Działalność gospodarcza i renta a składki ZUS

Renta a działalność gospodarcza

Osoba posiadająca prawo do renty nie jest wyłączona z możliwości prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Warto natomiast wiedzieć, że firma i renta oznaczają nieco inne zasady regulowania składek niż w standardowej działalności gospodarczej.

Prowadzenie działalności gospodarczej przez osobę, której przysługuje prawo do renty, jest możliwe zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami. Warto natomiast wiedzieć, że przedsiębiorca-rencista ma nieco inne obowiązki w zakresie opłacania składek ZUS niż przedsiębiorca, który prawa do renty nie posiada.

Ogólne prawo do renty – obowiązkowa składka zdrowotna

Zgodnie z ogólną zasadą, przedsiębiorca posiadający prawo do renty nie ma obowiązku opłacania społecznych składek ZUS. Może natomiast dobrowolnie zdecydować się na regulowanie składek emerytalnej i rentowej. Istotne jednak, że opłacanie tych składek automatycznie pociąga za sobą obowiązek opłacania składki wypadkowej.

Natomiast co do zasady prawo do renty nie zwalnia przedsiębiorcy z opłacania składki zdrowotnej – jest ona generalnie obowiązkowa. Jednocześnie istnieje możliwość uzyskania ulgi w zakresie zwolnienia również ze składki zdrowotnej.

Zgodnie z art. 82 ust. 8 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zwanej ustawą zdrowotną, składka na ubezpieczenie zdrowotne nie jest opłacana w przypadku kiedy, świadczenie emerytalne lub rentowe nie przekracza miesięcznie kwoty minimalnego wynagrodzenia ( w roku 2022 – 3010 zł). Dodatkowo przedsiębiorca musi spełniać jeden z warunków:

  • dochody z działalności gospodarczej nieprzekraczają miesięcznie 50% kwoty najniższej emerytury ( w roku 2022 – 1338,24 zł brutto) lub
  • opłaca podatek dochodowy w formie karty podatkowej.

Osoba niepełnosprawna może również, przy spełnieniu określonych warunków, korzystać ze zwolnienia z opłacania składki zdrowotnej. Na podstawie art. 82 ust 9, zwolnione z obowiązku opłacania składki zdrowotnej są osoby o: Umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, pod warunkiem, że:

  • przychody z tytułu działalności nie przekraczają miesięcznie 50 proc. kwoty najniższej emerytury. Minimalna emerytura w 2022 roku wynosi 1338,24 zł brutto, a więc 50% to 669,12 zł lub
  • opłaca podatek dochodowy w formie karty podatkowej.

Warunki opisane powyżej nie muszą być spełnione łącznie.

Renta z tytułu niezdolności do pracy a ZUS

Choć zgodnie z ogólną zasadą składki społeczne na rencie są fakultatywne, istnieje rodzaj renty, który obliguje przedsiębiorcę do ich regulowania. Jeśli przedsiębiorca prowadzący firmę ma prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy, przyznanej na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych lub przepisów o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych; zasadniczo obowiązkowe są dla niego składki społeczne – emerytalna, rentowa i wypadkowa. Taki przedsiębiorca może natomiast dobrowolnie zdecydować się na opłacanie składki chorobowej.

Co istotne, powyższe zasady obowiązują wyłącznie przy spełnieniu dwóch warunków – kiedy renta z tytułu niezdolności do pracy wynika z wskazanych powyżej przepisów ogólnych, oraz kiedy rencista prowadzi działalność gospodarczą. Do obligatoryjnego opłacania składek społecznych nie będą zatem zobowiązani ci, którzy pobierają rentę z tytułu niezdolności do pracy na podstawie przepisów szczegółowych (np. rentę wojskową lub policyjną) bądź prowadzą działalność inną niż gospodarcza (np. wykonywaną osobiście na podstawie umowy o dzieło).

Najważniejsze pytania

  1. 🔸Renta a działalność gospodarcza - jak to wygląda w praktyce?

    Zgodnie z ogólną zasadą, przedsiębiorca posiadający prawo do renty nie ma obowiązku opłacania społecznych składek ZUS. Może natomiast dobrowolnie zdecydować się na regulowanie składek emerytalnej i rentowej. Istotne jednak, że opłacanie tych składek automatycznie pociąga za sobą obowiązek opłacania składki wypadkowej. Natomiast co do zasady prawo do renty nie zwalnia przedsiębiorcy z opłacania składki zdrowotnej – jest ona generalnie obowiązkowa.

Klauzula/ zastrzeżenie prawne na ifirma.pl

Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.

księgowość biuro rachunkowe online księgowość biuro rachunkowe online
księgowość biuro rachunkowe online księgowość biuro rachunkowe online Darmowy program do faktur online Darmowy program do faktur online Darmowy program do faktur online

O księgowości wiemy wszystko,
żebyś Ty nie musiał

Daj się zaskoczyć profesjonalnej wiedzy naszych księgowych i oddaj swoje rozliczenia w dobre ręce. A może wolisz samodzielną księgowość? Nasz program do księgowania online jest wyjątkowo prosty i intuicyjny w obsłudze, podobnie jak narzędzie do wystawiania faktur. Wybierz to, co najlepiej odpowiada Twoim potrzebom - ręczymy za każdą z usług ifirma.pl.

Romek

z ifirma.pl

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami

Załóż darmowe konto i testuj ifirmę bez zobowiązań

Nowoczesna

Rzetelna

Księgowość