakresie załatwiania spraw urzędowych – bezpiecznie, skutecznie, bezpłatnie i w pełni zdalnie. Zainteresowani znaleźć mogą tam obszerną listę kwestii administracyjnych, których realizacja wcale nie musi łączyć się z osobistym stawiennictwem w urzędzie, oczekiwaniem na odpowiedni termin i staniem w kolejkach. Udostępniając tę platformę obywatelom, urzędy stały się przystępniejsze niż kiedykolwiek – do skontaktowania się z nimi i załatwienia spraw wystarczy bowiem już tylko dostęp do sprzętu elektronicznego i połączenie z internetem.  

Rozliczenie podatku od środków transportu przez ePUAP

Jak założyć profil zaufany?

Profil zaufany na platformie ePUAP założyć można tradycyjnie – w jednym z punktów potwierdzających lub online. Ten ostatni sposób może przybrać następujące formy:

 • weryfikacji tożsamości za pośrednictwem internetowego konta bankowego. Obecnie taką formę potwierdzenia oferują Bank Ochrony Środowiska (BOŚ Bank), Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski (PKO BP), Bank Polska Kasa Opieki (Bank Pekao), Inteligo oraz Banki Spółdzielcze z Grupy BPS;
 • potwierdzenia tożsamości przy pomocy aplikacji eDO App, dzięki której możliwe będzie wylegitymowanie się e-dowodem w internecie;
 • uwierzytelnienia z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Podatek od środków transportowych – co warto wiedzieć?

Podatek od środków transportowych jest jednym z tzw. podatków lokalnych, a więc takich, z których tytułu zyski trafiają do gmin właściwych ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę podatnika. Tym ostatnim zgodnie z art. 8 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych jest zaś właściciel (także jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, na którą zarejestrowano pojazd i posiadacz środków transportowych zarejestrowanych w RP jako powierzonych przez zagraniczną osobę fizyczną lub prawną podmiotowi polskiemu) następujących środków transportowych:

 • samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton albo równej lub wyższej niż 12 ton;
 • ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton albo równej lub wyższej niż 12 ton;
 • przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton albo równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego;
 •  autobusów.

Zgodnie z art. 11. tej samej ustawy podmiot ten jest również zobowiązany do uiszczenia podatku w dwóch kolejnych ratach przypadających na 15.02. oraz 15.09., w zależności od proporcji do czasu trwania obowiązku podatkowego. Ten ostatni powstaje z kolei w 1. dniu miesiąca następującym po miesiącu, w którym dokonano rejestracji pojazdu w RP / nabyto zarejestrowany już pojazd lub w 1. dniu miesiąca następującym po miesiącu, w którym po raz kolejny dopuszczono pojazd do ruchu. 

Deklaracja na podatek od środków transportowych – jak złożyć? 

Wśród usług, jakie znaleźć można na platformie ePUAP, w kategorii „Podatki, opłaty, cła” znajduje się formularz DT-1 – deklaracja na podatek od środków transportowych. Klikając dostępny na niej przycisk „załatw sprawę”, można przejść bezpośrednio do adresowania i wypełnienia druku. Uczynić to można kolejno, uzupełniając: 

 • dane identyfikacyjne, takie jak NIP, PESEL, i rok podatkowy, za który składana jest deklaracja,
 • dt-1-deklaracja-na-podatek-od-srodkow-transportowych

 • sekcję A – miejsce składania deklaracji (województwo, powiat, gmina, nazwa i adres siedziby organu podatkowego),
 • deklaracja na podatek od środków transportowych część A

 • sekcję B – dane identyfikacyjne i lokalizacyjne podatnika – odpowiednio osoby fizycznej (imię, nazwisko, datę urodzenia, miejsce zamieszkania) lub innego podmiotu (pełna nazwa, siedziba),
 • czesc B

 • sekcję C – obowiązek składania deklaracji, w której zaznacza się okoliczności, w związku z którymi zaktualizował się obowiązek złożenia deklaracji (m.in. deklaracja składana do 15.02., powstanie obowiązku już w czasie trwania roku podatkowego, wygaśnięcie obowiązku, korekta deklaracji), 
 • część C

 • sekcję D – dane dotyczące przedmiotu opodatkowania – w sekcji tej należy wskazać liczbę pojazdów określonego rodzaju. Kolumny B, C lub D wybierane są w zależności od statusu prawnego danego przedmiotu – odpowiednio własności lub współwłasności. Kolumna E stanowi z kolei przestrzeń do wskazania sumarycznej kwoty podatku, jeśli chodzi o danego rodzaju pojazdy. 
 • czesc d

  dt-1 czescD

 • sekcję E – kwota podatku – w sekcji tej oznacza się łączną kwotę podatku, którą należy jednocześnie rozłożyć na dwie równe raty, płatne kolejno do 15.02. oraz do 15.09.
 • część E

Najważniejsze pytania

 1. 🔸Kto płaci podatek od środków transportowych?

  Podatek od środków transportowych płaci właściciel (także jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, na którą zarejestrowano pojazd i posiadacz środków transportowych zarejestrowanych w RP jako powierzonych przez zagraniczną osobę fizyczną lub prawną podmiotowi polskiemu) pojazdu wskazanego przez ustawę o opłatach i podatkach lokalnych - m.in. oznaczonych samochodów ciężarowych, ciągników siodłowych i balastowych, przyczep, naczep i autobusów.

 2. 🔸Gdzie płacić podatek od środków transportu?

  Podatek od środków transportowych można zapłacić, korzystając z platformy ePUAP.

 3. 🔸Jaką deklarację wypełnić, aby zapłacić podatek od środków transportu na ePUAP

  Aby zapłacić podatek od środków transportu na ePUAP, należy wypełnić deklarację DT-1. 

Klauzula/ zastrzeżenie prawne na ifirma.pl

Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.

Odwiedź nasz
kanał na

I sprawdź:

 • podstawy prowadzenia firmy,
 • rady i opinie ekspertów,
 • bieżące terminy podatkowe.

SUBSKRYBUJ

O księgowości wiemy wszystko,
żebyś Ty nie musiał

Daj się zaskoczyć profesjonalnej wiedzy naszych księgowych i oddaj swoje rozliczenia w dobre ręce. A może wolisz samodzielną księgowość? Nasz program do księgowania online jest wyjątkowo prosty i intuicyjny w obsłudze, podobnie jak narzędzie do wystawiania faktur. Wybierz to, co najlepiej odpowiada Twoim potrzebom - ręczymy za każdą z usług ifirma.pl.

Romek

z ifirma.pl

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami

Załóż darmowe konto i testuj ifirmę bez zobowiązań

Nowoczesna

Rzetelna

Księgowość