Blog ifirma.pl

Faktura z Allegro w czeskich koronach – jak ją zaksięgować?

|
|
5 minut czytania
Otrzymałeś fakturę z Allegro w czeskich koronach i nie wiesz jak ją zaksięgować? W dzisiejszym artykule podpowiemy ci jak to zrobić.
Biuro rachunkowe - ifirma.pl

W działalności gospodarczej zdarza się, że otrzymane faktury są wyrażone w walutach obcych. Najczęściej tak się dzieje jeśli dochodzi do zawarcia transakcji poza granicami kraju. Jak się okazuje również transakcja przeprowadzana pomiędzy polskimi przedsiębiorcami, może być wyrażona w walucie obcej, jeśli strony się tak umówią. W dzisiejszej publikacji zajmiemy się tematem faktury z Allegro wystawionej w koronach czeskich i ustalimy jak ją zaksięgować.

Koszt poniesiony w walucie obcej

Zobaczmy co na temat rozliczania kosztów w walucie obcej, mówi ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Koszty poniesione w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego Narodowego Banku Polskiego z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień poniesienia kosztu
Za dzień poniesienia kosztu uznaje się dzień wystawienia faktury (rachunku) lub innego dowodu
Koszty uzyskania przychodów są rozliczane tylko przez przedsiębiorców, którzy prowadzą PKPiR i wybrali opodatkowanie na zasadach ogólnych – skala podatkowa i podatek liniowy
Zapisy w PKPiR dokonywane są w języku polskim i walucie polskiej
Przykład 1

Pan Piotr otrzymał fakturę za zakup komputera wystawioną w walucie obcej na kwotę 1.000 euro netto. Faktura została wystawiona z datą 25 czerwca – jest to dzień poniesienia kosztu. W tym przypadku do przeliczenia należy przyjąć średni kurs NBP z dnia 24 czerwca, jeśli ten dzień przypada w dzień ustawowo wolny od pracy, taki jak sobota czy niedziela, to przyjmuje się kurs z piątku.

Rozliczanie różnic kursowych przy fakturach w walutach obcych

W przypadku transakcji wyrażonych w walutach obcych nie można zapomnieć o rozliczaniu różnic kursowych. Do ich powstania dochodzi w sytuacji, gdy koszt poniesiony i koszt zapłacony będą rozliczane z różnymi datami, pokażemy to na przykładzie.

Przykład 2

Pan Jakub otrzymał fakturę zakupu na kwotę 5.000 euro wystawioną z datą 20 czerwca 2024 r.. Płatności za fakturę dokonał 15 czerwca 2024 r.. Średni kurs NBP wynosił odpowiednio:

 • 4,3376 zł z dnia 19 czerwca 2024 r.,
 • 4,3581 zł z dnia 14 czerwca 2024 r.

Obliczymy kwotę kosztu poniesionego i zapłaconego:
 • 21.688 zł – koszt poniesiony (5000 euro x 4,3376 zł),
 • 21.790,50 zł – koszt zapłacony (5.000 euro x 4,3581 zł).

W tym przypadku koszt zapłacony jest wyższy od kosztu poniesionego, tym samym doszło do powstania ujemnej różnicy kursowej w kwocie -102,50 zł, która będzie zaksięgowana w kosztach uzyskania przychodów.

Faktura z Allegro w czeskich koronach – jak ją zaksięgować?

Taka sama zasada przeliczania wydatków będzie obowiązywała dla faktury otrzymanej z Allegro wyrażonej w koronach czeskich. W tabeli NBP średnich kursów walut znajdziemy kursy walut aż 33 krajów, w tym również kurs korony czeskiej. Zobaczmy na przykładzie, jak może wyglądać takie rozliczenie.

Przykład 3

Pan Mikołaj otrzymał fakturę z Allegro wystawioną w koronach czeskich na kwotę 10.000 CZK z dnia 21 czerwca 2024 roku, zapłaty dokonał 25 czerwca 2024 r. Zobaczmy, w jaki sposób dokonać przeliczenia kosztu i wyliczyć różnice kursowe. Średni kurs NBP wynosi odpowiednio:

 • 0,1738 zł – kurs NBP z dnia 19.06.2024 r. (tabela 119/A/20.06.2024 r.),
 • 0,1734 zł – kurs NBP z dnia 24.06.2024 r. (tabela 121/A/24.06.2024 r.).

Koszt poniesiony Koszt zapłacony Różnice kursowe
1.738,00 zł
(0,1738 zł x 10.000 CZK)
1.734 zł
(0,1734 zł x 10.000 CZK)
4 zł
dodatnie różnice kursowe
(1.738 zł – 1.734 zł)

Dodatnie różnice kursowe będą stanowiły pozostałe przychody w działalności gospodarczej i zostaną zaksięgowane w kol. 8 PKPiR.

Faktura z Allegro w czeskich koronach – księgowanie w VAT

Pozostaje jeszcze do rozstrzygnięcia kwestia rozliczenia podatku VAT z faktury wystawionej przez Allegro w koronach czeskich. Na stronach Allegro można przeczytać informację, że za sprzedaż na allegro.cz polski przedsiębiorca otrzyma fakturę wystawioną w koronach czeskich z naliczonym polskim podatkiem VAT przeliczonym na złotówki, o ile sprzedaż jest z miejscem opodatkowania w Polsce. Na fakturze podany jest również średni kurs Narodowego Banku Polskiego danej waluty z ostatniego dnia okresu rozliczeniowego, czyli ostatniego dnia miesiąca. W takim przypadku faktura powinna być zaksięgowana w ewidencji VAT zakupu pod warunkiem, że ma związek ze sprzedażą opodatkowaną w VAT. Kwota ta stanowi podatek VAT naliczony, który pomniejsza podatek VAT należny od sprzedaży. Zgodnie z ustawą o podatku VAT jeśli podstawa opodatkowania wyrażona jest w walucie obcej należy ją przeliczyć na złotówki według średniego kursu NBP na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego.

Zasada przeliczania faktur wyrażonych w walutach obcych na złotówki jest inna w podatku PIT i podatku VAT
Pakietem Slim VAT do ustawy o VAT wprowadzono przepis, który mówi, że kwoty stosowane do określenia podstawy opodatkowania określone w walucie obcej mogą być przeliczane przez przedsiębiorcę na złotówki zgodnie z zasadami przeliczania przychodu określonego w walucie obcej wynikającymi z przepisów o podatku dochodowym
Jeśli jednak kwota podatku VAT wyrażona na fakturze będzie inna niż ta po przeliczeniu, to przedsiębiorca powinien odliczyć tę, która jest na fakturze. Wynika to poniekąd z przepisu ustawy o VAT, w którym jest napisane, że kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez przedsiębiorcę

Faktury z allegro w koronach – podsumowanie

W dzisiejszej publikacji poruszyliśmy temat rozliczania faktury z Allegro wyrażonej w czeskich koronach. Do faktur wystawionych w walutach obcych stosuje się takie same zasady, bez względu na kraj waluty. W urządzeniach księgowych zapisów zawsze dokonuje się w walucie polskiej, dlatego każdy przedsiębiorca musi znać zasady jak w sposób prawidłowy to zrobić, mowa jest o tym w ustawie o podatku dochodowym. Jeśli chodzi o faktury zakupowe, kosztowe do przeliczenia przyjmuje się średni kurs NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wystawienia faktury. W przypadku rozliczania dokumentów wyrażonych w walutach obcych, nie można zapomnieć o obowiązku wyliczenia różnic kursowych, dodatnie znajdą się w pozostałych przychodach a ujemne w kosztach uzyskania przychodów. Średnie kursy NBP, tabela A, publikowane są każdego dnia roboczego i znajdziemy tam kursy aż 33 różnych krajów, w tym również czeskiej korony.

Stan prawny na dzień: 09.07.2024 r.

Autor ifirma.pl

Małgorzata Jagusiak

Księgowa, specjalista do spraw rozliczeń podatkowych z wieloletnim doświadczeniem pracy w organach podatkowych. Przez kilka lat prowadziła własne biuro rachunkowe. Praca w sektorze prywatnym pozwoliła na zmianę perspektywy postrzegania obowiązujących przepisów podatkowych. Zdobyte doświadczenia pozwalają na łączenie wiedzy teoretycznej z wieloletnią praktyką w zawodzie.

Chętnie dzieli się posiadaną wiedzą z innymi, stara się ją przekazywać w dostępnej dla każdego formie. Z pasja poświęca się pisaniu artykułów o tematyce podatkowej. Częste zmiany przepisów wymagają otwartej głowy, kreatywności i dużej elastyczności, co jest dodatkowym atutem tej pracy, nie ma miejsca na nudę. Większość jej publikacji dotyczy rozliczeń z zakresu podatku dochodowego i podatku VAT, ale nie unika wyzwań z obszarów o innej tematyce.

Dodatkowo jest wykładowcą i szkoleniowcem z zakresu zagadnień o tematyce podatkowej. Ciągle podnosi swoje kwalifikacje, śledzi na bieżąco zmieniające się przepisy podatkowe, żeby przekazywać zawsze aktualne i sprawdzone informacje.

Z biurem rachunkowym IFIRMA masz i czas, i firmę

Już za 149 zł

miesięcznie

 • Pomagamy w przeniesieniu dokumentów i formalnościach
 • Przydzielamy dedykowaną księgową
 • Wygodnie dostarczasz dokumenty,
a księgowa rozlicza miesiąc i wysyła deklaracje
Zleć księgowość
Myślisz o zmianie księgowego?

Zostaw swój numer telefonu, a my znajdziemy księgowego dla Ciebie.

  Komentarze czytelników
  1. 9 lipca 2024 o 18:17
   Onvolt

   Księgowanie allegro w CZK w ifirma jest dość kłopotliwe. Nie ma dokumentu zakupu w walucie, który można zaksięgować jako koszt i do VAT jednocześnie. Trzeba moim zdaniem zaewidencjonować osobno w ewidencji VAT i osobno w księdze przychodów i rozchodów. Rozliczenie zapłaty i różnic kursu w takim przypadku dotyczy tylko kwoty netto. Niestety to jest duży problem ponieważ płatności allegro rozliczane są na bieżąco z wpłat klientów. Mamy do rozliczenia kwotę netto i wiele wpłat z różną datą 🙁

  2. 9 lipca 2024 o 22:59
   Dystrybucja Net

   Artykuł nie odnosi się do mojej sytuacji, ponieważ Allegro pobiera opłaty za swój serwis przy każdej transakcji, na bieżąco, z wpływów, a transakcji dziennie jest kilkadziesiąt do kilkuset. Natomiast fakturę za wszystkie pobrane w ten sposób opłaty Allegro wystawia ostatniego dnia każdego miesiąca i ja tej faktury nie płacę, no bo opłaty były przecież pobierane na bieżąco z wpływów. W związku z tym nie ma jak wyliczyć różnic kursowych. Owszem, na fakturze w czeskich koronach z Allegro jest średni kurs NBP i wydaje się, że należy przemnożyć kwotę w CZK przez ten kurs i tak zaksięgować. Czy to będzie poprawnie?

  Dodaj komentarz

  Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.

  Biuro rachunkowe - ifirma.pl
  Twój znajomy zakłada firmę Blog banner

  Mobilnie. Wszędzie

  Z ifirma.pl masz księgowość w swoim telefonie. Wysyłaj dokumenty, sprawdzaj salda i terminy online, gdziekolwiek jesteś. Aplikację znajdziesz na najpopularniejszych platformach.

  Mobilnie