Deklaracje UPL i OPL, do czego służą, kogo i ile osób można upoważnić

deklaracje UPL I OPL - nadanie i odwołanie pełnomocnictwa

Chcesz wyznaczyć pełnomocnika do podpisywania deklaracji, a może chcesz go odwołać? Sprawdź, jak załatwić sprawę.

Wielu przedsiębiorców z różnych powodów ustanawia pełnomocników, którzy mogą załatwiać w ich imieniu wiele spraw. Mamy dostępnych kilka rodzajów pełnomocnictw, których można udzielać z różnych powodów. W dzisiejszej publikacji zajmiemy się składaniem pełnomocnictwa UPL i jego odwołaniem na druku OPL. Odpowiemy na pytanie do czego służy takie pełnomocnictwo, kogo i ile osób można za pomocą tej deklaracji upoważnić.

Kto może być pełnomocnikiem?

Pełnomocnikiem może zostać każda osoba, która ma pełną zdolność do czynności prawnych.

Pełnomocnikiem może zostać przykładowo:
Osoba fizyczna
Adwokat
Radca prawny
Doradca podatkowy
Księgowy
Właściciel/pracownik biura rachunkowego

W dzisiejszym artykule będziemy się odnosili do szczególnego rodzaju pełnomocnictwa, jakim jest podpisywanie deklaracji na potrzeby rozliczeń podatkowych w imieniu przedsiębiorcy. Pod tym pojęciem kryją się:

  • deklaracje,
  • zeznania,
  • wykazy,
  • sprawozdania,
  • pozostałe informacje wymagane przepisami.

Jeżeli deklaracje mają być przesyłane środkami komunikacji elektronicznej, to przedsiębiorca ma obowiązek złożyć druk UPL-1, na którym wskaże ustanowionego pełnomocnika. Jest to zupełnie inna kategoria pełnomocnictwa od tych, które są zgłaszane w CEIDG i pozwalają na załatwianie różnego rodzaju spraw podatkowych. Zakres udzielanego pełnomocnictwa zależy bowiem od decyzji i potrzeb przedsiębiorcy. Pełnomocnik może być ustanowiony jedynie do załatwienia konkretnej sprawy, ale też może być mu nadane pełnomocnictwo ogólne, które upoważnia do załatwiania wszystkich spraw podatkowych.

Pełnomocnictwo UPL-1 – jak wypełnić?

Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej składa się na formularzu UPL-1:

 
deklaracja UPL-1
 

Pełnomocnictwo jest adresowane do organu podatkowego, w którym przedsiębiorca rozlicza podatek VAT lub podatek dochodowy, jeśli nie jest płatnikiem VAT. W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą najczęściej będzie to urząd skarbowy, zgodnie z miejscem zamieszkania. W przypadku spółek osobowych będzie to adres siedziby spółki.

 
UPL-1 - organ podatkowy
 

Na druku pełnomocnictwa w części B wpisuje się dane przedsiębiorcy, w przypadku osób fizycznych, imię i nazwisko, adres zamieszkania i jeśli przedsiębiorca wyraża zgodę dane kontaktowe takie jak: telefon czy adres e-mail, jednak przekazanie tych informacji nie jest obowiązkowe, jednak zaleca się ich podanie co ułatwia kontakt z organem podatkowym.

 
UPL-1 - dane podatnika
 

W części C należy podać dane pełnomocnika upoważnionego do podpisywania deklaracji elektronicznych. Wskazywany jest również adres do doręczeń i dane kontaktowe do pełnomocnika, które podobnie, jak przy przedsiębiorcy nie są obowiązkowe.

 
UPL-1 - dane pełnomocnika
   
UPL-1 - adres i kontakt
 

W części D podaje się okres obowiązywania pełnomocnictwa, najczęściej wskazywana jest data początkowa bez podawania daty końcowej, w takich przypadkach pełnomocnictwo obowiązuje bezterminowo, aż do jego odwołania.

 
UPL-1 okres obowiązywania pełnomocnictwa
 

W przypadku spółek osobowych do ustanowienia pełnomocnictwa potrzebna jest zgoda i podpis wszystkich wspólników, w przeciwnym razie pełnomocnictwo będzie nieskuteczne. Poz. 45, 49 i 53 wypełnia się, gdy pełnomocnictwo jest udzielane przez osobę prawną lub jednostkę niemającą osobowości prawnej (np. spółki osobowe). W przypadku reprezentacji wieloosobowej (powyżej 3 osób) pozostałych uprawnionych do reprezentowania i ustanowienia pełnomocnika należy wymienić w dodatkowym formularzu UPL-1. Jeżeli druk składany jest w wersji papierowej musi być podpisany w poz. 46, 50 i 54.

 
UPL-1 - oświadczenie podatnika
   

Pełnomocnictwo udzielone na formularzu UPL-1 będzie obowiązywało we wszystkich urzędach skarbowych na terenie całej Polski. Oznacza to, że jeżeli przedsiębiorca będzie wysyłał deklaracje, rozliczenia, zeznania do różnych urzędów, to wystarczy, że złoży jedno pełnomocnictwo zgodnie z właściwością miejscową.
 

Nie ma przeszkód, żeby przedsiębiorca złożył więcej niż jedno pełnomocnictwo UPL-1. Tego typu rozwiązanie może okazać się pomocne w sytuacji niedyspozycji jednego z pełnomocników. W takim przypadku każda z osób powinna zostać umocowana na odrębnym zgłoszeniu UPL-1.

UPL-1 – zmiana właściwości miejscowej

Jak już napisaliśmy w przypadku osób fizycznych pełnomocnictwo jest składane w urzędzie skarbowym zgodnie z miejscem zamieszkania, w przypadku spółek osobowych tam gdzie jest jej siedziba. Jeśli po złożeniu UPL-1 dojdzie do zmiany właściwości miejscowej, to przedsiębiorca nie musi ponownie składać pełnomocnictwa do nowego urzędu skarbowego, o ile pełnomocnictwo było udzielone bezterminowo. Jeżeli natomiast pełnomocnictwo było udzielone na czas określony, to wygaśnie ono z upływem tego czasu. Jeżeli przedsiębiorca będzie składał kolejne pełnomocnictwo, to złoży je już do urzędu skarbowego właściwego po zmianie adresu.

Formularz OPL-1 – odwołanie pełnomocnictwa

Zawiadomienie o zmianie lub odwołaniu pełnomocnictwa do składania deklaracji drogą elektroniczną powinno zostać dokonane poprzez złożenie formularza OPL-1 do naczelnika urzędu skarbowego zgodnie z miejscem zamieszkania. Na tym druku można zarówno zmienić dane pełnomocnika poprzez zaznaczenie odpowiednich pozycji, jak i go odwołać:

 
OPL-1 oświadczenie o zmianie pełnomocnika
 

Pozostały zakres informacji podawanych na druku OPL-1 jest taki sam, jak przy składaniu pełnomocnictwa UPL-1.

Składanie deklaracji UPL-1 i OPL-1

Formularze UPL-1 i OPL-1 mogą być przekazywane do Naczelnika urzędu skarbowego na dwa sposoby:

W formie dokumentu elektronicznego
Przez e-Urząd skarbowy lub przez e-PUAP
W formie papierowej
Osobiście w urzędzie skarbowym lub wysyłając za pośrednictwem Poczty Polskiej listem poleconym

Jeśli wysyłka będzie dokonywana w formie dokumentu elektronicznego przedsiębiorca otrzyma potwierdzenie UPO. Natomiast jeśli upoważnienie będzie składał osobiście w urzędzie skarbowym, może poprosić o potwierdzenie na kopii, że dokument został dostarczony do urzędu.

Podsumowanie

Złożenie pełnomocnictwa jest konieczne, jeżeli przedsiębiorca chce, żeby jego deklaracje, zeznania były przesyłane elektronicznie a sam nie może lub nie chce tego robić. Obecnie coraz częściej przepisy nakładają obowiązek posiadania podpisu kwalifikowanego przy przesyłaniu niektórych deklaracji, np. IFT-1R, IFT-2R, czy zgłoszenia rejestracyjnego i rozliczenia w procedurze OSS. Ministerstwo Finansów wymaga, żeby te przykładowe dokumenty tylko w ten sposób były autoryzowane. Nie każdy przedsiębiorca posiada taki podpis a najczęściej nie chce go nawet wyrabiać, dlatego udziela pełnomocnictwa. UPL-1 musi być złożone stosownie wcześniej przed przesłaniem deklaracji, która została podpisana przez pełnomocnika. Urząd skarbowy odnotuje takie pełnomocnictwo w rejestrze. Jeśli ta kolejność nie zostanie zachowana pojawi się komunikat o błędzie przy przesyłaniu deklaracji, nie zostanie ona dostarczona. Usługa jest całkowicie bezpłatna, chyba że załatwia ją w naszym imieniu pełnomocnik. Po przesłaniu UPL-1 pełnomocnik ma obowiązek podpisywać przesyłane deklaracje własnym profilem zaufanym lub z wykorzystaniem podpisu kwalifikowanego. Składanie wspólnego rozliczenia małżeńskiego lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko nie wymaga składania odrębnego pełnomocnictwa UPL-1.

Najważniejsze pytania

  1. 🔸UPL-1 co w przypadku zmiany właściwości miejscowej?

    Jeśli po złożeniu UPL-1 dojdzie do zmiany właściwości miejscowej, to przedsiębiorca nie musi ponownie składać pełnomocnictwa do nowego urzędu skarbowego, o ile pełnomocnictwo było udzielone bezterminowo.

Klauzula/ zastrzeżenie prawne na ifirma.pl

Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.

księgowość biuro rachunkowe online księgowość biuro rachunkowe online
Darmowy program do faktur online Darmowy program do faktur online Darmowy program do faktur online

O księgowości wiemy wszystko,
żebyś Ty nie musiał

Daj się zaskoczyć profesjonalnej wiedzy naszych księgowych i oddaj swoje rozliczenia w dobre ręce. A może wolisz samodzielną księgowość? Nasz program do księgowania online jest wyjątkowo prosty i intuicyjny w obsłudze, podobnie jak narzędzie do wystawiania faktur. Wybierz to, co najlepiej odpowiada Twoim potrzebom - ręczymy za każdą z usług ifirma.pl.

Romek

z ifirma.pl

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami

Załóż darmowe konto i testuj ifirmę bez zobowiązań

Nowoczesna

Rzetelna

Księgowość