Jednoosobowa działalność gospodarcza a spółki osobowe

Przedsiębiorcy prowadzący jednoosobowe działalności gospodarcze z biegiem czasu mogą podjąć decyzję o zamianie tej formy na spółkę osobową. Jak wybrana spółka będzie różnić się od dotychczasowej, jednoosobowej firmy?

JDG a spółki osobowe

Do spółek osobowych według Kodeksu spółek handlowych zaliczamy spółki:

  • Jawną,
  • Partnerską,
  • Komandytową,
  • Komandytowo-akcyjną.


Spółki osobowe są ułomnymi osobami prawnymi (mają zdolność, ale nie osobowość prawną). Innymi słowy mogą one we własnym imieniu nabywać, zaciągać zobowiązania, a także pozywać i być pozywanymi. Jest to podstawowa cecha odróżniająca je od jednoosobowych działalności gospodarczych, które nie posiadają zdolności prawnej – tu za wszystko odpowiada przedsiębiorca.

Spółki osobowe rozliczają we własnym imieniu VAT i składają deklaracje. Jeśli wspólnicy zdecydują się na zatrudnienie pracownika, to spółka będzie jego pracodawcą.

Natomiast – tak jak w jednoosobowych firmach – podatek dochodowy oraz ZUS (wspólników) rozliczany jest samodzielnie, przez każdego z nich. Dochód powstaje tu poprzez partycypację w zysku i stracie spółki.

Za zobowiązania spółka odpowiada swoim majątkiem – jeśli jednak jest on niewystarczający, za zobowiązania spółki odpowiedzą solidarnie jej wspólnicy, na zasadach określonych dla danej spółki.

Spółki osobowe wymagają wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego – a nie, jak w przypadku jednoosobowej działalności, rejestracji w CEIDG. Rejestracji dokonuje się na podstawie umowy pisemnej albo aktu notarialnego, w zależności od danej spółki.

Spółka jawna

Spółka jawna to najprostsza forma pośród spółek osobowych – jej zasady są bardzo podobne do spółki cywilnej. Aby założyć spółkę, wystarczająca jest najczęściej forma pisemna – akt notarialny byłby wymagany tylko wtedy, gdyby wkład któregoś ze wspólników wymagał takiej formy (np. wniesienie prawa do nieruchomości).

W nazwie spółki jawnej powinny znaleźć się nazwiska wszystkich wspólników. Wspólnicy odpowiadają za zobowiązania spółki solidarnie, całym swoim majątkiem.

Spółka partnerska

Spółka partnerska to specyficzna spółka osobowa – jest to forma przeznaczona dla osób wykonujących wolne zawody, np. radców prawnych czy lekarzy (zgodnie z art. 88 KSH).

Umowa spółki partnerskiej musi zostać zawarta w formie pisemnej (chociaż akt notarialny może być konieczny, analogicznie jak przy spółce jawnej). W nazwie musi się znaleźć nazwisko przynajmniej jednego partnera, określenie wolnego zawodu wykonywanego w spółce, a także fraza „i partner/partnerzy”.

Partnerzy w spółce partnerskiej ponoszą dwa rodzaje odpowiedzialności. Co do zasady, za szkody poczynione w ramach wykonywania zawodu każdy partner odpowiada samodzielnie. Natomiast wspólnie i solidarnie odpowiadają partnerzy za zobowiązania związane z prowadzeniem spółki – np. zobowiązanie kredytowe na zakup samochodów służbowych.

Uwaga! Partnerzy mogą odpowiadać solidarnie za wszystkie zobowiązania i szkody spółki, bez względu na to, kto je wyrządził. W takim przypadku konieczne byłoby jednak zawarcie odpowiedniej adnotacji w umowie spółki.

Spółka komandytowa

Spółka komandytowa na tle innych spółek osobowych wyróżnia się zróżnicowaniem wśród wspólników. Pierwszym z nich jest komplementariusz – osoba uprawniona do zarządzania firmą, a jednocześnie odpowiadająca za jej zobowiązania całym swoim majątkiem. Drugi jest komandytariusz – wspólnik bierny, który nie bierze udziału w zarządzaniu, i nie odpowiada też prywatnym majątkiem za zobowiązania spółki. W spółce komandytowej musi znaleźć się przynajmniej jeden komplementariusz i przynajmniej jeden komandytariusz.

Umowa spółki komandytowej musi zostać zawarta w formie aktu notarialnego. W nazwie znaleźć się musi nazwisko przynajmniej jednego komplementariusza – co istotne, nazwiska komandytariusza nie można umieścić w nazwie firmy.

Spółka komandytowo-akcyjna

Spółka komandytowo-akcyjna jest bardzo podobna do spółki komandytowej, jednak nie spotkamy w niej komandytariusza – w jego miejsce wchodzi tu akcjonariusz. Ten rodzaj spółki jako jedyny wśród osobowych emituje akcje, które następnie są nabywane przez akcjonariuszy – czyli biernych wspólników spółki. Zasady funkcjonowania komplementariuszy pozostają analogiczne, jak w spółce komandytowej.

Aby założyć spółkę komandytowo-akcyjną, niezbędny będzie akt notarialny. W nazwie spółki znaleźć się musi nazwisko przynajmniej jednego komplementariusza – nie uwzględnia się w niej natomiast nazwisk akcjonariuszy.

Uwaga! Zgodnie z KSH, aby założyć spółkę komandytowo-akcyjną, konieczny będzie kapitał założycielski w wysokości nie mniejszej, niż 50.000 zł.


Pozostajesz przy spółce cywilnej? Sprawdź, jak rozliczać w niej podatek dochodowy!


UWAGA

Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress oraz Disquss. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane wyłącznie w celu opublikowania komentarza na blogu. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. Dane w systemie Disquss zapisują się na podstawie Twojej umowy zawartej z firmą Disquss. O szczegółach przetwarzania danych przez Disquss dowiesz się ze strony.

Zostaw
komentarz

Nasi eksperci również chętnie
uczestniczą w dyskusji i odpowiadają
na Wasze komentarze.

Darmowy e-book z poradami księgowymi