Blog ifirma.pl

Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

|
|
6 minut czytania
Zasady podlegania obowiązkowi opłacania składek ZUS na Fundusz Pracy (FP) i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP). Podstawa naliczania składek, wysokość składek i terminy ich płatności. Jakie zadania są finansowane przez FP i FGŚP.
Biuro rachunkowe - ifirma.pl
Czym jest Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych? Kto posiada obowiązek płacenia składek oraz ww jakiej wysokości? Dowiedz się wszystkich najważniejszych informacji

Co to jest Fundusz Pracy?

Fundusz Pracy (FP) to państwowy fundusz celowy działający od 1 stycznia 1990 r. Zasady opłacania jego składek ujęte zostały w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Jego głównym celem jest łagodzenie skutków bezrobocia, aktywizacja zawodowa i promocja zatrudnienia . Środki z FP przeznaczone są przede wszystkim na:
 • zasiłki dla bezrobotnych
 • stypendia naukowe
 • dodatki aktywizacyjne
 • świadczenia integracyjne
 • programy przeciwdziałaniu bezrobociu
 • promocja i pomoc prawna zatrudnionym za granicą
 • koszty działania klubów pracy.

Wysokość składki na FP

Wysokość składki na FP określa ustawa budżetowa – w 2010 roku wynosi ona 2,45% podstawy. Składkę na FP opłaca się za okres trwania obowiązkowych ubezpieczeń emerytalnych i rentowych. Nalicza się ją od kwot stanowiących podstawę wymiaru tych składek. Składkę na FP opłaca pracodawca (nie jest potrącana z wynagrodzenia pracownika)

Zasady podlegania obowiązkowi opłacania składki na FP

Obowiązek płacenia składki na FP powstaje u pracodawcy wówczas, gdy wynagrodzenie brutto pracownika w danym miesiącu przekroczy kwotę ustawowego wynagrodzenia minimalnego. W 2010 r jest to 1317,00 zł, a dla pracownika w pierwszym roku pracy wynagrodzenie to wynosi 1053,60 zł, tj.80% z kwoty 1317,00 zł. Jeżeli pracownik w miesiącu ma kilka zawartych umów o pracę czy zlecenia z kilkoma pracodawcami na kwoty mniejsze niż najniższa krajowa ale ich suma daje nam co najmniej najniższą ( obecnie 1317,00 zł ) to wtedy należy w danym miesiącu te kwoty zsumować. I tak: jeżeli ich podstawa będzie kwotą co najmniej najniższą krajową to wtedy płacimy składkę na FP a jeśli będzie mniejsza to nie płacimy tej składki. W takim przypadku pracownik który ma kilka umów powinien złożyć na piśmie każdemu pracodawcy oświadczenia o uzyskiwanych dochodach a pracodawca na ich podstawie będzie wiedział czy pracownik w ciągu miesiąca uzyskuje wynagrodzenie w kwocie co najmniej minimalnego wynagrodzenia czy nie. Wynika to z art. 104 ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U z 2008 r. nr 69, poz. 415 ze zm.).
WAŻNE!
Nie podlegają obowiązkowi opłacania składek na FP firmy zatrudniające pracowników tylko na podstawie umowy zlecenie. Nie dotyczy zleceniodawców będących jednostkami organizacyjnymi (np. spółek cywilnych). Czyli składki na ten Fundusz opłaca pracodawca, który zatrudnia chociaż jednego pracownika na podstawie umowy o pracę. Natomiast, jeśli zatrudnia tylko zleceniobiorców na podstawie umowy zlecenia, to wtedy nie ma obowiązku za nich opłacać tej składki niezależnie od wysokości wynagrodzenia.

Naliczanie i opłacanie składek

Pracodawca ma obowiązek co miesiąc naliczyć i odprowadzić składkę na FP i wykazać ją w deklaracji ZUS DRA. Składki na FP są opłacane w takich samych terminach jak składki na ubezpieczenia społeczne:
 • do 10 dnia następnego miesiąca przez osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie
 • do 15 dnia następnego miesiąca jeżeli zatrudniamy pracowników.

FP płacony przez osobę prowadzącą działalność gospodarczą

Osoby prowadzące działalność gospodarczą, o ile opłacają z tego tytułu obowiązkową składkę na ub. społeczne, to płacą również za siebie składkę na Fundusz Pracy w wysokości 2,45 proc. Podstawa wymiaru składki jest taka sama jak w przypadku ubezpieczeń społecznych i wynosi w 2010 roku 1887,60 zł. Obowiązek opłacania składki nie dotyczy przedsiębiorców opłacających dobrowolne ubezpieczenie społeczne. Przedsiębiorcy korzystający w pierwszych dwóch latach działalności z tzw. „ZUS-u preferencyjnego”, są zwalneini ze składki na FP, ponieważ podstawa naliczania składek u tych przedsiębiorców jest mniejsza niż minimalne wynagrodzenie.

Co to jest Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych?

Wg definicji Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych ( FGŚP ) jest instytucją gwarancyjną która ma chronić wszelkie roszczenia pracownicze, w przypadku kiedy dany pracodawca staje się niewypłacalny. Jest to państwowy fundusz celowy który posiada osobowość prawną. Obecnie jego dysponentem jest Minister Pracy i Polityki Społecznej. Został on utworzony na mocy ustawy z dnia 29 grudnia 1993 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy. Aktualnie kwestie FGŚP uregulowane są ustawą z dnia 13 lipca 2006 r.

Po co opłaca się składki na FGŚP

W przypadku gdyby nastąpiła niewypłacalność pracodawcy, z funduszu tego zostają zaspokojone roszczenia pracowników, byłych pracowników oraz członków rodziny zmarłego pracownika lub zmarłego byłego pracownika, którzy są uprawnieni do renty rodzinnej. Na co przeznacza się środki z FGŚP
 • na wypłatę wynagrodzeń za pracę
 • wynagrodzenia za czas niezawinionego przez pracownika przestoju
 • wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego
 • odprawy pieniężnej
 • ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy
 • składek na ubezpieczenia społeczne należnych od pracodawców.
Wypłata tych świadczeń może nastąpić na podstawie zbiorczego wykazu niezaspokojonych roszczeń sporządzonego przez pracodawcę. Lub też syndyka, likwidatora czy  inną osobę zarządzającą majątkiem pracodawcy. Może nastąpić także na wniosek pracownika albo byłego pracownika lub uprawnionych do renty rodzinnej członków rodziny zmarłego pracownika. Łączna kwota jaką można wypłacić na jednego pracownika w ciągu jednego miesiąca jest ograniczona ustawowo.

Wysokość składki na FGŚP

Składkę na fundusz nalicza się od wypłat stanowiących podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe bez stosowania ograniczenia maksymalnego  (podstawa wymiaru). Nie ma również żadnego minimum, tak więc składkę tę nalicza się nawet od przychodu równego 1 zł. Aktualnie wynosi ona – 0,10 proc. podstawy wymiaru składek.

Naliczanie i opłacanie składek na FGŚP

Pracodawca ma obowiązek co miesiąc naliczyć, wykazać w deklaracji ZUS DRA i odprowadzić składkę na FGŚP za pracowników. Składki są opłacane w takich samych terminach jak składki na ubezpieczenia społeczne: do 15 dnia następnego miesiąca za zatrudnianych pracowników. Nie odprowadza się składki na FGŚP za osobę prowadzącą działalność i osobę współpracującą.

Zwolnienia z pobierania składek na FP i FGŚP

W 2009 roku zostały wprowadzone zwolnienia podmiotowe w zakresie składek na Fundusz Pracy i FGŚP. 1. Od 1 stycznia 2009 pracodawca nie opłaca składek na Fundusz Pracy i FGŚP za zatrudnionych pracowników powracających z urlopu macierzyńskiego lub urlopu wychowawczego w okresie 36 miesięcy począwszy od pierwszego miesiąca po powrocie do pracy. 2. Od 1 lipca 2009 roku nie pobiera się ze składek na FP i FGŚP:
 • przez 12 miesięcy od osób w wieku co najmniej 50 lat, zatrudnionych po 30 czerwca 2009 roku , które przez 30 dni poprzedzające zatrudnienie pozostawały w rejestrze bezrobotnych PUP;
 • bezterminowo od osób które ukończyły wiek 55 lat ( kobiety) i 60 lat ( mężczyźni ). Dotyczy to zarówno pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę , o pracę nakładczą, agencyjną czy umowę zlecenie. Także osób, które prowadzą działalność gospodarczą.
Od 1 stycznia 2010 roku zostały wprowadzone zmiany:
 • dla osób powracających z dodatkowego urlopu macierzyńskiego. Okres zwolnienia to 36 miesięcy, począwszy od pierwszego miesiąca, po którym nastąpił powrót do pracy
UWAGA

Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress oraz Disqus. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane wyłącznie w celu opublikowania komentarza na blogu. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. Dane w systemie Disqus zapisują się na podstawie Twojej umowy zawartej z firmą Disqus. O szczegółach przetwarzania danych przez Disqus dowiesz się ze strony.

Z biurem rachunkowym IFIRMA masz i czas, i firmę

Już za 149 zł

miesięcznie

 • Pomagamy w przeniesieniu dokumentów i formalnościach
 • Przydzielamy dedykowaną księgową
 • Wygodnie dostarczasz dokumenty,
a księgowa rozlicza miesiąc i wysyła deklaracje
Zleć księgowość
Myślisz o zmianie księgowego?

Zostaw swój numer telefonu, a my znajdziemy księgowego dla Ciebie.

  Komentarze czytelników
  1. 7 grudnia 2010 o 21:17
   egeniusz kownacki

   Mam 58 lat i otrzymałem rentę na kręgosłup.Pracuję od 67 roku a od 79 wł.dzialalnosc, jaką powinienem otrzymać wielkosc renty
   CZY OTRZYMAM pomoc w założeniu chodowli danieli np; na zakup gruntu itd

  2. 8 grudnia 2010 o 13:26
   M. Michalak

   Jeżeli chodzi o rentę to ZUS wyliczy Panu rentę na podstawie złożonych przez Pana dokumentów.

  3. 27 stycznia 2013 o 23:15
   Adam

   Dobry artykuł… Wiele się z niego dowiedziałem 🙂

  Dodaj komentarz

  Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.

  Biuro rachunkowe - ifirma.pl
  Twój znajomy zakłada firmę Blog banner

  Mobilnie. Wszędzie

  Z ifirma.pl masz księgowość w swoim telefonie. Wysyłaj dokumenty, sprawdzaj salda i terminy online, gdziekolwiek jesteś. Aplikację znajdziesz na najpopularniejszych platformach.

  Mobilnie