Jak przeliczać przychody i koszty w walutach obcych w PIT? | ifirma.pl

Jak przeliczać przychody i koszty w walutach obcych w PIT?

przychody i koszty w walutach obcych

Otwarcie rynków zbytu poza granice kraju ma wiele zalet, ale oznacza również dodatkowe obowiązki. Otrzymujesz lub wystawiasz faktury w walutach obcych? Czym są różnice kursowe? Zobacz o czym powinieneś pamiętać rozliczając przychody i koszty w transakcjach z zagranicznymi podmiotami.

Otwarcie rynków zbytu poza granice kraju niesie ze sobą wiele przywilejów, ale również dodatkowych obowiązków księgowych. Przeprowadzając transakcje zagraniczne mamy do czynienia z fakturami w walucie obcej. Będą to zarówno faktury przychodowe i faktury kosztowe. Oprócz kursu przeliczeniowego do właściwego ujęcia przychodu czy też kosztu w PKPiR przedsiębiorca musi pamiętać o rozliczeniu różnic kursowych.

Co to są różnice kursowe?

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych odnosi się do rozliczania różnic kursowych w art. 14b i 24c. Zgodnie z przepisami różnice kursowe zwiększają odpowiednio przychody jako dodatnie różnice kursowe. Jako ujemne różnice kursowe zwiększają koszty podatkowe.

Przychód podatkowy a różnice kursowe

Za datę powstania przychodu/datę sprzedaży w podatku PIT uważa się dzień wystawienia faktury albo uregulowania należności lub dostarczenia towaru/wykonania usługi. Natomiast za datę otrzymania uważa się dzień wpływu płatności w walucie obcej na rachunek walutowy.

Do przeliczenia przychodu należnego stosuje się średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP) z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu.

Przeliczenia z dnia otrzymania zapłaty dokonuje się według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tego dnia. Dlatego jeżeli płatność za fakturę wystawioną w walucie obcej wpłynie na rachunek walutowy trudno mówić o faktycznie zastosowanym kursie waluty. W takiej sytuacji również stosuje się średni kurs NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wpływu środków na rachunek walutowy.

Przykład 1

Pan Karol wystawił fakturę na sprzedaż towaru do UE (WDT) na kwotę 100 euro dnia 06.12.2019 r. Do przeliczenia przychodu należnego należy więc uwzględnić kurs waluty z 05.12.2019 r., a więc średni kurs NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu – moment powstania przychodu należnego.

100 euro x 4,2777 zł = 427,77 zł – tabela 235/A/NBP/2019 z 05.12.2019 r.

Zapłata wpłynęła 13.12.2019 r. na rachunek walutowy Pana Karola. Niemożliwe jest ustalenie faktycznego kursu waluty dlatego do przeliczenia przyjmuje się średni kurs NBP z 12.12.2019 r. (art. 24c ust. 4 ustawy o PIT).

100 euro x 4,2846 zł = 427,92 zł

Przychód należny – 427,77 zł

Przychód otrzymany – 428,46 zł

Powstaną dodatnie różnice kursowe w kwocie 0,69 zł, ponieważ przychód należny jest niższy od przychodu otrzymanego.

▲ wróć na początek

Koszt podatkowy a różnice kursowe

Jeżeli dokonujemy zakupu waluty obcej wówczas do przeliczenia kosztu poniesionego stosujemy faktycznie zastosowany kurs z dnia zakupu waluty. Natomiast jeżeli płatności dokonujemy z rachunku walutowego wówczas stosujemy średni kurs NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień poniesienia kosztu.

Przykład 2

Pan Karol w ramach transakcji wewnątrzunijnej WNT nabył towary na kwotę 1.000 euro. Faktura zakupu została wystawiona 10.12.2019 r. Do przeliczenia kosztu przyjęto średni kurs NBP z dnia 09.12.2019 r.

1.000 euro x 4,2830 zł = 4.283,00 zł – koszt poniesiony

Pan Karol dokonał zapłaty z rachunku walutowego dnia 20.12.2019 r. Kurs z dnia poprzedzającego dzień zapłaty – średni kurs NBP z 19.12.019 r. – 4,2632 zł.

1.000 euro x 4,2632 zł = 4.263,20 zł – koszt zapłacony

Powstaną dodatnie różnice kursowe w kwocie 19,80 zł (4.283,00-4.263,20=19,80) – koszt poniesiony jest wyższy od kosztu zapłaconego za nabyte towary.

Ujmowanie różnic kursowych w PKPiR

Różnice kursowe muszą być zaksięgowane w PKPiR. Najczęściej różnice kursowe księguje się na podstawie wystawionego dowodu wewnętrznego.

Dodatnie różnice kursowe ujmuje się w kolumnie nr 8 “pozostałe przychody”. Natomiast ujemne różnice kursowe ujmuje się w kolumnie nr 13 “pozostałe wydatki”.

Różnice kursowe a ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Jeżeli działalność gospodarcza opodatkowana jest według odpowiedniej stawki ryczałtu również w pewnym ograniczonym zakresie przedsiębiorca ma obowiązek pamiętać o rozliczeniu różnic kursowych. Przedmiotowe rozliczenie będzie dotyczyły jedynie różnic kursowych powstałych po stronie przychodu (art. 6 ust. 1c ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym). Dodatnie różnice kursowe będą zwiększały przychód do opodatkowania, a ujemne różnice kursowe będą zmniejszały ten przychód. Do rozliczenia różnic kursowych mają zastosowanie takie same przepisy ustawy o PIT (art. 24c).

Nie będą rozliczane różnice kursowe od dokonywanych zakupów.

Przykład 3

Pan Karol dokonał sprzedaży do Niemiec. Faktura sprzedaży na kwotę 1.000 euro została wystawiona 20.12.2019 r. Zapłata za fakturę wpłynęła na konto walutowe 27.12.2019 r.

Przychód należny – 1.000 euro x 4,2632 zł = 4.263,20 zł – średni kurs NBP z 19.12.2019 r.

Przychód otrzymany – 1.000 euro x 4,2624 zł = 4.262,40 zł – średni kurs NBP z 24.12.2019 r.

Powstaną ujemne różnice kursowe w kwocie 0,80 zł, ponieważ przychód należny jest wyższy od przychodu otrzymanego (4.263,20-4.262,40=0,80 zł).

Różnica kursowa od środków własnych – kiedy jest przychodem, a kiedy kosztem? – przeczytaj.
▲ wróć na początek
UWAGA

Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress oraz Disquss. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane wyłącznie w celu opublikowania komentarza na blogu. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. Dane w systemie Disquss zapisują się na podstawie Twojej umowy zawartej z firmą Disquss. O szczegółach przetwarzania danych przez Disquss dowiesz się ze strony.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.

O księgowości wiemy wszystko,
żebyś Ty nie musiał

Daj się zaskoczyć profesjonalnej wiedzy naszych księgowych i oddaj swoje rozliczenia w dobre ręce. A może wolisz samodzielną księgowość? Nasz program do księgowania online jest wyjątkowo prosty i intuicyjny w obsłudze, podobnie jak narzędzie do wystawiania faktur. Wybierz to, co najlepiej odpowiada Twoim potrzebom - ręczymy za każdą z usług ifirma.pl.

Romek

z ifirma.pl

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami

Załóż darmowe konto i testuj ifirmę bez zobowiązań

Nowoczesna

Rzetelna

Księgowość