Powrót

Działalność nierejestrowana a składki ZUS

działalność nierejestrowana a ZUS

Prowadzisz działalność nierejestrowaną? Sprawdź, czy zawsze przysługuje Ci zwolnienie z ZUS.

Zapisz się do naszego newslettera i raz w tygodniu otrzymuj nową wiedzę z zakresu księgowości, biznesu i technologii. Tylko wartościowe informacje.

Pojęcie działalności nierejestrowanej pojawiło się stosunkowo niedawno, bo w 2018 roku wraz z wejściem pakietu ustaw dla przedsiębiorcy zwanego Konstytucją dla Biznesu. Jest to bardzo ciekawa forma aktywności zawodowej dla osób przedsiębiorczych, które poza stałym źródłem dochodów, np. w formie umowy o pracę, dysponują wolnym czasem i chcą oraz mogą wykorzystać go na dodatkową działalność. Oczywiście, aby móc traktować takie dodatkowe zajęcie na warunkach pracy nierejestrowanej, musi być spełnionych kilka warunków. Oto najważniejsze z nich.

Kiedy można uznać, że prowadzimy działalność nierejestrowaną?

Otóż muszą być spełnione pewne warunki progowe, a mianowicie:

  1. Kryterium dochodowe – można zarobić nie więcej niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę.
  2. Nie można prowadzić działalności gospodarczej w ciągu ostatnich 60 miesięcy.
  3. Należy prowadzić uproszczoną ewidencję sprzedaży, w której zapisane będą osiągnięte w trakcie roku podatkowego kwoty przychodów.
  4. Należy rozliczyć przychody i koszty działalności nierejestrowanej w zeznaniu rocznym PIT-36.
  5. Należy wystawiać rachunek lub fakturę na żądanie drugiej strony.
  6. Należy respektować uprawnienia konsumenckie.

Działalność nierejestrowana a ZUS – zwolnienie z opłacania składek

Co do zasady osoba, która prowadzi działalność nierejestrowaną, nie podlega pod ubezpieczenia społeczne i zdrowotne ZUS. Jak można jednak przeczytać w broszurze informacyjnej Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii z 2018 roku:

“Przepisy o działalności nierejestrowej nie zmieniają ogólnych zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym przez osoby nieprowadzące działalności gospodarczej.”

Dodatkowo jeszcze informacja, którą cytujemy poniżej została zaakcentowana jako ważna:

“Przepisy o działalności nierejestrowej nie zmieniają ogólnych zasad podlegania ubezpieczeniom w związku z umową o pracę czy z umowami cywilnoprawnymi.”

Ponadto w broszurze podane są 2 przykłady, gdzie w jednym przypadku osoba prowadząca działalność nierejestrowaną nie musi opłacać składek ZUS, a w drugim przypadku jest zobowiązana opłacać składki ZUS na zasadach ogólnych. Na czym polega różnica? Otóż w pierwszym przypadku osoba sprzedaje towar, a w drugim przypadku wykonuje usługę sprzątania na rzecz firmy. Drugi przypadek w ocenie ZUS jest traktowany jako zawarcie umowy cywilnoprawnej, która podlega składkom ZUS na zasadach ogólnych.

Interpretacja ZUS w sprawie działalności nierejestrowanej

Już w 2018 roku została wydana interpretacja ZUS nr DI/100000/43/822/2018 z dnia 24 lipca 2018 r., w której ZUS oddział w Gdańsku uznaje stanowisko Wnioskodawcy za nieprawidłowe w temacie działalności nierejestrowanej.

Wnioskodawca stoi na stanowisku, że zawarcie umowy w zakresie pośrednictwa ubezpieczeniowego z osobami, które nie osiągają przychodu 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę, czyli można je zakwalifikować do osób prowadzących działalność nierejestrowaną, korzystają ze zwolnienia z obowiązku rejestracji do CEIDG a firma, która zawiera z nimi umowę o świadczenie usług jest zwolniona z obowiązku naliczania i odprowadzania składek ZUS za te osoby.

W odpowiedzi ZUS oddział w Gdańsku uznał stanowisko Wnioskodawcy za nieprawidłowe. W uzasadnieniu ZUS wskazuje, że takie osoby podlegają obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym na takich samych zasadach jak wszystkie inne, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt ustawy o SUS:

“(…) osobami wykonującymi pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, zwanymi dalej „zleceniobiorcami”, oraz osobami z nimi współpracującymi, (…)”.

Działalność nierejestrowana a ZUS – podsumowanie

Wydana interpretacja narobiła sporo zamieszania wokół omawianej tematyki. Tak naprawdę trudno znaleźć jednoznaczną odpowiedź, która miałaby potwierdzenie w przepisach ZUS czy usługi wykonywane w ramach działalności bez rejestracji powinny być oskładkowane? Zadano jeszcze pytanie ogólne do ZUS w tej sprawie:

“Z uwagi na kontrowersje w sprawie oskładkowania w przypadku działalności bez rejestracji proszę o informację czy usługa na rzecz przedsiębiorcy lub konsumenta wykonywana przez osobę prowadzącą działalność nierejestrowaną powinna być oskładkowana?”

W odpowiedzi ZUS napisał bardzo ogólnie:

“Osoba, która prowadzi tzw. działalność nieewidencjonowaną nie podlega ani ubezpieczeniom społecznym, ani ubezpieczeniu zdrowotnemu. (…) Kwestie dotyczące zasad i warunków prowadzenia tzw. działalności nieewidencjonowanej nie należą do właściwości Zakładu”.

Taka odpowiedź niestety nie rozwiewa naszych wątpliwości. Z takim samym pytaniem zwrócono się również do konsultanta na infolinii ZUS i tutaj uzyskano informację, że jeżeli jest podpisana umowa zlecenie na wykonanie jakiejś usługi w ramach limitów kwotowych obowiązujących dla działalności nierejestrowanej, to wówczas powinna ona być oskładkowana na zasadach ogólnych. Jeżeli chodzi o dostawę towarów wykonywaną w ramach działalności bez rejestracji, to nie będzie podlegała pod składki ZUS, ponieważ nie dochodzi do podpisania umowy zlecenia. To tyle jeżeli chodzi o bieżące informacje z ZUS.

W świetle tych informacji należy domniemywać, że jeżeli chodzi o zawarcie umowy zlecenie w ramach działalności bez rejestracji, przeważa pogląd, że powinna ona jednak podlegać pod składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne na takich samych zasadach, jak każda inna umowa zlecenie. Osoby, które prowadzą działalność nierejestrowaną lub te, które nawiązują relacje biznesowe z takimi osobami zawsze mogą wystąpić o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej, która będzie dla nich wiążąca i rozwieje wątpliwości w ich konkretnej sprawie.

Klauzula/ zastrzeżenie prawne na ifirma.pl

Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.

Twój znajomy zakłada firmę Blog banner
Darmowy program do faktur online Darmowy program do faktur online Darmowy program do faktur online

O księgowości wiemy wszystko,
żebyś Ty nie musiał

Daj się zaskoczyć profesjonalnej wiedzy naszych księgowych i oddaj swoje rozliczenia w dobre ręce. A może wolisz samodzielną księgowość? Nasz program do księgowania online jest wyjątkowo prosty i intuicyjny w obsłudze, podobnie jak narzędzie do wystawiania faktur. Wybierz to, co najlepiej odpowiada Twoim potrzebom - ręczymy za każdą z usług ifirma.pl.

Romek

z ifirma.pl

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami

Załóż darmowe konto i testuj ifirmę bez zobowiązań

Ikona - wygodnie

Nowoczesna

Ikona - rzetelnie

Rzetelna

Ikona - księgowość

Księgowość