Działalność nierejestrowana a składki ZUS

działalność nierejestrowana a ZUS

Prowadzisz działalność nierejestrowaną? Sprawdź, czy zawsze przysługuje Ci zwolnienie z ZUS.

Pojęcie działalności nierejestrowanej pojawiło się stosunkowo niedawno, bo w 2018 roku wraz z wejściem pakietu ustaw dla przedsiębiorcy zwanego Konstytucją dla Biznesu. Jest to bardzo ciekawa forma aktywności zawodowej dla osób przedsiębiorczych, które poza stałym źródłem dochodów, np. w formie umowy o pracę, dysponują wolnym czasem i chcą oraz mogą wykorzystać go na dodatkową działalność. Oczywiście, aby móc traktować takie dodatkowe zajęcie na warunkach pracy nierejestrowanej, musi być spełnionych kilka warunków. Oto najważniejsze z nich.

Kiedy można uznać, że prowadzimy działalność nierejestrowaną?

Otóż muszą być spełnione pewne warunki progowe, a mianowicie:

  1. Kryterium dochodowe – można zarobić nie więcej niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę.
  2. Nie można prowadzić działalności gospodarczej w ciągu ostatnich 60 miesięcy.
  3. Należy prowadzić uproszczoną ewidencję sprzedaży, w której zapisane będą osiągnięte w trakcie roku podatkowego kwoty przychodów.
  4. Należy rozliczyć przychody i koszty działalności nierejestrowanej w zeznaniu rocznym PIT-36.
  5. Należy wystawiać rachunek lub fakturę na żądanie drugiej strony.
  6. Należy respektować uprawnienia konsumenckie.

Działalność nierejestrowana a ZUS – zwolnienie z opłacania składek

Co do zasady osoba, która prowadzi działalność nierejestrowaną, nie podlega pod ubezpieczenia społeczne i zdrowotne ZUS. Jak można jednak przeczytać w broszurze informacyjnej Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii z 2018 roku:

“Przepisy o działalności nierejestrowej nie zmieniają ogólnych zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym przez osoby nieprowadzące działalności gospodarczej.”

Dodatkowo jeszcze informacja, którą cytujemy poniżej została zaakcentowana jako ważna:

“Przepisy o działalności nierejestrowej nie zmieniają ogólnych zasad podlegania ubezpieczeniom w związku z umową o pracę czy z umowami cywilnoprawnymi.”

Ponadto w broszurze podane są 2 przykłady, gdzie w jednym przypadku osoba prowadząca działalność nierejestrowaną nie musi opłacać składek ZUS, a w drugim przypadku jest zobowiązana opłacać składki ZUS na zasadach ogólnych. Na czym polega różnica? Otóż w pierwszym przypadku osoba sprzedaje towar, a w drugim przypadku wykonuje usługę sprzątania na rzecz firmy. Drugi przypadek w ocenie ZUS jest traktowany jako zawarcie umowy cywilnoprawnej, która podlega składkom ZUS na zasadach ogólnych.

Interpretacja ZUS w sprawie działalności nierejestrowanej

Już w 2018 roku została wydana interpretacja ZUS nr DI/100000/43/822/2018 z dnia 24 lipca 2018 r., w której ZUS oddział w Gdańsku uznaje stanowisko Wnioskodawcy za nieprawidłowe w temacie działalności nierejestrowanej.

Wnioskodawca stoi na stanowisku, że zawarcie umowy w zakresie pośrednictwa ubezpieczeniowego z osobami, które nie osiągają przychodu 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę, czyli można je zakwalifikować do osób prowadzących działalność nierejestrowaną, korzystają ze zwolnienia z obowiązku rejestracji do CEIDG a firma, która zawiera z nimi umowę o świadczenie usług jest zwolniona z obowiązku naliczania i odprowadzania składek ZUS za te osoby.

W odpowiedzi ZUS oddział w Gdańsku uznał stanowisko Wnioskodawcy za nieprawidłowe. W uzasadnieniu ZUS wskazuje, że takie osoby podlegają obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym na takich samych zasadach jak wszystkie inne, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt ustawy o SUS:

“(…) osobami wykonującymi pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, zwanymi dalej „zleceniobiorcami”, oraz osobami z nimi współpracującymi, (…)”.

Działalność nierejestrowana a ZUS – podsumowanie

Wydana interpretacja narobiła sporo zamieszania wokół omawianej tematyki. Tak naprawdę trudno znaleźć jednoznaczną odpowiedź, która miałaby potwierdzenie w przepisach ZUS czy usługi wykonywane w ramach działalności bez rejestracji powinny być oskładkowane? Zadano jeszcze pytanie ogólne do ZUS w tej sprawie:

“Z uwagi na kontrowersje w sprawie oskładkowania w przypadku działalności bez rejestracji proszę o informację czy usługa na rzecz przedsiębiorcy lub konsumenta wykonywana przez osobę prowadzącą działalność nierejestrowaną powinna być oskładkowana?”

W odpowiedzi ZUS napisał bardzo ogólnie:

“Osoba, która prowadzi tzw. działalność nieewidencjonowaną nie podlega ani ubezpieczeniom społecznym, ani ubezpieczeniu zdrowotnemu. (…) Kwestie dotyczące zasad i warunków prowadzenia tzw. działalności nieewidencjonowanej nie należą do właściwości Zakładu”.

Taka odpowiedź niestety nie rozwiewa naszych wątpliwości. Z takim samym pytaniem zwrócono się również do konsultanta na infolinii ZUS i tutaj uzyskano informację, że jeżeli jest podpisana umowa zlecenie na wykonanie jakiejś usługi w ramach limitów kwotowych obowiązujących dla działalności nierejestrowanej, to wówczas powinna ona być oskładkowana na zasadach ogólnych. Jeżeli chodzi o dostawę towarów wykonywaną w ramach działalności bez rejestracji, to nie będzie podlegała pod składki ZUS, ponieważ nie dochodzi do podpisania umowy zlecenia. To tyle jeżeli chodzi o bieżące informacje z ZUS.

W świetle tych informacji należy domniemywać, że jeżeli chodzi o zawarcie umowy zlecenie w ramach działalności bez rejestracji, przeważa pogląd, że powinna ona jednak podlegać pod składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne na takich samych zasadach, jak każda inna umowa zlecenie. Osoby, które prowadzą działalność nierejestrowaną lub te, które nawiązują relacje biznesowe z takimi osobami zawsze mogą wystąpić o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej, która będzie dla nich wiążąca i rozwieje wątpliwości w ich konkretnej sprawie.

Klauzula/ zastrzeżenie prawne na ifirma.pl

Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.

księgowość biuro rachunkowe online księgowość biuro rachunkowe online
Biuro Rachunkowe Biuro Rachunkowe Biuro Rachunkowe

O księgowości wiemy wszystko,
żebyś Ty nie musiał

Daj się zaskoczyć profesjonalnej wiedzy naszych księgowych i oddaj swoje rozliczenia w dobre ręce. A może wolisz samodzielną księgowość? Nasz program do księgowania online jest wyjątkowo prosty i intuicyjny w obsłudze, podobnie jak narzędzie do wystawiania faktur. Wybierz to, co najlepiej odpowiada Twoim potrzebom - ręczymy za każdą z usług ifirma.pl.

Romek

z ifirma.pl

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami

Załóż darmowe konto i testuj ifirmę bez zobowiązań

Nowoczesna

Rzetelna

Księgowość