Deklaracje zgłoszeniowe do ZUS w jednoosobowej działalności gospodarczej

Zakładając jednoosobową działalność gospodarczą przedsiębiorca powinien poinformować o tym fakcie również Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Na szczęście wśród wielu formularzy zgłoszeniowych do ZUS większością nie trzeba sobie zaprzątać głowy – specjaliści z ZUS wypełnią je za nas!

Deklaracje zgłoszeniowe działalności a CEIDG-1

Podstawowym obowiązkiem zgłaszającego działalność gospodarczą jest złożenie do urzędu miasta lub gminy formularza CEIDG-1. Na tej podstawie nie tylko rejestrujemy firmę w urzędzie, ale dostarczamy również informacje, które zostaną przekazane do ZUS.

Po uzyskaniu danych z urzędu, w ZUS sporządzone zostaną następujące deklaracje:

  • ZUS-ZAA – zgłoszenie adresu (lub adresów, jeśli mamy filie) prowadzonej działalności gospodarczej
  • ZUS-ZBA– zgłoszenie rachunków bankowych, z których będziemy opłacać m.in. składki ZUS
  • ZUS-ZFA – zgłoszenie płatnika składek (w tym wypadku przedsiębiorcy)
  • ZUS-ZIPA – zgłoszenie zmiany danych identyfikacyjnych
  • ZUS-ZWPA – wyrejestrowanie płatnika składek.

Powyższe druki składane są nie tylko w momencie rejestracji, ale także wtedy, gdy w trakcie prowadzenia firmy pojawią się zmiany. Aktualizację danych działalności gospodarczej również zgłaszamy za pomocą CEIDG-1, i – analogicznie jak w przypadku zgłoszenia firmy – ZUS wypełni na tej podstawie odpowiednie formularze aktualizacyjne.

Deklaracje zgłoszeniowe do ZUS po stronie przedsiębiorcy

Rejestrując działalność gospodarczą należy zwrócić uwagę, że istnieją wyjątki w deklaracjach zgłoszeniowych ZUS – część z nich przedsiębiorca powinien wypełnić we własnym zakresie. Można je złożyć wraz z drukiem CEIDG-1 w gminie lub urzędzie miasta, lub – w terminie 7 dni od zaistnienia zmiany – przekazać bezpośrednio do ZUS.

Druki wypełniane samodzielnie przez zgłaszającego to:

  • ZUS ZUA – zgłoszenie do ubezpieczenia osoby ubezpieczonej – jeśli opłacamy standardowe składki społeczne i zdrowotną, lub
  • ZUS ZZA – zgłoszenie do ubezpieczenia osoby ubezpieczonej, która opłaca jedynie składkę zdrowotną.

 

Zatrudniasz pracownika? Jego też musisz zarejestrować w ZUS – sprawdź, jakie druki złożyć!
 

Autor: Anna Kubalka – ifirma.pl

Zostaw
komentarz

Nasi eksperci również chętnie
uczestniczą w dyskusji i odpowiadają
na Wasze komentarze.

ifirma.pl program do księgowania - tablet biuro@2xDzielimy się wiedzą nie tylko na bloguifirma.pl program do księgowania - tablet biuro@2x

30 porad księgowych

POBIERZ E-BOOK