Blog ifirma.pl

Kiedy można prowadzić działalność nierejestrowaną a kiedy trzeba ją zarejestrować?

|
|
5 minut czytania
Zastanawiasz się czym jest działalność nierejestrowana i kiedy może zrodzić się obowiązek jej zarejestrowania?
Biuro rachunkowe - ifirma.pl

Jeśli tak, to przeczytaj ten artykuł.

Działalność nierejestrowana a przepisy prawa

Działalność nierejestrowana uregulowana jest w przepisie art. 5 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców i określana jest jako działalność nieewidencjonowana.

Zgodnie z powołaną regulacją:

 • Nie stanowi działalności gospodarczej działalność wykonywana przez osobę fizyczną, której przychód należny z tej działalności nie przekracza w żadnym miesiącu 75% kwoty minimalnego wynagrodzenia, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2020 r. poz. 2207), i która w okresie ostatnich 60 miesięcy nie wykonywała działalności gospodarczej [por. ustęp1];
 • Osoba wykonująca działalność, o której mowa w ust. 1, może złożyć wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Działalność ta staje się działalnością gospodarczą z dniem określonym we wniosku [por. ustęp 2];
 • Jeżeli przychód należny z działalności, o której mowa w ust. 1, przekroczył w danym miesiącu wysokość określoną w ust. 1, działalność ta staje się działalnością gospodarczą, począwszy od dnia, w którym nastąpiło przekroczenie wysokości, o którym mowa w ust. 1 [por. ustęp 3];
 • W przypadku, o którym mowa w ust. 3, osoba wykonująca działalność gospodarczą składa wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w terminie 7 dni od dnia, w którym nastąpiło przekroczenie wysokości, o którym mowa w ust. 1 [por. ustęp 4];
 • Przepisu ust. 1 nie stosuje się do działalności wykonywanej w ramach umowy spółki cywilnej [por. ustęp 5].
 • Przez przychód należny, o którym mowa w ust. 1, rozumie się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont [por. ustęp 6].

Z powyższej regulacji wynika, że:

 • działalność nierejestrowaną może prowadzić wyłącznie osoba fizyczna;
 • przychód należny z działalności nierejestrowanej nie może przekroczyć w żadnym miesiącu 75% kwoty minimalnego wynagrodzenia brutto – limit przychodów dla działalności nieewidencjonowanej w 2024 roku wynosi od stycznia do czerwca 3 181,50 zł, a od lipca do grudnia 3 225,00 zł;
 • osoba fizyczna, które chce wykonywać działalność nieewidencjonowaną w okresie ostatnich 60 miesięcy (5 lat) nie wykonywała działalności gospodarczej.

WAŻNE – prowadzenie działalności nierejestrowanej nie wymaga wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

Warto również zapamiętać, że osoba fizyczna wykonująca działalność nieewidencjonowaną nie jest przedsiębiorcą i nie spoczywają na niej obowiązki związane z wykonywaniem działalności gospodarczej.

Działalnością nieewidencjonowaną nie jest:

 • działalność wykonywana w ramach umowy spółki cywilnej.
 • działalność podlegająca reglamentacji, czyli wymagająca uzyskania koncesji, zezwolenia albo wpisu do rejestru działalności regulowanej.

WAŻNE – przedmiotem działalności nierejestrowanej będzie mogła być każda działalność niewymagająca uzyskania koncesji, zezwolenia albo wpisu do rejestru działalności regulowanej.

Obowiązek zarejestrowania działalności nierejestrowanej

Z kolei obowiązek rejestracji działalności nieewidencjonowanej powstaje, gdy:

 • przedmiot prowadzonej działalności gospodarczej wymaga zezwolenia, koncesji albo wpisu do rejestru działalności regulowanej, np. sprzedaż alkoholu;
 • mamy do czynienia ze spółka cywilną.

W powyższych przypadkach, niezależnie od osiąganego miesięcznie przychodu, nie można prowadzić działalności nierejestrowanej.

Co więcej, gdy osoba fizyczna przekroczy limit miesięcznego przychodu sprzedaży nierejestrowej musi również złożyć wniosek do CEIDG i taka działalność staje się działalnością gospodarczą, począwszy od dnia, w którym nastąpiło przekroczenie wysokości. Taki wniosek należy złożyć w terminie 7 dni od dnia, w którym nastąpiło przekroczenie wysokości limitu miesięcznego.

Jednakże warto mieć na uwadze, że mimo zachowania warunków umożliwiających prowadzenie działalności nierejestrowanej osoba fizyczna zechce prowadzić działalność gospodarczą ewidencjonowaną, to może taki wniosek złożyć do CEIDG – taka działalność staje się wówczas działalnością gospodarczą z dniem określonym we wniosku.

Korzyści i wady z prowadzenia działalności nierejestrowanej

Korzyści

 • brak konieczności dokonania zgłaszania działalności w CEIDG;
 • brak konieczności dokonania zgłoszenia w urzędzie skarbowym;
 • niepodleganie pod ubezpieczenie społeczne i zdrowotne ZUS – osoba prowadząca działalność nierejestrowaną nie musi opłacać składek ZUS (więcej na ten temat przeczytaj tutaj);
 • brak uiszczania zaliczek okresowych na podatek dochodowy (więcej na ten temat przeczytasz tutaj).

Wady

 • przychód należny z działalności nierejestrowanej nie może przekroczyć w żadnym miesiącu 75% kwoty minimalnego wynagrodzenia brutto;
 • brak możliwości prowadzenia działalności nierejestrowanej w formie spółki cywilnej;
 • brak możliwości wykonywania działalności, która wymaga koncesji, zezwolenia albo wpisu do rejestru działalności regulowanej.

Obowiązki osoby fizycznej prowadzącej działalność nierejestrowaną

Do głównych obowiązków osoby fizycznej prowadzącej działalność nierejestrowaną należy:

 • konieczność prowadzenia uproszczonej ewidencji sprzedaży;
 • obowiązek wystawienia faktury VAT na żądanie nabywcy jeśli takie żądanie zostało zgłoszone w terminie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca w którym dostarczono towar czy wykonano usługę – faktura wystawiana przez osobę zwolnioną z podatku VAT nie musi zawierać numeru NIP sprzedawcy;
 • obowiązek zapłacenia podatku dochodowego od uzyskanych przychodów – taki podatek należy wykazać w zeznaniu rocznym PIT-36 składanym do końca kwietnia roku kolejnego;
 • poszanowanie praw konsumenta wynikających z przepisów prawa.

Podsumowanie

Z działalnością nieewidencjonowaną mamy do czynienia, gdy jest wykonywania przez osobę fizyczną, po warunkiem, że przychód należny z tej działalności nie przekracza w żadnym miesiącu 75% kwoty minimalnego wynagrodzenia oraz że podmiot, który wykonuje taką działalność, w ciągu ostatnich 60 miesięcy nie wykonywał działalności gospodarczej. Zapamiętać należy, że prowadzenie działalności nierejestrowanej nie wyklucza możliwości rejestracji takiej działalności. Jeśli zatem osoba fizyczna wykonująca działalność nieewidencjonowaną złoży wniosek o wpis do CEIDG, to bez względu na wysokość uzyskiwanego z niej przychodu, z dniem określonym we wniosku staje się działalnością gospodarczą.

Autor ifirma.pl

Adrianna Glapiak

Autorka tekstów prawnych na ifirma.pl. Prawnik posiadająca wieloletnie doświadczenie w doradztwie prawnym oraz podatkowym. Na co dzień swoją wiedzę i doświadczenie poszerza dzięki pracy jako specjalista do spraw prawnych, a czas wolny poświęca na podnoszeniu kwalifikacji w zakresie aspektów prawnych w e-commerce i social mediach oraz szeroko pojętym prawie autorskim.

Z biurem rachunkowym IFIRMA masz i czas, i firmę

Już za 149 zł

miesięcznie

 • Pomagamy w przeniesieniu dokumentów i formalnościach
 • Przydzielamy dedykowaną księgową
 • Wygodnie dostarczasz dokumenty,
a księgowa rozlicza miesiąc i wysyła deklaracje
Zleć księgowość
Myślisz o zmianie księgowego?

Zostaw swój numer telefonu, a my znajdziemy księgowego dla Ciebie.

  Komentarze czytelników
  1. 3 marca 2024 o 23:17
   jacek

   Witam z informacji jakie otrzymałem z ZUS wynika, że działalność nierejestrowa dotyczy tylko w zasadzie sprzedaży. Jeśli chodzi o usługi to w zasadzie są te same zasady co z umową zleceniem. Przedsiębiorca i tak musi zapłacić zus i składkę zdrowotną. Warto o tym wspomnieć.

  2. 7 marca 2024 o 15:27
   Ifirma

   Temat składek ZUS przy jednoczesnym prowadzeniu działalności nierejestrowanej nie jest jednoznaczny. Różne oddziały ZUS mogą mieć różne interpretacje w tym zakresie. W razie wątpliwości można wystąpić o własną interpretację, polecam naszą publikację w tym zakresie https://www.ifirma.pl/blog/jak-zlozyc-wniosek-o-interpretacje-do-zus-przez-pue-zus.html

  Dodaj komentarz

  Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.

  Biuro rachunkowe - ifirma.pl

  Mobilnie. Wszędzie

  Z ifirma.pl masz księgowość w swoim telefonie. Wysyłaj dokumenty, sprawdzaj salda i terminy online, gdziekolwiek jesteś. Aplikację znajdziesz na najpopularniejszych platformach.

  Mobilnie