Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników z FGŚP w pytaniach i odpowiedziach cz.1

dofinansowanie z PUP

Chcesz uzyskać dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników? Zobacz na co zwrócić uwagę.

O dofinansowanie z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych do wynagrodzeń pracowników w związku z pandemią mogą się starać mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. Jest to jedna z form pomocy jaka została przyznana na ochronę miejsc pracy w związku z COVID-19. Dofinansowanie może być przyznane w związku z obniżeniem wymiaru czasu pracy bądź z przestojem ekonomicznym. W publikacji przedstawimy odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania przez przedsiębiorców.

Najważniejsze pytania i odpowiedzi w sprawie dofinansowania

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) na swojej stronie internetowej odniosło się do kluczowych zagadnień w temacie dofinansowania z FGŚP, a oto one.

Kiedy można objąć pracownika przestojem ekonomicznym?

Przedsiębiorca, który ubiega się o dofinansowanie musi spełniać szereg wymagań ustawowych, m.in.:

  • musi u niego nastąpić spadek obrotów gospodarczych na zasadach określonych w ustawie,
  • nie może posiadać zaległości w urzędzie skarbowym i ZUS,
  • nie może spełniać przesłanek do ogłoszenia upadłości.
Warunki i tryb wykonywania pracy w okresie przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy pracodawca ustala w porozumieniu ze związkami zawodowymi, przedstawicielami pracowników. Kopię porozumienia załącza się do wniosku składanego do Wojewódzkiego Urzędu Pracy (WUP).

Co oznacza „obrót gospodarczy” w przepisach o dofinansowanie?

Ustawa tarcza antykryzysowa pod pojęciem obrotu gospodarczego uznaje spadek sprzedaży towarów i usług w ujęciu ilościowym lub wartościowym. Spadek obrotów może być wykazany na 2 sposoby:

  • jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku, w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego lub
  • jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanego miesiąca w okresie po 01.01.2020 r., w porównaniu do obrotów z miesiąca poprzedniego.

Decyzja w tej kwestii należy do przedsiębiorcy.

Czy obroty firmy muszą być liczone od pierwszego dnia danego miesiąca?

W rozumieniu ustawy nie musi to być miesiąc kalendarzowy, ale także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, a więc może to być inny dzień niż pierwszy dzień miesiąca kalendarzowego.

Zgodnie z tym co można przeczytać na stronie MRPiPS metodologię obliczania spadku obrotów w ujęciu ilościowym powinien wypracować przedsiębiorca indywidualnie. Powinien mieć jednak na uwadze, aby obliczenia były miarodajne, wiarygodne, obiektywne i adekwatne do rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej.

Kiedy przedsiębiorca będzie musiał zwrócić świadczenie?

Środki, które nie zostaną wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem podlegają zwrotowi na rachunek WUP. Może tak się zdarzyć jeżeli w okresie przestoju ekonomicznego pracownicy podejmą pracę.

Również w sytuacji, gdy umowa o pracę zostanie wypowiedziana przez pracodawcę z przyczyn niedotyczących pracownika, jak również jeżeli otrzymane środki zostaną wykorzystane niezgodnie z warunkami umowy podlegają zwrotowi łącznie z odsetkami za zwłokę jak od zaległości podatkowych. Jeżeli przedsiębiorca odmówi poddania się kontroli ma obowiązek zwrócić 100% dofinansowania wraz z odsetkami za zwłokę.

Czy skierowanie pracownika objętego przestojem na kilka dni pracy w ciągu miesiąca oznacza konieczność zwrotu dofinansowania?

W takiej sytuacji przedsiębiorca zwraca jedynie część otrzymanego dofinansowania bez odsetek za zwłokę. Przedsiębiorca powinien o tym fakcie powiadomić dyrektora WUP w terminie 7 dni.

Jak długo można stosować rozwiązania ze specustawy związane z czasem pracy?

Wnioski o świadczenie na rzecz ochrony miejsc pracy z FGŚP można składać do 27 września 2020 r.

Jak wypełnić wniosek o dofinansowanie do wynagrodzeń w czasie przestoju ekonomicznego? – przeczytaj.
▲ wróć na początek
UWAGA

Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress oraz Disqus. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane wyłącznie w celu opublikowania komentarza na blogu. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. Dane w systemie Disqus zapisują się na podstawie Twojej umowy zawartej z firmą Disqus. O szczegółach przetwarzania danych przez Disqus dowiesz się ze strony.
Klauzula/ zastrzeżenie prawne na ifirma.pl

Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.

księgowość biuro rachunkowe online księgowość biuro rachunkowe online
Biuro Rachunkowe Biuro Rachunkowe Biuro Rachunkowe

O księgowości wiemy wszystko,
żebyś Ty nie musiał

Daj się zaskoczyć profesjonalnej wiedzy naszych księgowych i oddaj swoje rozliczenia w dobre ręce. A może wolisz samodzielną księgowość? Nasz program do księgowania online jest wyjątkowo prosty i intuicyjny w obsłudze, podobnie jak narzędzie do wystawiania faktur. Wybierz to, co najlepiej odpowiada Twoim potrzebom - ręczymy za każdą z usług ifirma.pl.

Romek

z ifirma.pl

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami

Załóż darmowe konto i testuj ifirmę bez zobowiązań

Nowoczesna

Rzetelna

Księgowość