Konsekwencje świadczenia usług doradztwa a podatek VAT

Rozpoczynając działalność przedsiębiorca nie musi od razu rejestrować się jako płatnik podatku VAT. Może skorzystać ze zwolnienia. Jak wygląda sytuacja w przypadku świadczenia usług doradztwa? Czy istnieje konieczność zostania czynnym płatnikiem podatku VAT od razu? Sprawdź na przykładach kiedy można korzystać ze zwolnienia.

Zwolnienie z VAT

Rozróżniamy dwa rodzaje zwolnień – przedmiotowe i podmiotowe.

Zwolnienie podmiotowe (czyli zwolnienie dotyczące przedsiębiorcy) związane jest z wysokością osiąganego przychodu. Limit zwolnienia z rejestracji wynosi 150 000 zł, ale dla przedsiębiorców zakładających działalność w trakcie roku limit jest proporcjonalny.

Schemat wyliczenia: 150.000zł * X / 365 (X – liczba dni od daty rozpoczęcia działalności do końca roku podatkowego).

Zwolnienie przedmiotowe (czyli zwolnienie dotyczące rodzaju działalności) w art. 43 ustawy o podatku od towarów i usług wymieniono czynności zwolnione z podatku VAT, bez względu na wysokość obrotów.

Są jednak takie usługi, które wykluczają prawo do skorzystania ze zwolnienia podmiotowego bez względu na wysokość obrotów. Podatnicy świadczący usługi prawnicze oraz usługi w zakresie doradztwa lub usługi jubilerskie, muszą być płatnikami VAT od razu. Usługi prawnicze i jubilerskie, to konkretne i łatwe do zidentyfikowania czynności.

Świadczenie usług doradztwa

Usługi doradztwa, to bardzo szerokie pojęcie i wielu podatników nie zdaje sobie sprawy, że samo użycie słowa doradztwo na wystawianym rachunku skutkuje utratą prawa do zwolnienia podmiotowego. Mamy też do rozpatrzenia inną kwestię. Czy posiadanie PKD we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, które zawiera słowo „doradztwo” zobowiązuje do rejestracji jako płatnik VAT od razu? Na szczęście, nie. Dopiero rzeczywiste świadczenie usług doradztwa powoduje konieczność zostania czynnym płatnikiem podatku VAT.

Przykład:

Pod symbolem PKWiU 68.31 sklasyfikowane są “Usługi agencji nieruchomości świadczone na zlecenie”.

Klasyfikacja ta obejmuje:

  • działalność wynajmujących, agentów i/lub maklerów w zakresie: kupna lub sprzedaży nieruchomości, wynajmowania nieruchomości oraz pozostała działalność usługowa związana z nieruchomościami, taka jak: wycenianie ruchomości; działalność ta może być prowadzona na własnej lub dzierżawionej nieruchomości lub na zlecenie,
  • budowę obiektów, na użytek własny lub na wynajem,
  • zarządzanie nieruchomościami.

Zgodnie z PKD podklasą 68.31.Z obejmuje działalność agencji obrotu nieruchomościami w zakresie:

  • pośrednictwa w kupnie, sprzedaży i dzierżawie nieruchomości,
  • doradztwa i szacowania wartości nieruchomości związanych z jej kupnem, sprzedażą lub – dzierżawą. „

Zakwalifikowanie w działalności w/w nr PKWiU nie musi jednoznacznie dyskwalifikować danego przedsiębiorcy ze zwolnienia z VAT ponieważ w sytuacji, kiedy nie prowadzimy usług doradztwa w zakresie nieruchomości a jedynie pośrednictwo w kupnie nieruchomości, nadal możemy korzystać ze zwolnienia podmiotowego.

Reasumując w sytuacji, kiedy nie świadczymy usług doradztwa jedynie pośrednictwo w nieruchomościach nadal korzystamy ze zwolnienia. Tylko w przypadku faktycznego świadczenia usług doradczych np. w kupnie nieruchomości, czyli doradzamy klientowi jaka oferta kupna mieszkania będzie korzystna tracimy prawo do zwolnienia co wiąże się ze złożeniem VAT-R i rejestracją do podatku VAT.

Zostaw
komentarz

Nasi eksperci również chętnie
uczestniczą w dyskusji i odpowiadają
na Wasze komentarze.

ifirma.pl program do księgowania - tablet biuro@2xDzielimy się wiedzą nie tylko na bloguifirma.pl program do księgowania - tablet biuro@2x

Ponad 30 porad księgowych

POBIERZ E-BOOKI