Faktura bez NIP a odliczenie VAT

Podstawowym dokumentem pozwalającym na odliczenie VAT naliczonego jest poprawnie wystawiona faktura. Może się zdarzyć, że nabywca otrzyma fakturę, na którym zabraknie jego numeru NIP. Jest to ciekawy przypadek – z jednej strony faktura jest wystawiona niepoprawnie, z drugiej – nadal uprawnia do odliczenia VAT. Faktura bez NIP? Sprawdź jak rozwiązać ten problem.

Faktura bez NIP – odliczenie VAT

Podstawową zasadą pozwalającą na odliczenie VAT od zakupu jest dokonanie nabycia na cele działalności opodatkowanej. Jeśli prowadzimy działalność i odprowadzamy VAT od sprzedaży, mamy również prawo do odliczenia VAT od zakupów dokonanych dla potrzeb takiej działalności. Aby udokumentować nabycie z prawem do odliczenia VAT, nabywca powinien posiadać fakturę – poprawnie wystawioną i dokumentującą rzeczywiście dokonaną transakcję. Jest to istotne, ponieważ merytoryczne błędy na fakturze mogą skutkować brakiem prawa do odliczenia – jak wskazuje art. 88 Ustawy o VAT, jest to np.:
  • Faktura wystawiona przez nieistniejący podmiot
  • Faktura dokumentująca transakcję, która nie miała miejsca w rzeczywistości
  • Błędna kwota transakcji.
Czy jednak brak faktura bez NIP zawiera błąd merytoryczny? Zgodnie z opinią sądów i organów podatkowych – nie. Konieczność uwzględnienia na fakturze numeru identyfikacji podatkowej zarówno nabywcy, jak i sprzedawcy, wynika z art. 106e ust. 1 pkt. 5 ustawy, jednakże są to wymogi o charakterze dowodowym. Oznacza to, że owszem – są konieczne, aby dowód zakupu (faktura) był wystawiony poprawnie, ale nie wpływają na poprawność informacji o samej transakcji. Tym samym jeśli na podstawie innych danych z faktury (nazwa, imię i nazwisko, adres) jesteśmy w stanie udowodnić, że jesteśmy odbiorcą faktury, prawo do odliczenia VAT przysługuje nam pomimo braku NIP.

NIP na fakturze – uzupełnienie

Mimo że – jak wskazano powyżej – faktura bez NIP nie wyklucza zasadniczo możliwości odliczenia VAT naliczonego, konieczne jest zadbanie o poprawność dokumentacji. Dlatego też przedsiębiorca, który otrzymał fakturę z brakującym NIP, powinien postarać się jak najszybciej uzupełnić dane. Skorygowania faktury w przypadku braku NIP można dokonać na dwa sposoby – poprzez:
  • Notę korygującą, wystawioną przez nabywcę i zaakceptowaną przez sprzedającego
  • Fakturę korygującą dane formalne, wystawioną przez sprzedawcę i zaakceptowaną przez nabywcę.
Korygującego dokumentu nie księgujemy oddzielnie – należy go podpiąć do pierwotnej faktury i całość umieścić w dokumentacji firmy.
Pamiętaj, że faktury korygujące wartości powinieneś ująć w księdze! Sprawdź, jak zaksięgować fakturę korygującą zakup!
 
Autor: Anna Kubalka – ifirma.pl

Zostaw
komentarz

Nasi eksperci również chętnie
uczestniczą w dyskusji i odpowiadają
na Wasze komentarze.

kawaDzielimy się wiedzą nie tylko na bloguksiazka

Ponad 30 porad księgowych

POBIERZ E-BOOKI