Blog ifirma.pl

Jak legalnie chronić swój wizerunek?

|
|
4 minut czytania
Czy wiesz, że Twoja tożsamość i wizerunek są cenne? Dowiedz się, jak legalnie chronić swój wizerunek i zachować kontrolę nad prywatnością.
Biuro rachunkowe - ifirma.pl

Nie ulega wątpliwości, że wizerunek osoby fizycznej jest jej dobrem osobistym, które podlega ochronie. W dzisiejszych czasach nie trudno jest o bezprawne naruszenia takiego dobra, albowiem w dobie popularności chociażby social mediów wizerunek łatwo jest poddać przykładowo dalszemu rozpowszechnieniu. Niewątpliwie publikacja wizerunku wymaga zezwolenia osoby, której wizerunek został utrwalony.

O tym jak legalnie chronić swój wizerunek przeczytasz w niniejszym artykule.

Ochrona dóbr osobistych

Przesłanki ochrony dóbr osobistych i środki ich sądowej ochrony uregulowano w przepisie art. 24 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny. Głównymi przesłankami ochrony dóbr osobistych, które muszą być spełnione łącznie, są:

 • istnienie dobra osobistego,
 • zagrożenie lub naruszenie tego dobra,
 • bezprawność zagrożenia lub naruszenia.

Istnienie dobra osobistego i zagrożenie lub naruszenie tego dobra należy udowodnić. Obowiązek w tymże zakresie spoczywa na powodzie, czyli osobie, której dobro zostało naruszone i na drodze sądowej domaga się przykładowo orzeczenia zadośćuczynienia.

– ochrona dóbr osobistych na podstawie przepisu art. 24 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny przysługuje każdej osobie, której dobru osobistemu cudze działanie bezpośrednio zagraża lub je narusza.

W przypadku, gdy dojdzie do naruszenia dóbr osobistych, to osoba, której dobro zostało naruszone może na podstawie przepisu art. 24 §1 Kodeksu cywilnego skorzystać z następujących środków ochrony niemajątkowych, tj.:

 • roszczenia o zaniechanie działania zagrażającego dobru osobistemu;
 • roszczenia o dopełnienie czynności potrzebnych do usunięcia skutków dokonanego naruszenia dobra osobistego;
 • roszczenia o zadośćuczynienie pieniężne lub o zapłatę odpowiedniej sumy na cel społeczny.

Zgłoszenie naruszenia dóbr osobistych może się odbyć poprzez złożenie powództwa na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego, to sprawę należy skierować do sądu właściwym (rzeczowo) – w przypadku pozwu o ochronę dóbr osobistych jest sąd okręgowy.

Dobro osobiste w postaci wizerunku, o jakim mowa w art. 23 k.c. i art. 81 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, to podobizna człowieka na obrazie, fotografii lub utrwalona w inny sposób. Takie dobro osobiste przysługuje tylko człowiekowi i nie ma swojego odpowiednika w postaci dobra przysługującego osobie prawnej [tak Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 1 sierpnia 2019 r., sygn. akt V ACa 501/18].

Dla ochrony dobra osobistego w postaci wizerunku znaczenie ma ustalenie, jakie istotne interesy uzasadniają rozpowszechnienie wizerunku, usprawiedliwiając w ten sposób naruszenie autonomii osoby, której wizerunek został rozpowszechniony [tak Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 30 grudnia 2019 r., sygn. akt I ACa 165/19].

Czym jest wizerunek ?

Wizerunek zazwyczaj kojarzony jest z wizerunkiem fizycznym, czyli wyglądem człowieka, zbiorem konkretnych cech fizycznych, które umożliwią identyfikację danego człowieka. Z kolei godnie ze Słownikiem Języka Polskiego, to nic innego jak czyjaś podobizna na rysunku, obrazie, zdjęciu itp., sposób, w jaki dana osoba lub rzecz jest postrzegana i przedstawiana.

Na wizerunek składa się ogół zewnętrznych cech, które charakteryzują daną osobę. Innymi słowy, wizerunek definiowany jest jako wygląd człowieka, jego podobizna, jego obraz fizyczny. Według niektórych w te ramy włączyć można dodatkowe elementy związane z wykonywanym zawodem, jak charakteryzacja, ubiór, sposób poruszania się, inne elementy identyfikujące, np. okulary, fryzura czy nawet szczególna linia profilu bądź charakterystyczny cień. W każdym przypadku chodzi o cechy immanentnie związane z konkretną osobą fizyczną, dla niej znamienne i pozwalające na jej rozpoznawalność. Za wizerunek nie można potraktować sposobu postrzegania i oceny danej osoby w odbiorze zewnętrznym (jej życiorysu, cech charakteru, postępowania, utrwalonej pozycji zawodowej itp.) [por. wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 10 kwietnia 2015 r., sygn. akt I ACa 1471/14].

Zezwolenie na rozpowszechnienie wizerunku

Zgodnie z przepisem art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych:

 • Rozpowszechnianie wizerunku wymaga zezwolenia osoby na nim przedstawionej. W braku wyraźnego zastrzeżenia zezwolenie nie jest wymagane, jeżeli osoba ta otrzymała umówioną zapłatę za pozowanie [por. ustęp 1];
 • Zezwolenia nie wymaga rozpowszechnianie wizerunku:
  • osoby powszechnie znanej, jeżeli wizerunek wykonano w związku z pełnieniem przez nią funkcji publicznych, w szczególności politycznych, społecznych, zawodowych;
  • osoby stanowiącej jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza [por. ustęp 2].

Zezwolenie (zgoda), to nic innego jak oświadczenie woli wyrażające zgodę na wykorzystanie jej wizerunku, może mieć charakter jednostronnej czynności prawnej albo elementem umowy. Do najważniejszych elementów zezwolenia należy:

 • określenie w nim konkretnego wizerunku;
 • precyzyjne określenie sposobu wykorzystywania wizerunku, tj. czas, miejsce itp.;
 • może być udzielone w dowolnej formie, jednak musi być ono jednoznaczne;
 • zezwolenie może dotyczyć rozpowszechniania wizerunku na przyszłość albo wizerunku, który został już rozpowszechniony;
 • zezwolenie może obejmować zgodę na dalsze rozpowszechnianie wizerunku, tj. przez osoby trzecie.
Wzór zgody na publikację wizerunku

Wzór zgody na publikację wizerunku możesz pobrać tutaj.

Zezwolenia nie wymaga rozpowszechnianie wizerunku:

 • osoby powszechnie znanej, jeżeli wizerunek wykonano w związku z pełnieniem przez nią funkcji publicznych, w szczególności politycznych, społecznych, zawodowych;
 • osoby stanowiącej jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza.

WAŻNE

– zgoda na rozpowszechnianie wizerunku nie może być abstrakcyjna i musi być niewątpliwa, czyli osoba jej udzielająca musi mieć pełną świadomość formy przedstawienia wizerunku, miejsca i czasu publikacji, zestawienia z innymi wizerunkami i towarzyszącego komentarza.

W wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 3 października 2018 r., sygn. akt V ACa 655/17 słusznie wskazano, że:

 • Rozpowszechnianie wizerunku w mediach, wymaga zezwolenia osoby na nim przedstawionej, chyba że taka osoba otrzymała za to wynagrodzenie lub też pod warunkiem, że zdjęcie wykonano przy pełnieniu funkcji publicznych przez osobę powszechnie znaną albo że wizerunek danej osoby stanowi szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz czy impreza publiczna;
 • Zgoda osoby na rozpowszechnianie jej wizerunku w mediach musi zostać udzielona wyraźnie i nie może być domniemywana. Musi być udzielona wprost oraz w sposób niewątpliwy. Powinna określać warunki i płaszczyzny dopuszczalnego wykorzystania wizerunku. Zgodę można wyrazić też ustnie, jednak okoliczność jej udzielenie musi wówczas zostać wykazana na podstawie dowodów.

Chcesz wiedzieć czym się charakteryzuje umowa z modelką i jak ją skonstruować, to przeczytaj ten artykuł.

Umowa o rozpowszechnianie wizerunku – wzór

Wzór umowy o rozpowszechnianie wizerunku możesz pobrać tutaj

Podsumowanie

Zapamiętać należy, że rozpowszechnianie wizerunku wymaga zezwolenia osoby, która jest na nim przedstawiona, albowiem brak takiej zgody może pociągać za sobą odpowiedzialność chociażby odszkodowawczą.

A jeśli chcesz wiedzieć co może wrzucić w koszty modelka, to przeczytaj ten artykuł.

Autor ifirma.pl

Adrianna Glapiak

Autorka tekstów prawnych na ifirma.pl. Prawnik posiadająca wieloletnie doświadczenie w doradztwie prawnym oraz podatkowym. Na co dzień swoją wiedzę i doświadczenie poszerza dzięki pracy jako specjalista do spraw prawnych, a czas wolny poświęca na podnoszeniu kwalifikacji w zakresie aspektów prawnych w e-commerce i social mediach oraz szeroko pojętym prawie autorskim.

Z biurem rachunkowym IFIRMA masz i czas, i firmę

Już za 149 zł

miesięcznie

 • Pomagamy w przeniesieniu dokumentów i formalnościach
 • Przydzielamy dedykowaną księgową
 • Wygodnie dostarczasz dokumenty,
a księgowa rozlicza miesiąc i wysyła deklaracje
Zleć księgowość
Myślisz o zmianie księgowego?

Zostaw swój numer telefonu, a my znajdziemy księgowego dla Ciebie.

  Dodaj komentarz

  Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.

  Biuro rachunkowe - ifirma.pl
  Twój znajomy zakłada firmę Blog banner

  Mobilnie. Wszędzie

  Z ifirma.pl masz księgowość w swoim telefonie. Wysyłaj dokumenty, sprawdzaj salda i terminy online, gdziekolwiek jesteś. Aplikację znajdziesz na najpopularniejszych platformach.

  Mobilnie